archive-ro.com » RO » P » PRIMARIATARGOVISTE.RO

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 64
  Salubritate Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Salubritate rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile H C L 75 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003 modificata ulterior prin H C L 216 2003 Prevederile art 38 lit e din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Salubritate dupa cum urmeaza transformarea unui post vacant din sofer IV in sofer III infiintarea unei indemnizatii de conducere de nivel sef serviciu in cadrul Serviciului Colectare Transport Deseuri Menajere Art 2 Prevederile H C L 75 2003 se aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ Directia de Salubritate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 71 Tgv 31 03 2004 H O T R Â R E privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviste Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Adresa nr 5088 22 03 2004 a Consiliului de Administratie al Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviste Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Teatrului municipal Tony Bulandra Targoviste rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile art 7 alin 2 din O U G nr 123 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2004 Dispozitiile H C L 75 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003 modificata prin H C L nr 197 2003 H C L nr 215 2003 H C L nr 331 2003 si H C L nr 11 2004 Prevederile art 38 lit e din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviste dupa cum urmeaza transformarea unui post de inginer electronist S debutant intr un post de electrician M VI transformarea unui post inginer electronist S debutant intr un post de electrician M III transformarea unui post de economist S debutant intr un post de economist S III Art 2 Prevederile H C L 75 2003 se aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ Teatrul Municipal Tony Bulandra Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste Nr 72 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind aprobarea Raportului de gestiune Bilantului contabil si Raportului comisiei de cenzori ale S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste pe anul 2003 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Raportul S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2003 Raportul de gestiune pe anul 2003 al S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste Raportul comisiei de cenzori A S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea raportului de gestiune bilantului contabil si raportului comisiei de cenzori ale S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste pe anul 2003 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Hotararea Consiliului de Administratie al S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste privind aprobarea raportului de gestiune a bilantului contabil si a raportului comisiei de cenzori ale S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste prevederile Legii nr 82 1991 republicata cu modificarile si completarile din O G 61 2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor nr 306 2002 privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2003 In temeiul art 46 alin 3 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente Raportul de gestiune pe baza de bilant si Raportul comisiei de cenzori ale S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste pe anul 2003 care fac parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 73 Tgv 31 03 2004 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 371 400 000 lei catre B C M C M Targoviste pentru organizarea a doua meciuri de baschet ale echipei nationale a Romaniei ce se vor desfasura pe 8 septembrie respectiv 22 septembrie 2004 cu prilejul Zilelor Municipiului Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Cererea nr 5137 23 03 2004 a B C M C M Targoviste prin care se solicita un ajutor financiar pentru organizarea a doua meciuri de baschet ale echipei nationale a Romaniei ce se vor desfasura pe 8 septembrie respectiv 22 septembrie 2004 cu prilejul Zilelor Municipiului Targoviste Referatul Comisiei de specialitate nr 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se sustine initierea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 371 400 000 lei catre B C M C M Targoviste pentru organizarea a doua meciuri de baschet ale echipei nationale a Romaniei ce se vor desfasura pe 8 septembrie respectiv 22 septembrie 2004 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 371 400 000 lei catre B C M C M Targoviste pentru organizarea a doua meciuri de baschet ale echipei nationale a Romaniei ce se vor desfasura pe 8 septembrie respectiv 22 septembrie 2004 cu prilejul Zilelor Municipiului Targoviste Art 2 Suma de bani va fi asigurata din veniturile proprii ale Consiliului Local Municipal Targoviste si din surse atrase urmand a fi virata organizatorului B C M C M Targoviste pana la data de 19 august 2004 Art 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serviciul Contabilitate si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 74 Tgv 31 03 2004 HOTARARE privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3 800 000 lei catre Dimitriu Mihaela Doina pentru editarea unui volum de poezie Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Cererea inregistrata la Primaria MunicipiuluiTargoviste la nr 4940 19 03 2004 Referatul comisiei de specialitate nr 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari prin care sa se acorde un sprijin financiar in valoare de 3 800 000 lei catre Dimitriu Mihaela Doina pentru editarea unui volum de poezie Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda sprijinul financiar in valoare de 3 800 000 lei catre Dimitriu Mihaela Doina pentru editarea unui volum de poezie Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 75 Tgv 31 03 2004 H O T R Â R E privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Adresa nr 4175 10 03 2004 a Directiei de Asistenta Sociala Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile art 7 alin 2 din O U G nr 123 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2004 Dispozitiile H C L 75 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003 modificata prin H C L nr 269 2003 Prevederile art 38 lit e din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala dupa cum urmeaza infiintarea in cadrul Cresei nr 8 din Targoviste a unui post de infirmiera Art 2 Prevederile H C L 75 2003 se aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului Targoviste Nr 76 Tgv 31 03 2004 H O T R Â R E privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Adresa nr 3678 02 03 2004 a Administratiei Pietelor Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile H C L 75 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003 Prevederile art 38 lit e din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor dupa cum urmeaza transformarea incadrarii postului vacant de inspector de specialitate gradul II in gradul I transformarea postului vacant de muncitor necalificat in muncitor calificat Art 2 Prevederile H C L 75 2003 se aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 77 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind participarea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Grupul Scolar Electrotehnic Spiru Haret la realizarea Programului de coeziune economica si sociala din cadrul Proiectului PHARE Dezvoltarea Resurselor Umane Consiliul local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Adresa nr 4487 a Grupului Scolar Electrotehnic Spiru Haret Raportul de specialitate al D A P P P si al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind participarea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Grupul Scolar Electrotehnic Spiru Haret la realizarea Programului de coeziune economica si sociala din cadrul Proiectului PHARE Dezvoltarea Resurselor Umane Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba participarea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Grupul Scolar Electrotehnic Spiru Haret la realizarea Programului de coeziune economica si sociala din cadrul Proiectului PHARE Dezvoltarea Resurselor Umane Art 2 Valoarea totala a proiectului este de 39 725 euro din care contributia Consiliului Local Municipal Targoviste va fi de 5 reprezentand 80 017 mii lei 1985 euro In cadrul proiectului se vor pregati profesional 56 de persoane in meseria de confectioneri imbracaminte textila Art 3 Obiectivele specifice ale proiectului sunt Dezvoltarea abilitatilor fortei de munca in concordanta cu nevoile de abilitati identificate pe piata fortei de munca Facilitarea accesului pe piata fortei de munca in promovarea oportunitatilor egale de angajare pentru grupuri vulnerabile someri femei cu varsta peste 45 de ani Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si Gestiune Urbana Grupul Scolar Electrotehnic Spiru Haret si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 78 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind acordarea unor inlesniri la plata impo z itelor si taxelor locale datorate de 7 sapte persoane fizice din Municipiul Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impo z itelor si taxelor locale datorate de 7 sapte persoane fizice din Municipiul Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 286 din Legea nr 571 2003 privind Codul Fiscal Prevederile H G nr 44 06 02 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571 2003 privind Codul Fiscal Dispozitiile art 38 lit d din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 7 sapte persoane fizice cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Directia Economica Serviciul Impozite si Taxe i Secretarul mun Târgovi te pentru comunicare Nr 79 Tgv 31 03 2004 ANEXA H C L 79 31 03 2004 TABEL cu persoanele care beneficiaza de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 7 sapte persoane fizice din Municipiul Targoviste NUME CONTRIBUABILI SUMA PROPUSA PENTRU SCUTIRE PERIOADA AFERENTA SCUTIRII Moise Ileana 535 000 lei martie decembrie 2004 Dutu Constantin 849 167 lei martie decembrie 2004 Tina Vasilica 498 334 lei martie decembrie 2004 Zamfir Mihai 987 250 lei martie decembrie 2004 Burnel Florica 1 902 000 lei ianuarie decembrie 2004 Safta Laurentia 533 333 lei martie decembrie 2004 Paraschiv Dan 648 333 lei martie decembrie 2004 TOTAL 5 953 417 lei H O T A R A R E privind desemnarea a doua persoane in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Adresa nr 4586 16 03 2004 a Spitalului Municipal Manastirea Dealu Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind desemnarea a doua persoane in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Procesul verbal incheiat in urma exercitarii dreptului de vot secret al consilierilor municipali privind componenta Consiliului de Administratie al Spitalului