archive-ro.com » RO » G » GOPLAN.RO

Total: 317

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • A inceput programul de investitii al ANIMMC! Go Plan
  Subscribe News and Articles A inceput programul de investitii al ANIMMC 18 07 2007 MIMMCTPL sus ine IMM urile cu 40 de milioane lei pentru investi ii modernizare retehnologizare Prin Ordinul nr 586 2007 al Ministrului Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii Comer Turism i Profesii Liberale domnul Ovidiu Silaghi publicat în Monitorul Oficial nr 467 16 iulie 2007 a demarat procedura de implementare a Programului na ional multianual pe perioada 2002 2009 de sus inere a investi iilor realizate de c tre întreprinderi nou înfiin ate i microîntreprinderi precum i a investi iilor de modernizare retehnologizare a întreprinderilor mici i mijlocii Obiectivul Programului îl constituie sus inerea investi iilor realizate de întreprinderile nou înfiin ate precum i de întreprinderile mici i mijlocii IMM în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedur cre terea volumului de activitate i a competitivit ii IMM din aceste sectoare Bugetul alocat Programului pentru anul 2007 este de 40 milioane lei MIMMCTPL este administratorul Programului iar derularea acestuia se realizeaz în colaborare cu institu iile de credit care vor fi f cute publice pe pagina web www animmc ro în termen de 20 zile lucr toare de la data public rii acestuia în Monitorul Oficial al României respectiv data de 14 august 2007 Perioada de înregistrare a formularelor de preselec ie va fi de 5 zile lucr toare de la data împlinirii termenului prev zut de 20 de zile lucr toare de la data public rii în Monitorul Oficial Solicitan ii vor completa i vor transmite on line formularul de preselec ie Anexa nr 3 la Procedur conform aplica iei software care va fi disponibil pe pagina web a institu iei la adresa www animmc ro începând cu ora 9 00 a primei zile de înregistrare i pân la ora 15 30 a ultimei zile

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=26&lg=en&n=A-inceput-programul-de-investitii-al-ANIMMC! (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • New European financial guidelines 2007-2013 Go Plan
  proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles New European financial guidelines 2007 2013 06 04 2007 New European financial guidelines 2007 2013 The new guidelines instated by the European Commission will offer better easier and more practical solutions for those who administrate and for those who benefit of the European funds guaranteeing in the same time the effective control of the public expenses Simplification of the procedures The new Financial Regulation and the Implementing Norms will be applied to a new generation of EU programs with a total amount of 975 thousand million for a period of seven years The reduction of bureaucracy will facilitate the access to the funds The small and medium sized enterprises the schools the universities the science laboratories de development agencies and the municipal communities will benefit from the practical improvements regarding the nonrefundable funds and the public markets The financing under 25 000 Euro will require less statement documentation It will be possible to supplant the cash co financing with the staff costs only in the case of nonrefundable costs It will be

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=12&lg=en&n=New-European-financial-guidelines-2007-2013 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • SCORING PROGRAM ANIMMC - INVESTIŢII 2007 Go Plan
  07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles SCORING PROGRAM ANIMMC INVESTI II 2007 24 05 2007 Nr crt Criterii Punctaj A Categoria întreprinderii 1 Nou înfiin at 5 2 Microîntreprindere 4 3 Întreprindere mic 3 4 Întreprindere mijlocie 2 Obs La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere prevederile subpunctelor 3 2 3 3 3 4 si 3 5 din procedura de implementare avand in vedere numarul de angajati din bilantul contabil la 31 12 2006 B Ponderea activit ii pe care se acceseaz programul în cifra de afaceri 5 activitatea pe cod CAEN accesat prin program este preponderent peste 50 5 6 activitatea pe cod CAEN accesat prin program nu este preponderent sub 50 2 Obs Din Anexa 1 la procedur se va avea în vedere o singur activitate eligibil pe care se acceseaz programul C Tipul activelor ce se inten ioneaz a fi achizi ionate 7 masini utilaje i echipamente 5 8 brevete de inventie licente 4 9 mijloc de transport de marfuri 3 10 cladiri i sau constructii industriale 2 Obs În cazul în care se inten ioneaz s fie achizi ionate mai multe tipuri de active punctajul va fi ob inut prin calcularea

