archive-ro.com » RO » I » IVESERV.RO

Total: 8

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  de Atestare Auditor energetic pentru clădiri gradul I Eliberat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Certificat de Abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie Eliberat de Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de şanse Certificat Evaluare riscuri şi audit de conformitate cu legislaţia de securitate şi sănătate în muncă Eliberat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca Autorizaţie pentru Operator Responsabil cu Supravegherea Verificarea Tehnică a Instalaţiilor eliberată de IT ISCIR Cluj Atestat Responsabil cu Supravegherea Lucrărilor la Instalaţii de Ridicat Clasice Eliberat de IT ISCIR Cluj Servicii şi Consultanţă Firma VEserv vă oferă servicii şi consultanţă în urmatoarele domenii Servicii de consultanţă de specialitate în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă Protecţia Muncii Servicii de consultanţă de specialitate în domeniul Situaţiilor de Urgenţă PSI Servicii de consultanţă de specialitate în domeniul ISCIR asigurare servicii de Operator Respansabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor RSVTI pe bază de contract şi asistentă la obţinerea autorizaţiei de funcţionare pentru macarale poduri rulante şi instalaţii de ridicat Expertiza şi auditul energetic pentru clădiri în vederea reabilitării termice Elaborarea şi eliberarea Certificatului de Performanţă Energetică pentru clădiri şi apartamente în vederea vânzării închirierii sau creditării la bancă Elaborarea de proiecte şi stabilirea de soluţii tehnice

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  nr 319 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare aprobate prin HG 1425 2006 care cuprinde Instructiunile proprii pentru completarea si sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca tinând seama de particularitatile societatii Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de sănătatea securitatea şi protecţia muncii tinând seama de parcularităţile activităţilor unităţii precum şi ale locurilor de muncă Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii sănătăţii şi protecţiei muncii Elaborarea programului de instruire testare la nivelul întreprinderii şi sau unităţii Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnavire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de sănătatea securitatea şi protecţia muncii tinând seama de parcularităţile activităţilor unităţii precum şi ale locurilor de muncă Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii sănătăţii şi protecţiei muncii Elaborarea programului de instruire testare la nivelul întreprinderii şi sau unităţii B Asistenţa lunară Participarea efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire şi protecţie Monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de protecţie Evidenţa meseriilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea şi sănătatea muncii Evidenţa echipamentulor individuale de protecţie Participarea la evenimentele deosebite care pot apărea controale cercetare accidente Întocmirea rapoartelor şi listelor prevăzute în hotărârile de guvern Urmărirea realizării măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetarii evenimentelor Informarea angajatorului în scris asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate şi propunerea de măsuri de prevenire şi

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/protectiamuncii.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  unor măsuri conforme cu realitatea Ofertă Apărarea Împotriva Incendiilor P S I A Întocmirea dosarului Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 307 2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi Normele generale de apărare împotriva incendiilor Ordinul 163 2007 care cuprinde Regulamentul de Ordine Interioara completat cu reglementările referitoare la apărarea împotriva incendiilor şi obligaţiile de a cunoaşte şi respecta deciziile privind apărarea împotriva incendiilor P S I Anexa la Fişa postului care să conţină atribuţiile ce revin salariatului în domeniul apărării împotriva incendiilor P S I inclusiv modul de însuşire şi respectare a măsurilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor P S I Instrucţiuni specifice de apărare împotriva incendiilor P S I pentru fiecare loc de muncă Evidenţa zonelor cu risc de incendiu ridicat acolo unde este cazul Întocmirea planului de acţiune în cazul unei situaţii de urgentă acolo unde este cazul Planul de intervenţie pe unitate Planul de evacuare pe fiecare etaj Tematica pentru toate fazele de instruire B Asistenţa lunară Instruirea salariaţilor prin elaborarea documentelor specifice instructajului P S I pe locul de muncă desfăsurarea propriu zisă a instructajului şi asigurarea certificării efectuării acestuia precum şi afişarea schemelor de intervenţie sau a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor Stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor Intocmirea aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate decizii dispoziţii hotărâri etc prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor Asigurarea formularelor tipizate permise de lucru cu foc autorizaţii de lucru fişe de instruire şi a actelor normative de reglementare specifice Îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de pregătire avizare autorizare atestare certificare agramentare prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare Implementarea sistemului de depistare şi de cunoaştere a oricăror situaţii sau aspecte care pot favoriza producerea sau dezvoltarea incendiilor cauze de incendiu stări de pericol alte încălcări scoateri din funcţiune Reglementarea

