archive-ro.com » RO » M » MS.RO

Total: 418

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ministerul Sanatatii
  gripa 2010 2011 Programe Unitatea de management a proiectelor B ncii Mondiale Unitatea de implementare si coordonare programe Statistica Libera Circula ie Ghiduri clinice Sinteza privind bugetul Ministerului Sănătății Reforma sistemului de s n tate continu HG 303 2011 Strategia nationala LISTA SPITALELOR PROPUSE PENTRU COMASARE LISTA SPITALELOR PROPUSE PENTRU REPROFILARE Legisla ie proiecte alte informa ii Manual prim ajutor calificat Legisla ia în vigoare Regulamente UE Ghiduri Transparen a decizional Dezbateri publice Raport Avize Abilit ri i notific ri Ghiduri Acte normative Sinteze nationale Protocoale de colaborare Link uri utile Date de contact ale direcţiilor de sănătate publică a judeţelor de la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene prin Romania Lista cu datele de contact ale Autorităţilor Competente din Statele Membre ale Uniunii Europene care duc la îndeplinire prevederile Regulamentului UE nr 284 2011 Regulamentului UE nr 284 2011 si Regulamentul UE nr 10 2011 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor Ghidul privind Normele şi procedurile Uniunii Europene pentru importul articolelor de bucătărie din poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong China Instructiuni pentru testarea migrării aminelor aromatice primare de pe articolele de bucătărie din poliamide şi pentru formaldehide de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz rii pre urilor la medicamente Situa ia solicit rilor pentru înfiin area de farmacii comunitare Farmacii comunitare Anunţ important Legislatie Formulare

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9404 (2012-06-15)
  Open archived version from archive