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=18&lg=en&n=SCORING-PROGRAM-ANIMMC---INVESTI%C5%A2II-2007 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • The unofficial calendar for launching the Operational Programs Go Plan
  peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=15&lg=en&n=The-unofficial-calendar-for-launching-the-Operational-Programs (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • For the unfolding of the investment programe, some performance criteria will be promoted, and the registration will be performed by electronic means. Go Plan
  tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles For the unfolding of the investment programe some performance criteria will be promoted and the registration will be performed by electronic means 16 05 2007 In 2007 the registration of the applicants for the National Multi annual Program for the Period 2006 2009 for supporting the investments performed by the small and medium sized enterprises as well as the investments in modernizing re equipment of the SME will be fulfilled by electronic means through the Unique Electronic Register not only in Bucharest but in all SME regional offices located in Constan a Timi oara Ia i Craiova Târgu Mure Cluj Gala i and Bra ov Opposed to previous years when the principle was First client first served the selection process of the attending companies will be based on our will to promote and support an increasing number of profitable enterprises with a real development potential they will have to be able to prove distinct criteria and performance quantifiers the

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=16&lg=en&n=For-the-unfolding-of-the-investment-programe,-some-performance-criteria-will-be-promoted,-and-the-registration-will-be-performed-by-electronic-means. (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionãrii deseurilor Go Plan
  01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionãrii deseurilor 10 07 2007 Obiectivul general al Schemei de Granturi Gestionarea deseurilor pentru IMM uri este acela de a oferi asistentã financiarã IMM urilor din cele opt regiuni ale României care actioneazã direct în sectorul privind gestionarea deseurilor sau au un impact direct asupra sectorului de gestionare a deseurilor cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si sau de a trata deseurile într un mod corespunzãtor Ministerul Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice si Locuintelor asteaptã propuneri de proiecte pentru a sustine dezvoltarea activitãtilor de gestionare a deseurilor din partea întreprinderilor private mici si mijlocii Bugetul disponibil pentru aceastã licitatie este 8

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=23&lg=en&n=Schema-de-investitii-pentru-sprijinirea-initiativelor-sectorului-privat-al-IMM-%C3%AEn-domeniul-gestion%C3%A3rii-deseurilor (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ROMANIA A PRIMIT APROBAREA PENTRU 5 PROGRAME OPERATIONALE! Go Plan
  UE pentru IMM Detalii 01 02 2009 Ministerul IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles ROMANIA A PRIMIT APROBAREA PENTRU 5 PROGRAME OPERATIONALE 12 07 2007 Comisia a aprobat cinci dintre cele apte programe opera ionale a anun at joi 12 O7 la Bucure ti comisarul european pentru politica regional Danuta Hubner Cele cinci programe sunt Programul Opera ional Regional Programul Opera ional Sectorial de Transport Programul

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=25&lg=en&n=ROMANIA-A-PRIMIT-APROBAREA-PENTRU-5-PROGRAME-OPERATIONALE! (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • NOU ! FINANTARI PENTRU ADMINISTRATIE Go Plan
  2009 Ministerul IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles NOU FINANTARI PENTRU ADMINISTRATIE 14 06 2007 Ministerul Internelor si Reformei Administrative a lansat Fondul pentru dezvoltarea si modernizarea administratiei la nivel local Acest fond isi propune sa continue reforma din administratia publica si sa o pregateasca pentru accesarea fondurilor structurale Pentru a indeplini acest obiectiv fondul se axeaza pe trei prioritati Prioritatea 1 Cresterea calificarii personalului specializat

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=19&lg=en&n=NOU-!-FINANTARI-PENTRU-ADMINISTRATIE (2016-05-02)
  Open archived version from archive