municipal Manastirea Dealu Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Legea nr 270 2003 a spitalelor Prevederile art 38 lit j din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari in componenta Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Targoviste sunt desemnate sa faca parte urmatoarele persoane d na viceprimar ing Cristea Ioana Primaria Municipiului Targoviste d l jr Blidaru Onorel Primaria Municipiului Targoviste Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Targoviste directorul Spitalului si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 80 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind asocierea prin participatiune a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Universitatea Valahia Targoviste Consiliul Judetean Dambovita si S C ARCTIC S A Dambovita la realizarea unui parc stiintific si tehnologic avand ca locatie terenul preluat in comuna Branesti satul Priboiu fost Laculete Consiliul local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind asocierea prin participatiune a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Universitatea Valahia Targoviste Consiliul Judetean Dambovita si S C ARCTIC S A Gaesti la realizarea unui parc stiintific si tehnologic avand ca locatie terenul preluat in comuna Branesti satul Priboiu fost Laculete Legea nr 50 2003 pentru aprobarea O G nr 14 2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice Ordinul nr 5442 2003 al Ministerului Educatiei si Cercetarii privind aprobarea Metodologiei de autorizare suspendare si anulare a autorizatiei de functionare a parcului stiintifice si tehnologice si a Procedurii de admitere in parcul stiintifice si tehnologice a agentilor economici Prevederile art 251 256 din Codul Comercial H C L nr 31 03 2004 privind preluarea unor bunuri cl diri i terenul aferent acestora din proprietatea public a jude ului Dâmbovi a i din administrarea Consiliului Jude ean Dâmbovi a în proprietatea public a Municipiului Târgovi te i în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovi te Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba asocierea prin participatiune a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Universitatea Valahia Targoviste Consiliul Judetean Dambovita si S C ARCTIC S A Gaesti la realizarea unui parc stiintific si tehnologic avand ca locatie terenul preluat din comuna Branesti satul Priboiu fost Laculete Art 2 Cota de participare a Consiliului Local Municipal Targoviste este de 190 356 599 mii lei reprezentand valoarea terenului in suprafata de 32 ha si a cladirilor aferente Art 3 Obiectivele economico sociale urmarite sunt transferul tehnologic de rezultate ale cercetarii la agentii economici interesati in fabricarea produselor si serviciilor cu valoare concurentiala stabilizarea specialistilor cu performante profesionale in domeniile cercetarii si invatamantului superior formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare atragerea de fonduri private in invatamant si cercetare valorificarea pe piata a rezultatelor cercetarii romanesti crearea de noi locuri de munca in domeniul tehnologiilor avansate stimularea potentialului inovativ si tehnico stiintific al personalului academic universitar al cercetatorilor si studentilor orientarea universitatilor acreditate si a unitatilor de cercetare spre mediul economic si social dezvoltarea potentialului stiintific tehnologic si economic la nivel regional Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si Gestiune Urbana Consiliul Judetean Dambovita S C ARCTIC S A Gaesti Universitatea Valahia Targoviste si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 81 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii spatiului in suprafata de 362 m p si a terenului cota parte indiviza aferent acestuia bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste situat la parterul Blocului 19 din Strada C tin Brancoveanu Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii spatiului in suprafata de 362 m p si a terenului cota parte indiviza aferent acestuia bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste situat la parterul Blocului 19 din Strada C tin Brancoveanu Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste Prevederile O G 19 1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte Prevederile art 15 din Legea 213 1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia Prevederile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii spatiului in suprafata de 362 m p si a terenului cota parte indiviza aferent acestuia bunuri apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste situat la parterul Blocului 19 din Strada C tin Brancoveanu conform planului de situatie anexat prezentei hotarari Art 2 In termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei prin Dispozitia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei Art 3 Stabilirea valorii exacte a spatiului si a terenului se va face printr un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat Art 4 Pretul minim de vanzare al spatiului si al terenului va fi cuprins in caietul de sarcini pe baza evaluarii facute de catre expert Art 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 82 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind aprobarea listei de prioritati conform O G nr 19 1994 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P Birou Fond Locativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati conform O G nr 19 1994 Procesul verbal incheiat in urma sedintei comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice si stabilirea propunerilor de prioritati la contractarea locuintelor potrivit O G nr 19 1994 si H G 1275 2000 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste O G nr 19 1994 H G nr 1275 2000 Prevederile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba tabelul nominal cu prioritatile de contractare de apartamente noi anexat prezentei hotarari Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul D A P P P Biroul Fond Locativ Comisia de analiza a solicitarilor persoanelor fizice si stabilirea propunerilor de prioritati la contractarea locuintelor potrivit O G nr 19 1994 si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 83 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind preluarea fara plata in proprietatea privata a Municipiului Targoviste de la M Ap N a autobuzului RD 111 si darea in administrare a acestuia catre S C TRANSPORT PUBLIC S A Consiliul local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al S C TRANSPORT S A prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind preluarea fara plata in proprietatea privata a Municipiului Targoviste de la M Ap N a autobuzului RD 111 si darea in administrare a acestuia S C TRANSPORT PUBLIC S A Procesul verbal de predare primire incheiat intre delegatul Primariei Targoviste si reprezentantul U M 01802 Balotesti Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr 37 25 03 2004 privind preluarea fara plata a autobuzului R D 111 cu numar de inmatriculare A 28187 de la Consiliul Local Municipal Targoviste pentru a fi dezmembrat Prevederile H G 841 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice modificata prin H G 966 1998 si Ordinul Min Finantelor nr 548 1999 Prevederile H G nr 964 1998 Prevederile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba preluarea cu titlu gratuit in proprietatea privata a Municipiului Targoviste de la M Ap N a autobuzului RD 111 si darea in administrare a acestuia S C TRANSPORT PUBLIC S A avand urmatoarele elemente de identificare Autobuz marca RD 111 Numar de inmatriculare A 28187 Serie sasiu 30357 An fabricatie 1990 Data darii in folosinta 1990 Durata de folosinta 13 ani Valoare de inventar 79 782 440 lei Art 2 Predarea catre S C TRANSPORT PUBLIC S A a autobuzului RD 111 se va face pe baza de proces verbal Art 3 In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari bunul va fi inregistrat in evidentele contabile conform catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare Art 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Serviciul Administrarea Patrimoniului Public si Privat S C TRANSPORT PUBLIC S A si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 84 Tgv 31 03 2004 H O T R Â R E privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de un an cu posibilitate de prelungire a autosanitarei DB 15 PMT catre Spitalul Municipal Manastirea Dealu Târgoviste Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Adresa nr 456 09 02 2004 a Spitalului Municipal Manastirea Dealu Targoviste prin care se solicita darea in folosinta gratuita catre aceasta institutie a autosanitarei DB 15 P M T Raportul de specialitate promovat de Serviciul Resurse Umane Intregrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a autosanitarei DB 15 P M T catre Spitalul Municipal Manastirea Dealu Targoviste Fisa tehnica a bunului care face obiectul prezentei hotarari Prevederile H C L nr 71 2003 prin care Spitalul Municipal Manastirea Dealu Targoviste trece in domeniul public al Municipiului Targoviste rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile art 126 din Legea nr 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba darea in folosinta gratuita pentru o perioada de un an cu posibilitate de prelungire a autosanitarei DB 15 P M T marca Mercedes 280 E catre Spitalul Municipal Manastirea Dealu Targoviste Art 2 Predarea primirea bunurilor se va face pe baza de protocol sau proces verbal dupa perfectarea contractului de comodat incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si ai Spitalului Municipal Manastirea Dealu Targoviste Art 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obliga Primarul Direc ia Economic Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Serviciul Juridic i Secretarul municipiului Târgovi te pentru executare i comunicare Nr 85 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire anuala a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare situate in municipiul Targoviste cu destinatia comert produse alimentare exclusiv bauturi alcoolice si tutun Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Adresele nr 3092 2004 892 2004 284 2004 ale unitatilor de invatamant preuniversitare Raportul de specialitate al D A P P P prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitate de prelungire anuala a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare situate in municipiul Targoviste cu destinatia comert produse alimentare exclusiv bauturi alcoolice si tutun Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste Prevederile H C L nr 109 2002 privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor proprietate publica a municipiului Targoviste catre unitatile de invatamant preuniversitar in care acestea isi desfasoara activitatea Prevederile art 15 din Legea 213 1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia Prevederile art 167 alin 21 din O U G nr 184 2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr 84 1995 Prevederile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu posibilitatea prelungirii anuale a unor spatii si terenuri din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare de pe raza municipiului Targoviste cu destinatia comert produse alimentare exclusiv bauturi alcoolice si tutun conform planurilor de situatie anexate prezentei hotarari dupa cum urmeaza Grupul Scolar I Cioranescu spatiu in incinta cladirii principale 3 m p Grupul Scolar C Brancoveanu spatiu in suprafata de 6 m p Grupul Scolar C Brancoveanu spatiu in incinta cladirii principale 3 m p Scoala nr 11 spatiu in incinta cladirii principale 2 m p Scoala Grigore Alexandrescu spatiu in incinta cladirii principale 7 m p Art 2 In termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei prin Dispozitia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei Art 3 Pretul minim de inchiriere va fi stabilit in caietul de sarcini Art 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 86 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 6 m p apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste situat in Strada C Campulung nr cvartal 99 23 pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii cismarie Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 6 m p apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste situat in Strada C Campulung nr cvartal 99 23 pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii cismarie Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 15 din Legea 213 1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia Prevederile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a terenului in suprafata de 6 m p apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste situat in Strada C Campulung nr cvartal 99 23 pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii cismarie conform planului de situatie anexat prezentei hotarari Art 2 In termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei prin Dispozitia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei Art 3 Pretul minim de inchiriere precum si aspectul constructiei provizorii ce se va realiza vor fi stabilite in caietul de sarcini Art 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 87 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind prelungirea contractelor de inchiriere pana la 30 06 2004 pentru spatiile terenurile si tonetele din Piata 1 Mai Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 31 03 2004 având în vedere Raportul de specialitate a Directiei de Administrare a Pietelor prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere a spatiilor terenurilor si tonetelor din Piata 1 Mai pana la inceperea lucrarilor de modernizare a pietei Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit g din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba prelungirea prin act aditional a contractelor de inchiriere a spatiilor terenurilor si tonetelor din Piata 1 Mai pana la 30 06 2004 Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia de Administrare a Pietelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 88 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6 milioane lei catre Asociatia Cultural stiintifica si sportiva LOISIR Targoviste pentru deplasarea grupului MINISTAR LOISIR Targoviste la festivalul concurs de satira si umor Marul de Aur ed XIX a Bistrita Nasaud in perioada 01 03 aprilie 2004 Consiliul local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Referatul comisiei de specialitate nr 4 din cadrul C L M prin care propune acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6 milioane lei catre Asociatia Cultural stiintifica si sportiva LOISIR Targoviste pentru deplasarea grupului MINISTAR LOISIR Targoviste la festivalul concurs de satira si umor Marul de Aur ed XX a Bistrita Nasaud in perioada 01 03 aprilie 2004 Cererea Asociatiei Cultural stiintifica si sportiva LOISIR nr 4558 15 03 2004 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 si 2 din Legea nr 215 2001 privind administratia publica locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 6 milioane lei catre Asociatia Cultural stiintifica si sportiva LOISIR Targoviste pentru deplasarea grupului MINISTAR LOISIR Targoviste la festivalul concurs de satira si umor Marul de Aur ed XX a Bistrita Nasaud in perioada 01 03 aprilie 2004 Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59 02 Cultura religie actiune sportiva si de tineret Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia economica si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 89 Tgv 31 03 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20 milioane lei numitului Stan Adrian pentru fiul sau Stan Alexandru Bebe diagnosticat cu neoplasm vezica urinara pentru a efectua un tratament medical Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 03 2004 avand in vedere Cererea nr 3798 04 03 2004 a domnului Stan Adrian domiciliat in Targoviste Strada Ion Cioranescu Bloc 2 A Scara B Ap 25 Referatul comisiei de specialitate nr 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste prin care se propune initierea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20 milioane lei numitului Stan Adrian pentru fiul sau Stan Alexandru Bebe diagnosticat cu neoplasm vezica urinara pentru a efectua un tratament medical Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Stan Alexandru Bebe intocmit de Biroul de Asistenta Sociala Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si s din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda sprijinul financiar in valoare de 20 milioane lei numitului Stan Adrian pentru fiul sau Stan

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot03.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive


 • 102
  Biroul Notarial Acta Legalia Targoviste cu destinatie Arhiva Notariat conform planului de situatie anexat prezentei hotarari Art 2 Durata concesionarii este de 49 de ani cu plata redeventei in 25 de ani Art 3 In termen de 15 zile prin Dispozi ia Primarului se va constitui comisia de negociere a pretului de concesionare directa Art 4 Pretul de inceput al negocierii este cel stabilit printr un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat agreat de ambele parti Art 5 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita i Secretarul Municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 107 Tgv 29 04 2004 HOTARARE privind completarea listei spa iilor comerciale i de prest ri servicii proprietate privat a statului aflate în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovi te care urmeaz a fi vândute conform Legii nr 550 2002 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 având in vedere Cererile înregistrate sub nr 4181 din 10 03 2004 i 4009 din 08 03 2004 ale numi ilor Babeu Pavel pre edintele Asocia iei Sportive Radioclub Dâmbovi a i Ungureanu Ric reprezentantul Asocia iei Mi carea Pacifist privind cump rarea spa iilor de inute cu chirie situate în str A I Cuza nr 24 26 i respectiv str Berzei nr 1 conform prevederilor Legii nr 550 2002 Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovi te privind completarea listei spa iilor comerciale i de prest ri servicii proprietate privat a statului i aflate în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovi te cu cele dou spa ii care urmeaz a fi vândute prin negociere direct actualilor chiria i conform Legii nr 550 2002 Prevederile HCL nr 243 19 11 2002 privind aprobarea listei spa iilor comerciale proprietate privat a statului i a celor de prest ri servicii aflate în administrarea Consiliului Local Municipal i HCL nr 4 30 01 2003 privind modificarea i completarea listei aprobate prin HCL nr 24 2002 Dispozi iile Legii nr 550 2002 i HG nr 1341 din 27 11 2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii privind vânzarea spa iilor comerciale i de prest ri servicii proprietate privat a statului i aflate în administrarea consiliilor jude ene sau locale Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind administra ia publica locala HOTARASTE Art 1 Se aprob completarea listei spa iilor comerciale i de prest ri servicii proprietate privat a statului i aflate în administrarea Consiliului Local Municipal i care urmeaz a fi vândute conform Legii nr 550 2002 cu urm toarele dou spa ii spa iul cu destina ie prest ri servicii în suprafa de 54 30 mp situat în str A I Cuza nr 24 fost 26 spa iul cu destina ie prest ri servicii în suprafa de 21 85 mp situat în str Berzei nr 1 Art 2 Prevederile HCL nr 243 2003 se aplic în mod corespunz tor Art 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul membrii Comisiei Municipale pentru vânzarea spa iilor comerciale i de prest ri servicii constituit prin dispozi ia primarului nr 3822 20 11 2002 Directia Economic Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat i Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 108 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea vanzarii a unui numar de 11 unsprezece apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi Consiliul Local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora Prevederile Legii 85 1992 si ale Legii 76 1994 pentru modificarea si completarea Legii 85 1992 Adresa Ministerului Finantelor Publice nr 5007 19 03 2004 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L 59 30 03 2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba vanzarea a unui numar de 11 unsprezece apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Art 2 Apartamentele din fondul locativ de stat ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 109 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind completarea listei de prioritati pentru contractarea locuintelor construite conform O G nr 19 1994 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P Birou Fond Locativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind completarea listei de prioritati pentru contractarea locuintelor construite conform O G nr 19 1994 Procesul verbal incheiat in urma sedintei comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice si stabilirea propunerilor de prioritati la contractarea locuintelor potrivit O G nr 19 1994 si H G 1275 2000 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste O G nr 19 1994 H G nr 1275 2000 Prevederile H C L nr 83 31 03 2004 privind aprobarea listei de prioritati pentru contractarea locuintelor construite conform O G nr 19 1994 Prevederile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba completarea listei de prioritati pentru contractarea locuintelor construite in baza O G nr 19 1994 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Prevederile H C L nr 83 31 03 2004 se aplica in mod corespunzator Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul D A P P P Biroul Fond Locativ Comisia de analiza a solicitarilor persoanelor fizice si stabilirea propunerilor de prioritati la contractarea locuintelor potrivit O G nr 19 1994 si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 110 Tgv 29 04 2004 Anexa la H C L nr 110 29 04 2004 TABEL NOMINAL cu prioritatile de contractare de apartamente noi conf O G nr 19 1994 si a H G nr 496 01 04 2004 1 Branzea Marin Marian 2 Iordache Marieta 3 Lupu Cristian Laurentiu 4 Voinea Angela 5 Oprea Monalisa Gabriela 6 Ghita Narcis Bogdan 7 Pusca Clara Mihaela 8 Voinea Mihail H O T A R A R E privind acordarea unor inlesniri la plata impo z itelor si taxelor locale datorate de 4 patru persoane fizice din Municipiul Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impo z itelor si taxelor locale datorate de 4 patru persoane fizice din Municipiul Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 286 din Legea nr 571 2003 privind Codul Fiscal Prevederile H G nr 44 06 02 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571 2003 privind Codul Fiscal Dispozitiile art 38 lit d din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 4 patru persoane fizice cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Inlesnirile la plata se vor acorda cu conditia ca in situatia in care raman debite restante solicitantul sa se prezinte in termen de 5 zile de la data primirii adresei prin care li se comunica aprobarea acordarii inlesnirilor la plata la sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale in vederea intocmirii unui angajament de plata Art 3 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Directia Economica Serviciul Impozite si Taxe i Secretarul mun Târgovi te pentru comunicare Nr 111 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea P U Z si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare Piata 1 Mai Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea P U Z si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare Piata 1 Mai Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit d f si m si t din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 si 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U Z intocmit pentru obiectivul Piata 1 Mai Targoviste conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Se aproba indicatorii tehnico economici ai obiectivului Modernizare Piata 1 Mai Targoviste dupa cum urmeaza Suprafata utila totala 3400 m p Regimul de inaltime P 2 Valoarea totala a investitiei 21 092 800 0 mii lei cu T V A Din care C M 19 082 000 0 mii lei cu T V A Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 112 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P 1 in Municipiul Targoviste Strada Maior Alexandrescu nr 64 beneficiar Mirica Constantin Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P 1 in Municipiul Targoviste Strada Maior Alexandrescu nr 64 beneficiar Mirica Constantin rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P 1 in Municipiul Targoviste Strada Maior Alexandrescu nr 64 beneficiar Mirica Constantin Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 113 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P M in Municipiul Targoviste Strada Gimnaziului nr 88 beneficiar Bugyi Alexandru Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P M in Municipiul Targoviste Strada Gimnaziului nr 88 beneficiar Bugyi Alexandru rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P M in Municipiul Targoviste Strada Gimnaziului nr 88 beneficiar Bugyi Alexandru Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 114 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P 1 si imprejmuire in municipiul Targoviste Strada Lt Stancu Ion nr 9 beneficiar Chivulescu Simion Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P 1 si imprejmuire in municipiul Targoviste Strada Lt Stancu Ion nr 9 beneficiar Chivulescu Simion rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P 1 si imprejmuire in municipiul Targoviste Strada Lt Stancu Ion nr 9 beneficiar Chivulescu Simion Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 115 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea P U D studiat pentru Service auto in Municipiul Targoviste Strada Silviu Stanculescu nr 57 beneficiar Paunas Mariana Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P U D studiat pentru Service auto in Municipiul Targoviste Strada Silviu Stanculescu nr 57 beneficiar Paunas Mariana rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Service auto in Municipiul Targoviste Strada Silviu Stanculescu nr 57 beneficiar Paunas Mariana Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 116 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P M in Municipiul Targoviste Strada Herta nr 14 beneficiar Nache Sorin Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P U D studiat pentru Locuinta P M in Municipiul Targoviste Strada Herta nr 14 beneficiar Nache Sorin rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P M in Municipiul Targoviste Strada Herta nr 14 beneficiar Nache Sorin Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 117 Tgv 29 04 2004 H O T A R A R E privind casarea si valorificarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S C TERMICA S A rezultate in urma inventarierii anuale 2003 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29 04 2004 avand in vedere Raportul S C TERMICA S A Targoviste prin care propune initierea unei hotarari privind casarea si valorificarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S C TERMICA S A rezultate in urma inventarierii anuale 2003 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Hotararea Consiliului de Administratie al S C TERMICA S A Targoviste privind casarea si valorificarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S C TERMICA S A rezultate in urma inventarierii anuale 2003 Prevederile art 21 din Legea nr 15 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale prevederile art 38 lit i din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba casarea si valorificarea unor mijloace fixe aflate in administrarea S C TERMICA S A rezultate in urma inventarierii anuale 2003 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica S C TERMICA S A Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 118 Tgv 29 04 2004 ANEXA H C L nr 118 29 04 2004 Nr crt Mijloace fixe Valoare intrare Amortizare 31 12 2003 Valoare ramasa 31 12 2003 I DOMENIUL PUBLIC 60 822 723 lei 60 822 723 lei 0 1 Mijloace fixe amortizate integral din care grupa 2 grupa 3 60 822 723 lei 55 150 922 lei 5 671 801 lei 60 822 723 lei 55 150 922 lei 5 671 801 lei 0 0 0 II DOMENIUL PRIVAT 97 236 486 lei 97 236 486 lei 0 1 Mijloace fixe amortizate integral din care grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 6 97 236 486 lei 20 797 291 lei 33 321 031 lei 39 008 604 lei 4 109 560 lei 97 236 486 lei 20 797 291 lei 33 321 031 lei 39 008 604 lei 4 109 560 lei 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 158 059 209 lei 158 059 209 lei 0 H O T R Â

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot04.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • 129
  art 37 alin 1 din Legea 215 2001 Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H C L 34 2002 In temeiul art 46 alin 1 din Legea 215 2001 privind Administratia publica locala H O T A R A S T E Art 1 Se desemneaza domnul consilier Dobanda Ion in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iunie 2004 Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Dobanda Ion si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 132 Tgv 28 06 2004 H O T A R A R E privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iulie 2004 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 02 07 2004 avand in vedere Prevederile art 37 alin 1 din Legea 215 2001 Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H C L 34 2002 In temeiul art 46 alin 1 din Legea 215 2001 privind Administratia publica locala H O T A R A S T E Art 1 Se desemneaza domnul consilier Alexandrescu Alexandru in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iulie 2004 Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Alexandrescu Alexandru si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 133 Tgv 02 07 2004 H O T A R A R E privind validarea si invalidarea mandatelor unor consilieri municipali Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 02 07 2004 avand in vedere Raportul Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste privind propunerile de invalidarea mandatelor de consilier municipal ale domnilor Popescu Jean Bate Gheorghe Teodor si Motoc Honorius si validarea mandatelor de consilier municipal ale domnilor Ilie N Valentin P N L si Coroliu Nicolae P D Adresele nr 407 si 408 28 06 2004 ale P D si respectiv nr 273 30 06 2004 a P N L referitoare la candidatii declarati supleanti care urmeaza a inlocui pe consilierii municipali care au depus cereri de renuntare Cererile de renuntare la mandatele de consilier municipal formulate de domnii Bate Gheorghe Teodor Popescu Jean si Motoc Honorius Cererile de acceptare a mandatelor de consilier municipal ale domnilor Ilie N Valentin si Coroliu Nicolae Prevederile art 92 pct 9 din Legea nr 67 2004 privind alegerea autoritatilor publice locale Prevederile art 30 pct 2 si 35 din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se invalideaza mandatele domnilor consilieri municipali Popescu Jean si Bate Gheorghe Teodor Art 2 Se valideaza mandatele de consilier municipal ale domnilor Coroliu Nicolae si Ilie N Valentin Nr 134 Tgv 02 07 2004 H O T A R A R E privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 02 07 2004 avand in vedere Raportul Comisiei de validare a mandatelor

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot06.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • ROMANIA
  aplica la valoarea de inventar a cladirii 2 pentru cl dirile dobandite inainte de 1 ianuarie 1998 si care dupa aceasta data nu au fost reevaluate cota de impozit 10 si se aplica la valoarea de inventar a cladirii Se majoreaza impozitul astfel calculat la punctul 2 cu 15 2 Impozitul pe teren Nr crt Zona Categoria de folosin Zona I lei mp Zona II lei mp Zona III lei mp Zona IV lei mp Coef Rang 2 4 00 1 Terenuri cu construc ii 10 9 8 7 2 Arabil 15 12 10 8 3 P uni 12 10 8 6 4 Fâne e 12 10 8 6 5 Vii 25 20 15 10 6 Livezi 30 25 20 15 7 P duri i alte terenuri cu vegeta ie forestier 15 12 10 8 8 Terenuri cu ape 8 6 4 X 9 Drumuri i c i ferate X X X X 10 Terenuri neproductive X X X X In cazul unui teren situat in intravilan inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii impozitul pe teren va fi majorat cu 15 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la 15 martie a anului respectiv se va acorda o bonificatie de 10 CAPITOLUL II TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT Mijloace de transport cu tractiune mecanica Mijloc de transport Taxa 2005 lei an 500 cm³ sau frac iune Autoturisme cu capacitatea cilindric de pân la 2 000 cm³ inclusiv 70 000 Autoturisme cu capacitatea cilindric de peste 2 000 cm³ 86 000 Autobuze autocare microbuze 140 000 Alte vehicule cu tractiune mecanica cum asa totala maxima autorizata de pân la 12 tone inclusiv 151 000 Tractoare înmatriculate 94 000 f motociclete motorete i scutere 36 000 Art 263 alin 4 Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone Numarul axelor si masa totala maxima autorizata Ax axe motoare cu suspensie pneumatic sau un echivalent recunoscut Ax axe motoare cu alt sistem de suspensie 1 Vehicule cu dou axe x x 1 Masa peste 12 t dar nu mai mult de 13 t 1 327 000 1 460 000 2 Masa peste 13 t dar nu mai mult de 14 t 1 460 000 1 592 000 3 Masa peste 14 t dar nu mai mult de 15 t 1 592 000 1 858 000 4 Masa peste 15 t 1 858 000 3 716 000 2 Vehicule cu trei axe X x 1 Masa peste 15 t dar nu mai mult de 17 t 1 460 000 1 592 000 2 Masa peste 17 t dar nu mai mult de 19 t 1 592 000 1 726 000 3 Masa peste 19 t dar nu mai mult de 21 t 1 725 000 2 124 000 4 Masa peste 21 t dar nu mai mult de 23 t 2 124 000 3 318 000 5 Masa peste 23 t dar nu mai mult de 25 t 3 318 000 5 043000 6 Masa peste 25 t 3 318 000 5 043 600 3 Vehicule cu patru axe X x 1 Masa peste 23 t dar nu mai mult de 25 t 2 124 000 2 256 0 00 2 Masa peste 25 t dar nu mai mult de 27 t 2 256 000 3 318 000 3 Masa peste 27 t dar nu mai mult de 29 t 3 318 000 5 309 000 4 Masa peste 29 t dar nu mai mult de 31 t 5 309 000 7 963 000 5 Masa peste 31 t 5 309 000 7 963 000 Combina ii de autovehicule autovehicule articulate sau trenuri rutiere de transport mas total maxim autorizat de peste 12 tone Num rul axelor i masa total maxim autorizat TAXE 2005 Taxa lei Ax axe motoare cu suspensie pneumatic sau un echivalent recunoscut Ax axe motoare cu alt sistem de suspensie I Vehicule cu 2 1 axe x x 1 Masa peste 12 t dar nu mai mult de 14 t 1 327 000 1 460 000 2 Masa peste 14 t dar nu mai mult de 16 t 1 460 000 1 592 000 3 Masa peste 16 t dar nu mai mult de 18 t 1 592 000 1725 000 4 Masa peste 18 t dar nu mai mult de 20 t 1 725 000 1 858 000 5 Masa peste 20 t dar nu mai mult de 22 t 1 858 000 1 991 000 6 Masa peste 22 t dar nu mai mult de 23 t 1 991 000 2 124 000 7 Masa peste 23 t dar nu mai mult de 25 t 2 124 000 2 654 000 8 Masa peste 25 t 2 654 000 4512000 II Vehicule cu 2 2 axe x x 1 Masa peste 23 t dar nu mai mult de 25 t 1 592 000 1 725 000 2 Masa peste 25 t dar nu mai mult de 26 t 1 725 000 2 124 000 3 Masa peste 26 t dar nu mai mult de 28 t 2 124 000 2 654 000 4 Masa peste 28 t dar nu mai mult de 29 t 2 654 000 3 053 000 5 Masa peste 29 t dar nu mai mult de 31 t 3 053 000 4 910 000 6 Masa peste 31 t dar nu mai mult de 33 t 4 910 000 6 901 000 7 Masa peste 33 t dar nu mai mult de 36 t 6 901 000 10 484 000 8 Masa peste 36 t 6 901 000 10 484 000 III Vehicule cu 2 3 axe x x 1 Masa peste 36 t dar nu mai mult de 38 t 5 574 000 7 564 000 2 Masa peste 38 t 7 564 000 10 618 000 IV Vehicule cu 3 2 axe x x 1 Masa peste 36 t dar nu mai mult de 38 t 4 645 000 6 636 000 2 Masa peste 38 t dar nu mai mult de 40 t 6 636 000 9 290 000 3 Masa peste 40 t 9 920 000 10 484 000 V Vehicule cu 3 3 axe x x 1 Masa peste 36 t dar nu mai mult de 38 t 3 716 000 4 115 000 2 Masa peste 38 t dar nu mai mult de 40 t 4 115 000 4 910 000 3 Masa peste 40 t 4 910 000 9 954 000 Remorci semiremorci sau rulote Masa totala maxima autorizata TAXE 2005 Taxa lei an 1 Pentru remorci semiremorci i rulote x a Pân la o ton inclusiv 75 000 b Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 247 000 c Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 371 000 d Peste 5 tone 470 000 Mijloace de transport pe ap 1 Luntre b rci f r motor folosite pentru uz i agrement personal 111 000 2 B rci f r motor folosite în alte scopuri 332 000 3 B rci cu motor 664 000 4 Bacuri poduri plutitoare 5 530 000 5 Salupe 3 318 000 6 Iahturi 16 590 000 7 Remorchere i împing toare a pân la 500 CP inclusiv 3 318 000 b peste 500 CP dar nu peste 2 000 CP 5 530 000 c peste 2 000 CP dar nu peste 4 000 CP 8 848 000 d peste 4 000 CP 13 272 000 8 Vapoare pentru fiecare 1 000 tdw sau frac iune din aceasta 1 106 000 9 Ceamuri lepuri i barje fluviale x a Cu capacitatea de incarcare pân la 1 500 tone inclusiv 1 106 000 b Cu capacitatea de incarcare de peste 1 500 tone dar nu peste 3 000 tone 1 659 000 c Cu capacitatea de incarcare de peste 3 000 tone 2 765 000 Taxa asupra mijloacelor de transport va fi indexata cu indicele inflatiei ce va fi stabilit prin HG Pentru plata cu anticipatie a taxei auto datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la 15 martie a anului respectiv se va acorda o bonificatie de 10 CAPITOLUL III TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism TAXE 2005 Taxa lei m² 1 pân la 150 m² inclusiv 35 000 2 între 151 i 250 m² inclusiv 47 000 3 între 251 i 500 m² inclusiv 60 000 4 între 501 i 750 m² inclusiv 72 000 5 între 751 i 1 000 m² inclusiv 85 000 6 peste 1 000 m² 85 000 130 lei m² pentru fiecare m 2 care dep e te suprafa a de 1 000 m² Taxa pentru eliberarea autoriza iei de foraje sau excav ri 50 000 Taxa pentru eliberarea autoriza iei de construire pentru chio curi tonete cabine spa ii de expunere situate pe c ile i în spa iile publice precum i pentru amplasarea corpurilor i a panourilor de afi aj a firmelor i reclamelor 50 000 Taxa pentru eliberarea unei autoriza ii privind lucr rile de racorduri i bran amente la re ele publice de ap canalizare gaze termice energie electric telefonie i televiziune prin cablu 75 000 Taxa pentru eliberarea avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism i amenajarea teritoriului de c tre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliilor jude ene 100 000 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur stradal i adres 60 000 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice 500 000 Taxa pentru eliberarea autoriza iilor sanitare de functionare 120 000 Taxa pentru eliberarea de copii 8 Masaeliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri de inute de consiliile locale 200 000 Taxa pentru eliberarea certificatului de produc tor 500 000 CAPITOLUL IV TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM I PUBLICITATE Taxa pentru afi aj in scop de reclama si publicitate Taxa 2005 Lei m 2 sau Fractiune de m 2 1 in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica 200 000 2 in cazul oricarui panou afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate 150 000 Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate este de 2 CAPITOLUL V IMPOZITUL PE SPECTACOLE Manifestarea artistica sau activitatea distractiva TAXE 2005 lei m 2 1 in cazul videotecilor 1 100 2 in cazul discotecilor 2 200 CAPITOLUL VI TAXA HOTELIERA Pentru sederea in municipiu taxa hoteliera este de 2 care se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare persoana pentru o zi de cazare CAPITOLUL VII ALTE TAXE LOCALE Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor a caselor memoriale sau a monumentelor istorice de arhitectura si ar8 Masaeologie TAXE 2005 Sunt cuprinse in anexele 2 5 Anexa nr 1 nu va mai fi indexata cu rata inflatiei Taxa anuala pentru vehicule lente 300 000 lei an CAPITOLUL VIII SANCTIUNI Contraven ia prev zut la alin 2 lit 1 se sanc ioneaz cu amend de la 1 lei la 2 lei iar cea de la lit 2 cu amend de la 3 lei la 4 lei TAXE 2005 500 000 1 1 000 000 2 1 000 000 3 3 000 000 4 Inc lcarea normelor tehnice privind tip rirea înregistrarea vinzarea eviden a i gestionarea dup caz a abonamentelor i a biletelor de intrare la spectacole constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend de la 1 lei la 2 lei 2 000 000 1 10 000 000 2 Art 2 Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice precum si a impozitului pe teren pentru anul 2004 se mentine delimitarea zonelor aprobata prin H C L nr 93 2002 cu modificarile ulterioare Art 3 Anexele care cuprind taxele stabilite de catre D A P P P Directia de Gradini Publice si de catre Administratia Pietelor fac parte integranta din prezenta hotarare Art 4 Aducerea la cunostinta publica se va face prin afisare la sediul Primariei municipiului Targoviste prin publicare atat in mass media locala precum si pe site ul oficial al Primariei municipiului Targoviste Art 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serviciul Impozite si Taxe jr Blidaru Onorel pentru aducerea la cunostinta publica serviciile publice ale Consiliului local municipal Targoviste si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 143 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale pe anul 2005 pentru persoanele fizice in conformitate cu art 286 din H G nr 44 referitor la aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571 2003 privind Codul Fiscal Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati fiscale pe anul 2005 pentru persoanele fizice in conformitate cu art 286 din H G nr 44 referitor la aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571 2003 privind Codul Fiscal Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 286 punctele 1 2 3 si 4 din H G nr 44 referitor la aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571 2003 privind Codul Fiscal pentru anul 2005 Dispozitiile art 38 lit d din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se reduce impozitul pe cladiri si impozitul pe teren in proportie de 50 pentru persoanele Care realizeaza venituri lunare mai mici decat salariul minim pe economie Ale caror venituri consta in exclusivitate din ajutor de somaj Ale caror venituri consta in exclusivitate din pensie de asistenta sociala Art 2 Persoanele care se incadreaza in criteriile mentionate la articolul 1 a prezentei hotarari vor depune la Serviciul Impozite si Taxe un dosar care va cuprinde urmatoarele documente Cerere potrivit modelului prevazut in anexa la prezenta hotarare Adeverinta de venit eliberata de D G F P Dambovita pentru toti membrii de familie care locuiesc care locuiesc impreuna cu proprietarul Adeverinta de somaj pensie asistenta sociala Certificat de neurmarire fiscala care sa ateste ca solicitantul nu are restante sau alte datorii catre Bugetul Local la data depunerii dosarului Art 3 Facilitatile fiscale se acorda cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune dosarul complet in vederea scutirii sau reducerii Art 4 In cazul unei calamitati naturale persoanele care au domiciliul la adresa respectiva sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri a impozitului pe teren precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire sau o reducere a acestora Art 5 Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste ing Furcoiu Iulian sa aprobe scaderea din evidente a facilitatilor fiscale pentru contribuabilii care se incadreaza in conditiile prevazute de prezenta hotarare Art 6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 144 