 • Ministerul Sanatatii
  in contact cu alimentul din China si Hong Kong Control în sănătate publică Strategii i politica medicamentului Dispozitive medicale Sezonul de gripa 2010 2011 Programe Unitatea de management a proiectelor B ncii Mondiale Unitatea de implementare si coordonare programe Statistica Libera Circula ie Ghiduri clinice Sinteza privind bugetul Ministerului Sănătății Reforma sistemului de s n tate continu HG 303 2011 Strategia nationala LISTA SPITALELOR PROPUSE PENTRU COMASARE LISTA SPITALELOR PROPUSE PENTRU REPROFILARE Legisla ie proiecte alte informa ii Manual prim ajutor calificat Legisla ia în vigoare Regulamente UE Ghiduri Transparen a decizional Dezbateri publice Raport Avize Abilit ri i notific ri Ghiduri Acte normative Sinteze nationale Protocoale de colaborare Link uri utile Date de contact ale direcţiilor de sănătate publică a judeţelor de la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene prin Romania Lista cu datele de contact ale Autorităţilor Competente din Statele Membre ale Uniunii Europene care duc la îndeplinire prevederile Regulamentului UE nr 284 2011 Regulamentului UE nr 284 2011 si Regulamentul UE nr 10 2011 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor Ghidul privind Normele şi procedurile Uniunii Europene pentru importul articolelor de bucătărie din poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong China Instructiuni pentru testarea migrării aminelor aromatice primare de pe articolele de bucătărie din poliamide şi pentru formaldehide de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9345 (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Ministerul Sanatatii
  Prezentare UICP Unitatea Implementare si Coordonare Proiecte Proiecte Proiecte Legislaţie comunitară în domeniu Norme naţionale de transpunere a actelor comunitare Profesii reglementate din sănătate medic medic dentist farmacist asistent medical generalist şi moaşă Alte profesii din sanatate Formular Cerere online pentru eliberare de documente necesare recunoasterii calificarii în UE Vechiul site www ms ro Invitaţia de depunere a ofertelor IFB fără precalificare ROMÂNIA Reforma Sectorului Sanitar Faza a II a Lucrări civile de Reabilitare a Secţiilor de Obstetrică şi de Neonatologie din Spitalul Municipal Oneşti Invitaţia de depunere a ofertelor IFB fără precalificare ROMÂNIA Reforma Sectorului Sanitar Faza a II a Lucrări civile de Reabilitare a Secţiilor de Obstetrică şi de Neonatologie din Spitalul Municipal Oneşti Număr împrumut BIRD 4760 RO Număr imprumut BEI 22943 Contract Nr de identificare MCH9 W 13 1 Prezenta Invitaţie de depunere a Ofertelor este adresată ca urmare a Notificării generale privind achiziţiile pentru acest Proiect publicată în Development Business ediţia nr 651 din data de 31 martie 2005 2 Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice în numele Ministerului Sănătăţii a primit un împrumut din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi un împrumut din partea Băncii Europene pentru Investiţii pentru costul proiectului de Reformă a Sectorului Sanitar Faza a II a şi intenţionează să aplice o parte din sumele din acest împrumut pentru plăţile efectuate în temeiul Contractului Lucrări civile de Reabilitare a Secţiilor de Obstetrică şi de Neonatologie din Spitalul Municipal Oneşti număr de identificare MCH9 W 13 3 Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Management a Proiectelor Banca Mondială APL2 adresează în prezent o invitaţie de depunere a unor oferte sigilate din partea ofertanţilor eligibili şi calificaţi pentru executarea lucrărilor de restructurare şi modernizare a secţiilor de obstetrică şi neonatologie din Spitalul Municipal Oneşti Lucrările constau în executarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii necesare reabilitării şi modernizării clădirilor şi spaţiilor ce adăpostesc secţiile de obstetrică şi neonatologie din Spitalul Municipal Oneşti astfel încât acestea să corespundă calitativ pe întreaga lor durată de existenţă şi să fie asigurată satisfacerea cerinţelor esenţiale în conformitate cu prevederile legii 10 1995 cu completările ulterioare Perioada de construcţie este de 300 zile 4 Licitaţia va fi organizată în temeiul procedurilor de Licitaţie Nationala Competitivă LNC specificate în Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii în cadrul Împrumuturilor BIRD şi Creditelor IDA mai 2004 5 Ofertanţii eligibili interesaţi pot să obţină mai multe informaţii de la Ministerul Sănătăţii Unitatea de Management a Proiectelor Banca Mondială APL2 respectiv de la doamna Gabriela ABIBULA şi doamna Eugenia PETRESCU în calitate de experţi achiziţii şi să studieze documentaţia de licitaţie la adresa 1 de mai jos între orele 9 30 şi 16 30 începând cu data de 18 01 2012 6 Cerinţele de calificare includ i Pe parcursul ultimilor 5 ani ofertantul trebuie să fi finalizat cel puţin două contracte de aceeaşi natură şi complexitate comparabile cu cele ce fac obiectul prezentei licitaţii ii Ofertantul trebuie să aibă capacitatea financiară pentru a şi asuma executarea contractului dovedind o valoare medie anuală a lucrărilor realizate

