archive-ro.com » RO » G » GOPLAN.RO

Total: 317

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Go Plan
  Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene 20 01 2009 Pana la sfarsitul anului 2009 Romania are la dispozitie 5 9 miliarde euro fonduri europene pe care sa i foloseasca pe proiecte fezabile si credibile Banii virati de Uniunea Europeana ca avansuri nu sunt pusi la munca din doua motive lipsa de proiecte credibile birocratie si centralizare excesiva a ministerelor si institutiilor a declarat vineri Traian Basescu Presedintele Romaniei considera ca fondurile nerambusabile sunt principala sursa reala de diminuare a impactului crizei asupra Romaniei In cei doi ani de la aderarere au fost virati in contul Ministerului de Finan e de la Uniunea European ca avansuri 1 85 miliarde euro din care s

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=65&n=Guvernul-a-propus-cateva-masuri-pentru-absorbtia-rapida-a-fondurilor-europene (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • POR: S-a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Go Plan
  01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice 23 07 2008 Începând cu data de 23 iulie 2008 pot fi depuse la dosarul cererii de finan are pentru toate domeniile majore de interven ie din cadrul Programului Opera ional Regional 2007 2013 i vor fi considerate conforme administrativ studii de fezabilitate documenta ii tehnice de avizare a lucr rilor de interven ie elaborate cu cel mult 24 de luni înainte de

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=59&n=POR:-S-a-prelungit-termenul-de-valabilitate-al-studiilor-de-fezabilitate-si-documentatiilor-tehnice (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Go Plan
  uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii 19 07 2008 Guvernul a adoptat o hotarare care instituie o schem de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regional beneficiarii fiind agen ii economici care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii Realizeaz investi ii cu o valoare care dep e te echivalentul în lei a 100 milioane Euro Creeaz cel pu in 500 de locuri noi de munc ca urmare a realiz rii investi iei ini iale Ajutorul de stat instituit prin aceast hot râre se acord doar întreprinderilor care realizeaz proiecte mari de investi ii care pot fi considerate investi ii ini iale în sensul Noilor linii directoare stabilite de Comisia European privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 2013 publicate în Jurnalul Oficial al CE nr C54 04 03 2006 care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007 Astfel poate fi considerat investi ie ini ial o investi ie în active fixe corporale i necorporale referitoare la crearea unei unit i noi extinderea unei unit i existente diversificarea produc iei unei unit i prin realizarea unei unit i existente

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=60&n=Ajutor-de-stat-acordat-%C3%AEntreprinderilor-care-realizeaza-proiecte-mari-de-investitii (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • 2 ghiduri noi pentru IMM-uri Go Plan
  Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles 2 ghiduri noi pentru IMM uri 18 07 2008 Firmele române ti î i pot promova imaginea pe plan interna ional si pot implementa standardele interna ionale i sau înfiin a laboratoare de încerc ri i etalon rii cu bani de la Uniunea European Ministerul pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii Comer Turism i Profesii Liberale MIMMCTPL a lansat Ghidurile solicitantului privind Sprijin pentru implementarea standardelor interna ionale Sprijin pentru accesul pe noi pie e i interna ionalizare Proiectele vor putea fi depuse începând din data de 18 august 2008 Sprijin pentru implementarea standardelor interna ionale Bugetul total alocat pentru anul 2008 este de 4 1 milioane euro Conform ghidului se va acorda finan ri nerambursabile pentru înfiin area modernizarea i acreditarea laboratoarelor de încerc ri i etalon ri implementarea i sau certificarea sistemului de management al calit ii ISO 9001 produselor i sau serviciilor sistemelor de management al mediului ISO 14001 sau EMAS sau sistemului de management integrat calitate mediu etichetarea ecologic certificarea produselor serviciilor proceselor Sprijin pentru accesul pe noi pie e i interna ionalizare Bugetul total alocat pentru anul 2008 este de 2 1 milioane euro Conform ghidului MIMMCTPL va acorda finan ri nerambursabile pentru participarea la târguri i expozi ii interna ionale organizate în ar sau str in tate cu stand propriu participarea la misiuni economice în str in tate elaborarea i produc ia

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=61&n=2-ghiduri-noi-pentru-IMM-uri (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Go Plan
  plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=62&n=Ghidurile-pentru-pensiuni-si-microintreprinderile-de-la-sate-in-faza-de-proiect (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Go Plan
  Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale 15 07 2008 Ministerul Economiei i Finan elor prin Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice lanseaz Cererea de propuneri de proiecte pentru sprijin financiar nerambursabil cofinan at din Fondul European de Dezvoltare Regional în cadrul Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice 2007 2013 Axa Prioritar 1 Un sistem de produc ie inovativ i eco eficient Domeniul Major de Interven ie 1 1 Investi ii productive i preg tirea pentru competi ia pe pia a întreprinderilor Opera iunea a Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investi ii tangibile i intangibile Proiectele eligibile în cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte vizeaz în principal investi iile productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor mari construc ia modernizarea spa iilor de produc ie achizi ia de noi echipamente tehnologii i know how îmbun t irea calit ii produselor i a serviciilor oferite Valoarea finan rii nerambursabile pentru un proiect este de maxim 18 5 milioane de lei iar bugetul alocat acestei Cereri de propuneri de proiecte este de 215 milioane de lei Perioada maxim de implementare a unui

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=63&n=In-urmatoarele-3-luni-intreprinderile-mari-pot-depune-proiecte-pentru-accesarea-fondurilor-structurale (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Go Plan
  milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=64&n=Ghidul-pentru-imbunatatirea-eficientei-energetice-in-stadiu-de-proiect (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • GO PLAN cauta colaboratori! Go Plan
  la fondurile UE pentru IMM Detalii 01 02 2009 Ministerul IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&lg=en&id=58&n=GO-PLAN-cauta-colaboratori! (2016-05-02)
  Open archived version from archive