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind acordarea unor înlesniri la plata impo z itelor si taxelor locale datorate de 6 sase persoane fizice din Municipiul Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Cererile a sapte persoane fizice pentru acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impo z itelor si taxelor locale datorate de 6 sase persoane fizice din Municipiul Targoviste Anchetele sociale facute la domiciliile celor sapte persoane Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 286 din Legea nr 571 2003 privind Codul Fiscal Prevederile H G nr 44 06 02 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571 2003 privind Codul Fiscal Dispozitiile art 38 lit d din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 6 sase persoane fizice cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare Se respinge cererea numitului Stefanescu Adrian in urma anchetei sociale efectuate de organele abilitate Art 2 Inlesnirile la plata se vor acorda cu conditia ca in situatia in care raman debite restante solicitantul sa se prezinte in termen de 5 zile de la data primirii adresei prin care li se comunica aprobarea acordarii inlesnirilor la plata la sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale in vederea intocmirii unui angajament de plata Art 3 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Directia Economica Serviciul Impozite si Taxe i Secretarul mun Târgovi te pentru comunicare Nr 145 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind aprobarea Regulamentului de functionare pentru pietele si targul saptamanal de pe raza Municipiului Targoviste conform H G 348 2004 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Referatul Administratiei Pietelor nr 9611 2004 insotita de propunerile pentru regulamentul fiecarui obiectiv Referatul Serviciului Resurse Umane Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari de aprobare a Regulamentului de functionare pentru pietele de pe raza municipiului Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H G nr 348 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice Dispozitiile art 38 lit e si t din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba Regulamentul de functionare pentru pietele si targul saptamanal de pe raza Municipiului Targoviste conform anexelor 1 2 3 4 5 6 si 7 care fac parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Integrare Umana si Management Administrativ Administratia Pietelor D A P P P Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 146 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind transmiterea in folosinta gratuita a imobilului Casa Parvulescu situat in Targoviste Strada Calea Domneasca nr 208 catre Casa de Cultura a Municipiului Targoviste I G Vasiliu Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita a imobilului Casa Parvulescu situat in Targoviste Strada Calea Domneasca nr 208 catre Casa de Cultura a Municipiului Targoviste I G Vasiliu Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr 17 27 02 2004 Prevederile H C L nr 66 31 03 2004 privind preluarea imobilului Casa Parvulescu din proprietatea publica a Judetului Dambovita si din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L nr 100 21 10 1996 privind infiintarea Teatrului Municipal Profesionist Targoviste Prevederile art 38 lit f si art 126 din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a imobilului Casa Parvulescu situat in Targoviste Calea Domneasca nr 208 catre Casa de Cultura a Municipiului Targoviste I G Vasiliu Datele de identificare ale imobilului cladire teren aferent si alte mijloace fixe sunt cele prevazute in anexele 1 si 2 ale H C L nr 66 31 03 2004 privind preluarea imobilului Casa Parvulescu din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste Art 2 Predarea primirea se va face in termen de 15 zile pe baza de protocol incheiat intre reprezentantii Consiliului Local Municipal Targoviste si ai Casei de Cultura a Municipiului Targoviste I G Vasiliu In protocolul de predare primire se va mentiona ca 2 incaperi din imobil situate la etaj spre strada Calea Domneasca vor fi folosite ca sediu al Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania pe perioada existentei acestei asociatii Art 3 Se imputernicesc pentru semnarea contractului de comodat Primarul Municipiului Targoviste ing Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste jr Vasile Avanu Art 4 Se transmite in folosinta gratuita pe durata existentei institutiei imobilul cladire si teren situat in Municipiul Targoviste Strada Regele Carol nr 2 catre Teatrul Municipal Tony Bulandra Datele de indentificare ale imobilului cladire si teren sunt cele prevazute in anexa nr 1 care face parte intregranta din prezenta hotarare Predarea primirea imobilului se va face pe baza de protocol incheiat intre conducerile Casei de Cultura I G Vasiliu si Teatrului Municipal Tony Bulandra In protocol vor fi evidentiate si obiectele de inventar care raman in administrarea Teatrului Municipal Tony Bulandra Art 5 Mijloacele fixe cladiri si terenuri precum si obiectele de inventar care fac obiectul prezentei hotarari vor fi inregistrate in evidentele contabile ale celor doua institutii Art 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica Directia Tehnica si Gestiune Urbana D A P P P Serviciul Contencios Juridic Casa de Cultura a Municipiului Targoviste I G Vasiliu conducerea Teatrului Municipal Tony Bulandra si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 147 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind transmiterea unor spatii in suprafata de 131 25 m p situate la subsolul complexului comercial Mondial din strada Libertatii Targoviste din administrarea Administratiei Pietelor in administrarea Directiei Gradini Publice Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind transmiterea unor spatii in suprafata de 131 25 m p situate la subsolul complexului comercial Mondial din strada Libertatii Targoviste din administrarea Administratiei Pietelor in administrarea Directiei Gradini Publice Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba transmiterea unor spatii in suprafata de 131 25 m p situate la subsolul complexului comercial Mondial din strada Libertatii Targoviste din administrarea Administratiei Pietelor in administrarea Directiei Gradini Publice Art 2 Transmiterea intre parti se va efectua pe baza de protocol de predare primire de catre o comisie stabilita prin Dispozitia Primarului in termen de 15 zile Bunurile preluate vor fi trecute in evidentele contabile ale Directiei Gradini Publice Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Administratia Pietelor D A P P P Directia Gradini Publice si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 148 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind corelarea tarifelor pentru serviciile de productie transport si distributie a energiei termice asigurate de catre S C TERMICA S A Targoviste Consiliul Local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Adresa nr 12936 05 07 2004 a S C TERMICA S A Targoviste prin care se solicita Consiliului Local Municipal Targoviste corelarea tarifelor pentru serviciile de productie transport si distributie a energiei termice asigurate de catre S C TERMICA S A Targoviste Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea adoptarii unei hotarari referitoare la corelarea tarifelor pentru serviciile de productie transport si distributie a energiei termice asigurate de catre S C TERMICA S A Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Hotararea nr 22 30 06 2004 a Consiliului de Administratie de la S C TERMICA S A Prevederile art 40 din O G nr 73 29 08 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie produsa centralizat Dispozitiile art 38 lit i din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba corelarea tarifelor pentru serviciile de productie transport si distributie a energiei termice asigurate de catre S C TERMICA S A Targoviste dupa cum urmeaza Pret apa fierbinte din C T Targoviste Sud fara TVA 935 600 lei Gcal Tarif de transport apa fierbinte la reteaua de termoficare fara TVA 117 850 lei Gcal Tarif de distributie apa fierbinte fara TVA 319 450 lei Gcal Pret producere in C T Targoviste Sud si serviciile de transport si distributie energie termica destinata populatiei fara TVA 1 372 900 lei Gcal Pret de apa calda produsa si distribuita din C T urile de cartier fara TVA 1 125 000 lei Gcal Art 2 Preturile si tarifele aprobate in prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01 07 2004 Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica S C TERMICA S A Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 149 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate Reabilitarea dezvoltarea si modernizarea Serviciului public de transport calatori in Municipiul Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Adresa nr 9849 21 05 2004 a S C CONSULT EXPERT S R L Targoviste Referatul d nei director economic Ion Maria secretarul comisiei de coordonare si supervizare a studiului de fezabilitate prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate Reabilitarea dezvoltarea si modernizarea Serviciului public de transport calatori in Municipiul Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste H G nr 621 2002 privind continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public privat O G nr 16 2002 privind contractele de parteneriat public privat Prevederile H C L nr 299 19 11 2003 privind numirea comisiei de coordonare si supervizare a studiului de fezabilitate Reabilitarea dezvoltarea si modernizarea Serviciului public de transport calatori in Municipiul Targoviste Prevederile art 38 lit j si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Adminitratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate Reabilitarea dezvoltarea si modernizarea Serviciului public de transport calatori in Municipiul Targoviste anexat prezentei hotarari Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica S C TRANSPORT PUBLIC S A comisia de negociere a conditiilor de realizare a Proiectului de Parteneriat public privat secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 150 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind numirea Comisiei de negociere a conditiilor de realizare a Proiectului de Parteneriat public privat la S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Adresa nr 9849 21 05 2004 a S C CONSULT EXPERT S R L Targoviste Referatul d nei director economic Ion Maria prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind numirea Comisiei de negociere a conditiilor de realizare a Proiectului de Parteneriat public privat la S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste H G nr 621 2002 privind continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public privat O G nr 16 2002 privind contractele de parteneriat public privat Prevederile H