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/psi.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  teritorială ISCIR de care aparţin Întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenţă acestea trebuind să fie efectuate cu respectarea Prescripţiilor Tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR Înlocuirea unor piese echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au in evidenţă acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea Prescripţiilor Tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR Montajul şi punerea în funcţiune a unor piese echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au in evidenţă acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea Prescripţiilor Tehnice ISCIR Exploatarea corectă şi legală a echipamentelor instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenţă Existenţa instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament fiecărei instalaţii Anunţarea telefonic şi sau în scris în maximum 8 ore de la data luării la cunoştinţă a inspecţiei teritoriale ISCIR de care aparţin despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele instalaţiile pe care le au in evidenţă Anunţarea conducerii detinatorului utilizatorului inclusiv în scris despre necesitatea opririi unor echipamente sau instalaţii ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere verificare revizii înlocuiri de piese sau reparaţii capitale Anunţarea conducerii deţinătorului utilizatorului inclusiv în scris despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR de către personalul de exploatare Înregistrarea evidenţei instalaţiilor echipamentelor într un registru cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale fără de care nu pot funcţiona Urmărirea şi pregătirea instalaţiilor echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la efectuarea acestora Urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procesele verbale de verificare tehnică examinarea în mod regulat a registrului de evidentă a funcţionării echipamentelor instalaţiilor şi luarea măsurilor pentru remedierea imediată a defectelor semnalate Interzicerea manevrării instalaţiilor echipamentelor de către persoane neautorizate atunci când au cunoştintă de acest

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/iscir.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  si acorda totodata locuintei o nota energetica care confera cumparatorului informatii privind consumul real de energie la cât se ridica cheltuielile lunare de întretinere si câti bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la parametrii optimi Utilizarea sistemelor de izolaţie termică Prin utilizarea sistemelor de izolaţie termică se obţine A Îmbunătăţirea calităţii locuinţei se crează un climat plăcut şi echilibrat al locuinţei iarna asigurând o temperatură mai ridicată a suprafeţei interioare a peretelui iar vara o răcoare placută în încăperi B Prevenirea apariţiei mucegaiului sistemele de termoizolaţie asigură o temperatură mai ridicată la suprafaţa interioară a pereţilor În condiţii normale de locuit acest lucru are drept consecinţă directa eliminare a condensului transpiraţia pereţilor înlăturându se posibilitatea formării mucegaiului şi a ciupercilor C Eliminarea punţilor termice sistemele de termoizolaţie protejează zonele critice cum ar fi nişele corpurilor de încălzire stâlpii din beton îmbinările cu acoperişul colţurile exterioare etc În acest fel nu vor mai exista punţi termice D Îmbunătăţirea menţinerii căldurii sistemele de termoizolaţie îmbunătăţesc capacitatea pereţilor de înmagazinare a căldurii E Protecţia împotriva intemperiilor sistemele de termoizolaţie asigură o bună protecţie a clădirii împotriva intemperiilor Totodată sistemul permite difuzia vaporilor de apă din interior spre exterior favorizând respiraţia peretelui F Îmbunătăţirea izolaţiei fonice sistemele de termoizolaţie sunt fonoabsorbante Folosind materiale cu densitate mai mare izolarea fonică poate fi realizată mai uşor G Reducerea riscului apariţiei fisurilor prin reducerea solicitărilor termice sistemele de termoizolaţie menţin timp îndelungat o temparatură constantă în elementele de construcţii reducând efectul produs de dilatări şi contracţii Eliminându se aceste fenomene probabilitatea apariţiei fisurilor şi a crăpăturilor este destul de mică H Realizarea unei faţade estetice sistemele de termoizolaţie fac posibilă realizarea unor faţade estetice fără rosturi atât la construcţiile noi cât şi la cele vechi I Economisirea energiei încălzirea este scumpă Sistemele de termoizolaţie

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/auditenerg.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  are un impact benefic asupra sănătăţii oamenilor datorită îmbunătăţirii calităţii aerului Ce obtineţi O valoare mai mică a facturilor la utilitaţi Siguranţă şi stabilitate în faţa cresterilor continue a preţurilor la energie Ofertă Casă ecologică A Oferta Proiectare Consultanţă de specialitate în stabilirea soluţiilor tehnice Consultantă în probleme de finanţare Execuţie şi implementare proiecte B Cum se ajunge la o clădire ecologică Prin utilizarea unor sisteme neconvenţionale de energie Panouri

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/casaeco.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  S C I R Audit Energetic Casă ECO Contact Formular de contact Nume si prenume Email Telefon Subiect Mesaj Campurile marcate cu sunt obligatorii Despre Noi Protecţia Muncii P S I I S C I R Audit Energetic Casă ECO

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/contact.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • .::IVE::. Iancu Vasile Emil - protectia muncii, p.s.i, i.s.c.i.r., audit energetic pentru cladiri
  I R Audit Energetic Casã ECO Contact Formular de contact V multumim pentru comenzi sau sugestii Despre Noi Protecția Muncii P S I I S C I R Audit Energetic

  Original URL path: http://www.iveserv.ro/lib/phpmailer-fe.php (2016-05-01)
  Open archived version from archive