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9295 (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Ministerul Sanatatii
  de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz rii pre urilor la medicamente Situa ia solicit rilor pentru înfiin area de farmacii comunitare Farmacii comunitare Anunţ important Legislatie Formulare Link uri Sezonul de gripa 2010 2011 Programe na ionale de s n tate Proteze S n tate Mintal Controlul tutunului Prezentare ump bm Proiectul reforma sectorului sanitar faza a II a APL II Programe Prezentare UICP Unitatea Implementare si Coordonare Proiecte Proiecte Proiecte Legislaţie comunitară în domeniu Norme naţionale de transpunere a actelor comunitare Profesii reglementate din sănătate medic medic dentist farmacist asistent medical generalist şi moaşă Alte profesii din sanatate Formular Cerere online pentru eliberare de documente necesare recunoasterii calificarii în UE Vechiul site www ms ro Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector superior din cadrul Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică Compartimentul asistenţa de sănătate publică din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Str Cristian Popişteanu nr 1 3 sector 1 Bucureşti Tel 307 25 00 A n u n ţ ă Av ând în vedere prevederile Legii nr 188 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr 611 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de inspector superior din cadrul Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică Compartimentul asistenţa de sănătate publică din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii Concursul se organizează la sediul Ministerului Sănătăţii în data de 10 ianuarie 2012 ora 10 00 proba scrisă Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 de zile de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României Partea a III a la sediul Ministerului Sănătăţii Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute la art 49 din Hotărârea Guvernului nr 611 2008 Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii şi pe site ul Ministerului Sănătăţii www ms gov ro Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Sănătăţii şi la nr de telefon 021 3072 605 sau 021 3072 603 CONDITII SPECIFICE îndeplineşte condiţiile prevăzute de art 54 din Legea nr 188 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru a ocupa o funcţie publică studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice să deţină noţiuni de utilizare şi operare PC nivel mediu ACTE NECESARE În vederea participării la concurs pentru ocuparea

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9276 (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Ministerul Sanatatii
  medicamentului Dispozitive medicale Sezonul de gripa 2010 2011 Programe Unitatea de management a proiectelor B ncii Mondiale Unitatea de implementare si coordonare programe Statistica Libera Circula ie Ghiduri clinice Sinteza privind bugetul Ministerului Sănătății Reforma sistemului de s n tate continu HG 303 2011 Strategia nationala LISTA SPITALELOR PROPUSE PENTRU COMASARE LISTA SPITALELOR PROPUSE PENTRU REPROFILARE Legisla ie proiecte alte informa ii Manual prim ajutor calificat Legisla ia în vigoare Regulamente UE Ghiduri Transparen a decizional Dezbateri publice Raport Avize Abilit ri i notific ri Ghiduri Acte normative Sinteze nationale Protocoale de colaborare Link uri utile Date de contact ale direcţiilor de sănătate publică a judeţelor de la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene prin Romania Lista cu datele de contact ale Autorităţilor Competente din Statele Membre ale Uniunii Europene care duc la îndeplinire prevederile Regulamentului UE nr 284 2011 Regulamentului UE nr 284 2011 si Regulamentul UE nr 10 2011 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor Ghidul privind Normele şi procedurile Uniunii Europene pentru importul articolelor de bucătărie din poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong China Instructiuni pentru testarea migrării aminelor aromatice primare de pe articolele de bucătărie din poliamide şi pentru formaldehide de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz rii pre urilor la medicamente Situa ia solicit rilor pentru înfiin area de farmacii comunitare Farmacii

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9278 (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Ministerul Sanatatii
  i notific ri Ghiduri Acte normative Sinteze nationale Protocoale de colaborare Link uri utile Date de contact ale direcţiilor de sănătate publică a judeţelor de la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene prin Romania Lista cu datele de contact ale Autorităţilor Competente din Statele Membre ale Uniunii Europene care duc la îndeplinire prevederile Regulamentului UE nr 284 2011 Regulamentului UE nr 284 2011 si Regulamentul UE nr 10 2011 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor Ghidul privind Normele şi procedurile Uniunii Europene pentru importul articolelor de bucătărie din poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong China Instructiuni pentru testarea migrării aminelor aromatice primare de pe articolele de bucătărie din poliamide şi pentru formaldehide de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz rii pre urilor la medicamente Situa ia solicit rilor pentru înfiin area de farmacii comunitare Farmacii comunitare Anunţ important Legislatie Formulare Link uri Sezonul de gripa 2010 2011 Programe na ionale de s n tate Proteze S n tate Mintal Controlul tutunului Prezentare ump bm Proiectul reforma sectorului sanitar faza a II a APL II Programe Prezentare UICP Unitatea Implementare si Coordonare Proiecte Proiecte Proiecte Legislaţie comunitară în domeniu Norme naţionale de transpunere a actelor comunitare Profesii reglementate din sănătate medic medic dentist farmacist asistent medical generalist şi moaşă Alte profesii din sanatate Formular Cerere online pentru eliberare