C L nr 299 19 11 2003 privind numirea comisiei de coordonare si supervizare a studiului de fezabilitate Reabilitarea dezvoltarea si modernizarea Serviciului public de transport calatori in Municipiul Targoviste Prevederile art 38 lit j si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Adminitratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se desemneaza Comisia de negociere a conditiilor de realizare a Proiectului de Parteneriat public privat la S C TRANSPORT PUBLIC S A Targoviste avand urmatorii membri arh Barbu Dumitru viceprimar Primaria Municipiului Targoviste ec Aldea Daniela director executiv adjunct Directia Economica jr Epurescu Elena sef serviciu Contencios Juridic si Executare Silita ec Porojan Horia director general S C TRANSPORT PUBLIC S A ec Paraschiv Constantin director economic S C TRANSPORT PUBLIC S A jr Neculaescu Sache consilier municipal ing Georgescu Mugurel consilier municipal ing Radulescu Ion Nicolae consilier municipal ing Briceag Paul consilier municipal Art 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica S C TRANSPORT PUBLIC S A comisia de negociere a conditiilor de realizare a Proiectului de Parteneriat public privat secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 151 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de un an cu drept de prelungire anuala a Caminului nr 2 etajele I si II din incinta Grupului Scolar Spiru Haret catre Universitatea Valahia Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Adresele nr 8544 2004 si 3656 2004 ale Grupului Scolar Spiru Haret si respectiv Universitatii Valahia Targoviste Raportul de specialitate al D A P P P prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de un an cu drept de prelungire anuala a Caminului nr 2 etajele I si II din incinta Grupului Scolar Spiru Haret catre Universitatea Valahia Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L nr 163 1998 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Targoviste Dispozitiile H G nr 1350 2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita precum si al Municipiului Targoviste al oraselor si comunelor judetului Dambovita Prevederile art 17 din Legea nr 213 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de un an cu drept de prelungire anuala a Caminului nr 2 etajele I si II din incinta Grupului Scolar Spiru Haret catre Universitatea Valahia Targoviste Art 2 In termen de 20 de zile de la adoptarea hotararii se va perfecta si semna un contract de comodat intre Primaria Muncipiului Targoviste si Universitatea Valahia Targoviste prin reprezentantii sai legali In contractul de comodat se vor stipula clauze speciale cu privire la exploatarea spatiilor respective plata utilitatilor si termenele de plata ale acestora reparatii si intretinerea spatiilor conditiile de incetare sau reziliere a contractului Predarea primirea se face pe baza de proces verbal sau protocol Art 3 Universitatea Valahia Targoviste este obligata sa respecte destinatia spatiilor pe intreaga perioada a folosintei acestuia Art 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar D A P P P Serviciul Comercial Universitatea Valahia Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 152 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind aprobarea vanzarii a unui numar de 30 treizeci apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi Consiliul Local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora Prevederile Legii 85 1992 si ale Legii 76 1994 pentru modificarea si completarea Legii 85 1992 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L 59 30 03 2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba vanzarea unui numar de 30 treizeci apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Art 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 153 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie covrigi pateuri Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie covrigi pateuri Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Legii nr 213 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Dispozitiile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a urmatoarelor amplasamente pentru comercializarea produselor de patiserie covrigi pateuri B dul Independentei adiacent blocului 7 B dul I C Bratianu intrarea Scoala Coresi B dul I C Bratianu intrarea U P E T B dul I C Bratianu zona cartier C F R B dul Unirii blocul 50 Str Iancu Jianu zona Policlinicii B dul Tudor Vladimirescu D P M O S B dul I C Bratianu zona magazin MINION Art 2 In termen de 15 zile prin Dispozitia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei Art 3 Pretul de minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini Art 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serv Juridic D A P P P Serviciul Comercial Directia Tehnica si Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 154 Tgv 15 07 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 30 m p situat in strada Calea Campulung nr 77 A Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 15 07 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului apartinand domeniului public al Municipiului

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot07.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • ROMANIA
  si Gheorghe Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Cabinet medical si garaj in Municipiul Targoviste Strada Calea Domneasca nr 159 beneficiari Popescu Frantina Maria si Gheorghe Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 174 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind P U D studiat pentru Magazin MINIMAX DISCOUNT in Municipiul Targoviste Strada Petru Cercel beneficiar S C MAGNUM ARHITECTURA S R L Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P U D studiat pentru Magazin MINIMAX DISCOUNT in Municipiul Targoviste Strada Petru Cercel beneficiar S C MAGNUM ARHITECTURA S R L Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Magazin MINIMAX DISCOUNT in Municipiul Targoviste Strada Petru Cercel beneficiar S C MAGNUM ARHITECTURA S R L Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 175 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind P U D studiat pentru Locuinta P M si garaj in Municipiul Targoviste Strada I H Radulescu nr 25 beneficiari Tanase Silvian Dorel si Ileana Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P U D studiat pentru Locuinta P M si garaj in Municipiul Targoviste Strada I H Radulescu nr 25 beneficiari Tanase Silvian Dorel si Ileana Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P M si garaj in Municipiul Targoviste Strada I H Radulescu nr 25 beneficiari Tanase Silvian Dorel si Ileana Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 176 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind P U D studiat pentru Locuinta P 1 spatiu commercial la parter si imprejmuire in Municipiul Targoviste Strada Constantin Brancoveanu nr 54 A beneficiar S C SEDO S R L Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P U D studiat pentru Locuinta P 1 spatiu commercial la parter si imprejmuire in Municipiul Targoviste Strada Constantin Brancoveanu nr 54 A beneficiar S C SEDO S R L Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P 1 spatiu commercial la parter si imprejmuire in Municipiul Targoviste Strada Constantin Brancoveanu nr 54 A beneficiar S C SEDO S R L Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 177 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind achizitionarea in sistem de leasing a unei maturatori Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Referatul Directiei de Salubritate nr 14483 22 07 2004 Referatul comisiei de adjudecare constituite conform Dispozitiei Primarului nr 1767 20 02 2004 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile O G nr 60 2001 a finantelor publice locale Prevederile H C L nr 320 23 12 2003 privind aprobarea B V C al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2004 Prevederile art 38 lit d din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba achizitionarea prin licitatie publica a unei automaturatori in sistem de leasing pe o perioada de 3 ani Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia de Salubritate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 178 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 9 locuinte in cartierul Romlux Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 9 locuinte in cartierul Romlux Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 9 locuinte in cartierul Romlux Targoviste Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt Suprafata teren 150 m p locuinta Aria construita 72 m p locuinta Numar niveluri 1 Valoarea totala a investitiei cu TVA 9 448 042 00 mii lei 229 566 Euro Din care C M 7 155 105 00 mii lei 173 853 Euro Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 179 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 9 locuinte in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 9 locuinte in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 9 locuinte in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt Suprafata teren 150 m p locuinta Aria construita 72 m p locuinta Numar niveluri 1 Valoarea totala a investitiei cu TVA 9 448 042 00 mii lei 229 566 Euro Din care C M 7 155 105 00 mii lei 173 853 Euro Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 180 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Facilitatea accesului la servicii publice retele de canalizare in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Facilitatea accesului la servicii publice retele de canalizare in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Facilitatea accesului la servicii publice retele de canalizare in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt Lungime retea 1175 m l Camin de canalizare 32 buc Guri de scurgere 64 buc Valoarea totala a investitiei cu TVA 7 738 768 00 mii lei 190 025 Euro Din care C M 6 326 628 00 mii lei 155 350 Euro Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 181 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Facilitatea accesului la servicii publice retele de canalizare in cartierul Romlux Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Facilitatea accesului la servicii publice retele de canalizare in cartierul Romlux Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Facilitatea accesului la servicii publice retele de canalizare in cartierul Romlux Targoviste Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt Lungime retea 1465 m l Camin de canalizare 37 buc Guri de scurgere 74 buc Valoarea totala a investitiei cu TVA 8 976 915 00 mii lei 220 428 Euro Din care C M 7 797 111 00 mii lei 191 457 Euro Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 182 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Introducerea retelelor de distributie apa potabila in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Introducerea