archive-ro.com » RO » A » ASIGURARI-IEFTIN.RO

Total: 37

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Untitled Document
  SELECTATI OPTIUNEA DORITA

  Original URL path: http://www.asigurari-ieftin.ro/select.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive
 • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /send_form_email.php (2016-05-01)


 • Asigurari RCA CASCO LOCUINTE
  dintre anul calendaristic al începutului asigur rii i anul na terii persoanei asigurate Acoperirea prin asigurare pentru copil persoana asigurat 1 Asigurare mixt de via cu acumulare de capital cu plata frac ionat a sumei asigurate în caz de deces asigurare suplimentar de invaliditate permanent din accident cu grad de invaliditate peste 50 Suma asigurat pentru invaliditate din accident peste 50 este egal cu suma asigurat la supravie uire dar maxim 750 000 000 ROL 75 000 ROL Acoperirea prin asigurare pentru contractant persoana asigurat 2 Asigurare suplimentar de deces asigurare suplimentar de exonerare de la plata primelor în caz de invaliditate permanent din accident de peste 50 Suma asigurat înn cazul decesului contractului este egal cu dublul sumei asigurate la supravie uire pentru copil In caz de invaliditate permanent din accident peste 50 a persoanei asigurate 2 contractant toate asigur rile suplimentare vor fi reziliate automat asigurarea de supravie uire pentru copil continuând nemodificat i f r plata primelor Suma asigurat maxim pentru asigurarea de suprvie uire a copilului dac nu se efectueaz control medical 1 500 000 000 ROL 150 000 RON pentru asigurarea în caz de invaliditate peste 50 a copilului 750 000 000 ROL 75 000 RON pentru asigurarea în caz de deces a persoanei asigurate 2 contractant dac nu se efectueaz control medical ROL 750 000 000 75 000 RON Modalitatea de plat Prime anuale sau semestriale minim 4 000 000 ROL 400 RON pe an Frecven a de plat a asigur rii suplimentare pentru persoana asigurat 2 este obligatoriu aceea i cu cea pentru asigurarea copilului Rezerva suplimentar Rezerva suplimentar se acumuleaz numai pentru asigurarea de supravie uire a copilului începând cu al 2 lea an de asigurare Cotele de rezerv suplimentar se pl tesc pe lâng suma asigurat în cadrul pl ii indemniza iei de asigurare Indemniza ii de plat pentru produsul START La supravie uire Se va pl ti copilului suma asigurat i întreaga sum provenit din rezerva suplimentar În caz de deces al persoanei asigurate 1 În caz de deces asigur torul va pl ti beneficiarilor desemna i frac iunea din suma asigurat la supravie uire corespunz toare raportului dintre anul asigur rii în care s a produs decesul i durata total a asigur rii inclusiv rezerva suplimentar acumulat pân în momentul producerii evenimentului asigurat Contractul va fi reziliat automat împreun cu toate asigur rile suplimentare În caz de invaliditate din accident peste 50 a persoanei asigurate 1 În caz de invaliditate permanent din accident de minim 50 a persoanei asigurate 1 se va pl ti suma asigurat Asigurarea de invaliditate a persoanei asigurate 1 va fi reziliat automat asigurarea de supravie uire continuând nemodificat pân la sfâr itul duratei contractuale În caz de deces al contractantului În cazul decesului contractantului contractul de asigurare va continua pân la sfâr itul perioadei f r plata primelor numai asigurarea de supravie uire calculându se o sum asigurat redus în func ie de primele pl tite pân la momentul decesului iar copilul va fi

  Original URL path: http://www.asigurari-ieftin.ro/start%20G.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Asigurari RCA CASCO LOCUINTE
  AMIABILA Verifica ti RCA ul Verifica ti ITP ul linkul tau linkul tau linkul tau linkul tau Asigurari de sanatate si de viata vrei link aici vrei link aici vrei link aici contact Copyright 2009 SIV rca rca auto asigurari

  Original URL path: http://www.asigurari-ieftin.ro/start.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Asigurari RCA CASCO LOCUINTE
  juridic Persoana asigurat Persoan fizic cu vârsta de minim de minim 1 an i maxim 65 de ani Pentru minori vârsta maxim de ie ire din asigurare este de 18 ani Vârsta maxim de ie ire din asigurare pentru persoana asigurat este de 75 de ani Modalitatea de plat a primei anual sau semestrial Durata asigur rii Asigurarea se încheie pe o durat determinat stabilit de contractantul asigur rii i cuprins între 1 i 10 ani Dac persoana asigurat este un minor durata asigur rii este limitat de împlinirea vârstei de 18 ani Teritorialitate Asigurarea de s n tate este valabil pe întreg globul p mântesc cu excep ia urm toarelor ri Afganistan Bahamas Cipru Ghana India Israel Kenya Mali Pakistan Acoperirea în afara grani elor României este valabil pentru maximum trei luni consecutive de la data de intrare pe teritoriul altor ri data din pa aport i numai dac asiguratul va face dovada c a efectuat înainte de plecare tratamentul preventiv obligatoriu pentru rile în leg tur cu care exist prevederi oficiale în acest sens Excluderi Sunt excluse de sub acoperirea prin asigurare toate bolile existente la momentul semn rii cererii de asigurare inclusiv cele genetice cronice sau congenitale In primele 3 luni de la începutul asigur rii nu se pl te te indemniza ie de spitalizare decât pentru accidente i anumite boli infec ioase acute In primele 10 luni de la începutul asigur rii nu se pl te te beneficiul de na tere i nici indemniza ie de spitalizare în cazul spitaliz rii datorate sarcinii Indemniza ii de plat pentru produsul VITAL Dac asiguratul sufer o îmboln vire sau o un accident care determin spitalizarea acestuia asigur torul va pl ti indemniza ie zilnic de spitalizare In cazul intern rii datorate sarcinii pierderii sarcinii întreruperii legale de sarcin

  Original URL path: http://www.asigurari-ieftin.ro/vital.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •