archive-ro.com » RO » G » GOPLAN.RO

Total: 317

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LANSAREA PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL - 13 IULIE 2007 Go Plan
  accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=24&lg=&n=LANSAREA-PROGRAMULUI-OPERATIONAL-REGIONAL---13-IULIE-2007 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • A inceput programul de investitii al ANIMMC! Go Plan
  Email Inscriere Noutati si Articole A inceput programul de investitii al ANIMMC 18 07 2007 MIMMCTPL sus ine IMM urile cu 40 de milioane lei pentru investi ii modernizare retehnologizare Prin Ordinul nr 586 2007 al Ministrului Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii Comer Turism i Profesii Liberale domnul Ovidiu Silaghi publicat în Monitorul Oficial nr 467 16 iulie 2007 a demarat procedura de implementare a Programului na ional multianual pe perioada 2002 2009 de sus inere a investi iilor realizate de c tre întreprinderi nou înfiin ate i microîntreprinderi precum i a investi iilor de modernizare retehnologizare a întreprinderilor mici i mijlocii Obiectivul Programului îl constituie sus inerea investi iilor realizate de întreprinderile nou înfiin ate precum i de întreprinderile mici i mijlocii IMM în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedur cre terea volumului de activitate i a competitivit ii IMM din aceste sectoare Bugetul alocat Programului pentru anul 2007 este de 40 milioane lei MIMMCTPL este administratorul Programului iar derularea acestuia se realizeaz în colaborare cu institu iile de credit care vor fi f cute publice pe pagina web www animmc ro în termen de 20 zile lucr toare de la data public rii acestuia în Monitorul Oficial al României respectiv data de 14 august 2007 Perioada de înregistrare a formularelor de preselec ie va fi de 5 zile lucr toare de la data împlinirii termenului prev zut de 20 de zile lucr toare de la data public rii în Monitorul Oficial Solicitan ii vor completa i vor transmite on line formularul de preselec ie Anexa nr 3 la Procedur conform aplica iei software care va fi disponibil pe pagina web a institu iei la adresa www animmc ro începând cu ora 9 00 a primei zile de înregistrare i pân la ora 15 30 a ultimei

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=26&lg=&n=A-inceput-programul-de-investitii-al-ANIMMC! (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Noi reglementari financiare europene 2007-2013 Go Plan
  fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole Noi reglementari financiare europene 2007 2013 06 04 2007 Noile reguli adoptate de catre Comisia Europeana vor oferi solutii mai bune mai simple si mai practice pentru cei care gestioneaza dar si pentru beneficiarii de fonduri europene garantand in acelasi timp controlul efectiv asupra cheltuielilor publice Simplificarea procedurilor Noul Regulament Financiar si Normele de implementare se vor aplica unei noi generatii de programe UE in valoare de 975 miliarde de euro pentru o perioada de sapte ani Reducerea birocratiei va facilita accesul la fonduri Imbunatatirile din punct de vedere practic in ceea ce priveste finantarile nerambursabile si pietele publice vor fi benefice in primul rand IMM urilor scolilor universitatilor cercetatorilor agentiilor de dezvoltare si municipalitatilor Pentru finantari de cel mult 25 000 euro vor fi necesare mai putine documente justificative Costurile de personal pot inlocui co finantarea in numerar in cazul finantarilor nerambursabile Se va putea renunta la garantiile financiare solicitate in cadrul unei pre finantari dupa evaluarea riscului financiar pentru finantarile nerambursabile care nu depasesc 60 000 euro Achizitiile din finantari nerambursabile in valoare de maximum 60 000 euro vor putea fi efectuate cu respectarea unui minimum de reguli se vor impune doar respectarea principiului bunei gestiuni financiare si lipsa conflctelor de interese Pragul pentru aplicarea procedurii simplificate in acordarea contractelor publice va fi ridicat la 60 000 euro de la 50 000 Un prag mai inalt va permite organizatiilor care concureaza pentru atribuirea unor contracte de valoare mica sa furnizeze doar o simplu document de atestare a bunei credinte in locul documentelor justificative complexe care sa demonstreze ca nu fac obiectul nici unei proceduri de malpractica sau insolventa Acordarea contractelor publice in domeniul asistentei externe va fi simplificata cu praguri mult mai inalte pina la 5 000 000 euro pentru contractele de lucrari Comisia Europeana va putea gestiona bugetul intr o maniera mai flexibila pentru a reactiona la situatiile umanitare sau de criza de sfarsit de an prin utilizarea imediata a fondurilor necheltuite fara a fi necesara obtinerea avizului prealabil al Consiliului si al Parlamentului European Imbunatatirea controlului public O transparenta absoluta si controale imbunatatite vor contribui la protejarea intereselor financiare ale UE Numele beneficiarilor Fondurilor Structurale ai programelor de asistenta externa incepind cu 2008 si ai subventiilor agricole incepind cu 2009 vor fi facute publice la nivelul Statelor Membre Comisia Europeana va dispune de un instrument mai bun de prevenire a fraudei si a coruptiei institutiile UE si autoritatile nationale vor avea acces comun la baza de date centrala privind organizatiile excluse de la finantari UE Aceasta