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9272 (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Ministerul Sanatatii
  alte informa ii Manual prim ajutor calificat Legisla ia în vigoare Regulamente UE Ghiduri Transparen a decizional Dezbateri publice Raport Avize Abilit ri i notific ri Ghiduri Acte normative Sinteze nationale Protocoale de colaborare Link uri utile Date de contact ale direcţiilor de sănătate publică a judeţelor de la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene prin Romania Lista cu datele de contact ale Autorităţilor Competente din Statele Membre ale Uniunii Europene care duc la îndeplinire prevederile Regulamentului UE nr 284 2011 Regulamentului UE nr 284 2011 si Regulamentul UE nr 10 2011 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor Ghidul privind Normele şi procedurile Uniunii Europene pentru importul articolelor de bucătărie din poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong China Instructiuni pentru testarea migrării aminelor aromatice primare de pe articolele de bucătărie din poliamide şi pentru formaldehide de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz rii pre urilor la medicamente Situa ia solicit rilor pentru înfiin area de farmacii comunitare Farmacii comunitare Anunţ important Legislatie Formulare Link uri Sezonul de gripa 2010 2011 Programe na ionale de s n tate Proteze S n tate Mintal Controlul tutunului Prezentare ump bm Proiectul reforma sectorului sanitar faza a II a APL II Programe Prezentare UICP Unitatea Implementare si Coordonare Proiecte Proiecte Proiecte Legislaţie comunitară în domeniu Norme naţionale de transpunere a actelor

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9258 (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Ministerul Sanatatii
  ii Manual prim ajutor calificat Legisla ia în vigoare Regulamente UE Ghiduri Transparen a decizional Dezbateri publice Raport Avize Abilit ri i notific ri Ghiduri Acte normative Sinteze nationale Protocoale de colaborare Link uri utile Date de contact ale direcţiilor de sănătate publică a judeţelor de la primele puncte de intrare pe teritoriul Uniunii Europene prin Romania Lista cu datele de contact ale Autorităţilor Competente din Statele Membre ale Uniunii Europene care duc la îndeplinire prevederile Regulamentului UE nr 284 2011 Regulamentului UE nr 284 2011 si Regulamentul UE nr 10 2011 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale a Vămilor Ghidul privind Normele şi procedurile Uniunii Europene pentru importul articolelor de bucătărie din poliamidă şi melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză şi din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong China Instructiuni pentru testarea migrării aminelor aromatice primare de pe articolele de bucătărie din poliamide şi pentru formaldehide de pe articolele de bucătărie din melamine Lista laboratoarelor din Statele Membre ale Uniunii Europene Regulamentul UE nr 1282 2011 Rezultatele controalelor Programul național sectorial de supraveghere a pieței Ghidul privind controlul pe piaţă al respectării reglementărilor referitoare la produsele cosmetice Anun important Anun important Anun important Precizare privind aplicarea Ordinului nr 928 591 din 15 iunie 2010 Situa ia documenta iilor depuse la ministerul s n t ii în vederea aviz rii pre urilor la medicamente Situa ia solicit rilor pentru înfiin area de farmacii comunitare Farmacii comunitare Anunţ important Legislatie Formulare Link uri Sezonul de gripa 2010 2011 Programe na ionale de s n tate Proteze S n tate Mintal Controlul tutunului Prezentare ump bm Proiectul reforma sectorului sanitar faza a II a APL II Programe Prezentare UICP Unitatea Implementare si Coordonare Proiecte Proiecte Proiecte Legislaţie comunitară în domeniu Norme naţionale de transpunere a actelor comunitare Profesii

  Original URL path: http://www.ms.ro/?pag=178&id=9248 (2012-06-15)
  Open archived version from archive •