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=12&lg=&n=Noi-reglementari-financiare-europene-2007-2013 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • SCORING PROGRAM ANIMMC - INVESTIŢII 2007 Go Plan
  16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole SCORING PROGRAM ANIMMC INVESTI II 2007 24 05 2007 Nr crt Criterii Punctaj A Categoria întreprinderii 1 Nou înfiin at 5 2 Microîntreprindere 4 3 Întreprindere mic 3 4 Întreprindere mijlocie 2 Obs La încadrarea întreprinderii se vor avea în vedere prevederile subpunctelor 3 2 3 3 3 4 si 3 5 din procedura de implementare avand in vedere numarul de angajati din bilantul contabil la 31 12 2006 B Ponderea activit ii pe care se acceseaz programul în cifra de afaceri 5 activitatea pe cod CAEN accesat prin program este preponderent peste 50 5 6 activitatea pe cod CAEN accesat prin program nu este preponderent sub 50 2 Obs Din Anexa 1 la procedur se va avea în vedere o singur activitate eligibil pe care se acceseaz programul C Tipul activelor ce se inten ioneaz a fi achizi ionate 7 masini utilaje i echipamente 5 8 brevete de inventie licente 4 9 mijloc de transport de marfuri 3 10 cladiri i sau constructii industriale 2 Obs În cazul în care se inten ioneaz s fie achizi ionate mai multe tipuri de active punctajul va fi ob inut prin

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=18&lg=&n=SCORING-PROGRAM-ANIMMC---INVESTI%C5%A2II-2007 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Calendarul neoficial al lansarii Programelor Operationale Go Plan
  In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=15&lg=&n=Calendarul-neoficial-al-lansarii-Programelor-Operationale (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Pentru derularea programului de investiţii, vor fi promovate criterii de performanţă, iar înscrierea se va face electronic Go Plan
  07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole Pentru derularea programului de investi ii vor fi promovate criterii de performan iar înscrierea se va face electronic 16 05 2007 În 2007 înscrierea aplica iilor pentru Programul na ional multianual pe perioada 2006 2009 de sus inere a investi iilor realizate de c tre întreprinderi nou infiin ate i microîntreprinderi precum i a investi iilor de modernizare retehnologizare a întreprinderilor mici i mijlocii se va realiza electronic prin intermediul Registrului Unic Electronic atât la Bucure ti cât i la toate oficiile pentru IMM situate în Constan a Timi oara Ia i Craiova Târgu Mure Cluj Gala i i Bra ov Spre deosebire de anii anteriori când a fost promovat principiul Primul venit primul servit în procesul de selec ie a societ ilor participante anul acesta din dorin a de a promova i sus ine un num r tot mai mare de firme profitabile cu un real poten ial de dezvoltare va fi nevoie ca întreprinz torii pentru a accesa programul s fac dovada faptului c îndeplinesc criterii evidente i cuantificabile de performan selec ia f cându se pe baza unui scoring Criteriile de performan de care va depinde aceast sus inere financiar vor fi aduse la cuno tin a celor interesa i o dat cu publicarea Programului în Monitorul Oficial Beneficiind de un buget de 40 de milioane de lei Programul are ca scop

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=16&lg=&n=Pentru-derularea-programului-de-investi%C5%A3ii,-vor-fi-promovate-criterii-de-performan%C5%A3%C4%83,-iar-%C3%AEnscrierea-se-va-face-electronic (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionãrii deseurilor Go Plan
  01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionãrii deseurilor 10 07 2007 Obiectivul general al Schemei de Granturi Gestionarea deseurilor pentru IMM uri este acela de a oferi asistentã financiarã IMM urilor din cele opt regiuni ale României care actioneazã direct în sectorul privind gestionarea deseurilor sau au un impact direct asupra sectorului de gestionare a deseurilor cu scopul de a le sprijini în eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si sau de a trata deseurile într un mod corespunzãtor Ministerul Dezvoltãrii Lucrãrilor Publice si Locuintelor asteaptã propuneri de proiecte pentru a sustine dezvoltarea activitãtilor de gestionare a deseurilor din partea întreprinderilor private mici si mijlocii Bugetul disponibil pentru aceastã licitatie este 8

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=23&lg=&n=Schema-de-investitii-pentru-sprijinirea-initiativelor-sectorului-privat-al-IMM-%C3%AEn-domeniul-gestion%C3%A3rii-deseurilor (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • ROMANIA A PRIMIT APROBAREA PENTRU 5 PROGRAME OPERATIONALE! Go Plan
  UE pentru IMM Detalii 01 02 2009 Ministerul IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole ROMANIA A PRIMIT APROBAREA PENTRU 5 PROGRAME OPERATIONALE 12 07 2007 Comisia a aprobat cinci dintre cele apte programe opera ionale a anun at joi 12 O7 la Bucure ti comisarul european pentru politica regional Danuta Hubner Cele cinci programe sunt Programul Opera ional Regional Programul Opera ional Sectorial de Transport Programul

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=25&lg=&n=ROMANIA-A-PRIMIT-APROBAREA-PENTRU-5-PROGRAME-OPERATIONALE! (2016-05-02)
  Open archived version from archive •