retelelor de distributie apa potabila in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Introducerea retelelor de distributie apa potabila in cartierul Petru Cercel Prepeleac Targoviste Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt Lungime retea 1060 m l Camin de canalizare 27 buc Guri de scurgere 54 buc Valoarea totala a investitiei cu TVA 7 530 604 00 mii lei 184 914 Euro Din care C M 5 575 138 00 mii lei 136 897 Euro Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 183 Tgv 05 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Introducerea retelelor de distributie apa potabila in cartierul Romlux Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 05 08 2004 având in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Introducerea retelelor de distributie apa potabila in cartierul Romlux Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Introducerea retelelor de distributie apa potabila in cartierul Romlux Targoviste Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt Lungime retea 3000 m l Camin de canalizare 32 buc Guri de scurgere 204 buc Valoarea totala a investitiei cu TVA 9 787 768 00 mii lei 240 336 Euro Din care C M 6 876 555 50 mii lei 168 853 Euro Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 184 Tgv 05 08 2004 H O T R Â R E privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Salubritate Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 08 2004 având în vedere Adresa Directiei de Salubritate prin care solicita modificarea organigramei si statului de functii ale acestei institutii Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Salubritate rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile H C L 75 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003 Prevederile art 38 lit e din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Salubritate dupa cum urmeaza transformarea unui post de muncitor necalificat vacant in post de inspector specialitate S III si transferarea acestuia din cadrul Sectiei Salubritate in cadrul Serviciului Financiar Contabil transformarea unui post de muncitor necalificat vacant in post de referent contabil M II si transferarea acestuia din cadrul Sectiei Salubritate in cadrul Serviciului Financiar Contabil infiintarea in cadrul Serviciului Colectare Transport Deseuri Menajere a a postului de mecanic utilaje IV pentru activitatea din cadrul rampei de gunoi avand ca atributii intretinerea si repararea utilajelor care deservesc sectorul b doua posturi de muncitori necalificati Art 2 Prevederile H C L 75 2003 se aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ Directia de Salubritate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 185 Tgv 31 08 2004 H O T R Â R E Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Salubritate Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 08 2004 având în vedere Adresa nr 16078 19 08 2004 al Directiei de Salubritate prin care se solicita modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Salubritate Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Salubritate rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile Legii nr 326 2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala cu modificarile ulterioare Dispozitiile H G nr 373 2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala A N R S C cu modificarile si completarile ulterioare Dispozitiile O G nr 87 2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor aprobata cu modificari prin Legea nr 139 2002 cu modificarile si completarile ulterioare Dispozitiile O U G nr 16 2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile aprobata cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr 465 2001 Dispozitiile O U G nr 78 2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr 426 2001 Dispozitiile H G nr 162 2002 privind depozitarea deseurilor Dispozitiile H G nr 128 2002 privind incinerarea deseurilor Dispozitiile H G nr 349 2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje Dispozitiile H G nr 856 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase Dispozitiile art 38 lit e din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Salubritate care face parte integranta din pre zenta hotarare Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia de Salubritate S erviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare Nr 186 Tgv 31 08 2004 H O T A R A R E privind aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatie de cabinete medicale pe o perioada de 10 ani catre actualii chiriasi Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 08 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P Fond Locativ prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea concesionarii directe a unui numar de 39 treizeci si noua cabinete medicale catre actualii chiriasi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Lista cu inventarul cabinetelor medicale care urmeaza a fi concesionate Prevederile H G nr 884 03 06 2004 privind concesionarea imobilelor in care functioneaza cabinetele medicale infiintate conform O G nr 124 1998 republicata Ordinul nr 946 299 al Ministrului Sanatatii si al Ministrului de stat Ministrul Administratiei si Internelor pentru aprobarea modelului cadru al Contractului de concesiune incheiat in temeiul H G nr 884 2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale Dispozitiile art 38 lit f din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba concesionarea pe o perioada de 10 ani a unui numar de 39 treizeci si noua cabinete medicale catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile H G nr 884 2004 Art 2 Spatiile in care functioneaza cabinetele medicale ce urmeaza a fi concesionate sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Concesionarea cabinetelor medicale se va face conform modelului cadru al contractului de concesionare incheiat in temeiul H G nr 884 2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Ministrului de Stat al Ministrului Administratiei si Internelor nr 946 299 2004 Art 4 Concesionarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale se va face concomitent cu concesionarea directa si a terenului cota parte indiviza aferent acestora in conditiile prevazute de lege si a H C L nr 52 2000 Art 5 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari Primarul prin dispozitie va constitui comisia de negociere a pretului Art 6 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Directia Economica Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Fondul Locativ Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita reprezentantii cabinetelor medicale ce urmeaza a fi concesionate i Secretarul mun Târgovi te pentru comunicare Nr 187 Tgv 31 08 2004 H O T R Â R E privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviste Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 31 08 2004 având în vedere Adresa Teatrului Municipal Tony Bulandra prin care solicita modificarea organigramei si statului de functii ale acestei institutii Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviste rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te Dispozitiile H C L 75 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003 Dispozitiile art 7 alin 2 din O U G nr 123 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2004 personalului din sectorul bugetar Prevederile art 38 lit e din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal Tony Bulandra dupa cum urmeaza a transformarea postului de actor S debutant in actor S V ca urmare a promovarii examenului de grad profesional b transformarea gradelor a cinci posturi de actor astfel actor S II in actor S IV actor S V in actor S IV actor S V in actor S IV actor S III in actor S IV actor S debutant in actor S IV Art 2 Prevederile H C L 75 2003 se aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Serviciul Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ Teatrul Municipal Tony Bulandra Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 188 Tgv 31 08 2004 H O T A R A R E privind participarea unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la al V lea Forum al oraselor si regiunilor din Europa de sud est la Budva Muntenegru in perioada 11 12 octombrie 2004 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 08 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Asigurarea Calitatii Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind participarea unei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la al V lea Forum al oraselor si regiunilor din Europa de sud est la Budva Muntenegru in perioada 11 12 octombrie 2004 Invitatia de participare adresata municipalitatii orasului Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit d din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba participarea urmatoarei delegatii a administratiei publice locale din Targoviste la al V lea Forum al oraselor si regiunilor din Europa de sud est la Budva Muntenegru in perioada 11 12 octombrie 2004 D l cons municipal Grozavu Ion Gabriel D l cons municipal Dragan Sebastian Dragos ef Serv Resurse Umane d l prof P unescu Gavriel Art 2 Conducatorul auto va fi desemnat de catre d l primar prin dispozitie in timp util Art 3 Cheltuielile legate de transport cazare diurna asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste Art 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Serviciul de Resurse Umane Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 189 Tgv 31 08 2004 H O T A R A R E privind avizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Modernizarea Centralei Termice Targoviste Sud prin extinderea cu 6 5 MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 08 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind avizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici ai investitiei Modernizarea Centralei Termice Targoviste Sud prin extinderea cu 6 5 MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal targoviste Dispozitiile art 38 lit m din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se avizeaza studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul Modernizarea Centralei Termice Targoviste Sud prin extinderea cu 6 5 MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte Art 2 Principalii indicatori tehnico economici sunt 13 module de cogenerare cu motoare termice pe gaze cu o putere totala de 6 5 MWe 9MWth 2 cazane de apa fierbinte cu putere termica totala de 14 MWth Valoare totala a investitiei 325 018 000 mii lei 7 98 mil Euro Din care C M 69 821 000 mii lei 1 71 mil Euro Durata de realizare estimata 24 luni Art 3 Costurile investitiei vor fi asigurate din surse proprii ale S C TERMICA S A Targoviste surse atrase ale Bugetului Local venituri realizate prin vanzarea reducerilor de CO2 si alte surse legal constituite Art 4 Prezenta hotarare este necesara pentru promovarea investitiei in conformitate cu competentele stabilite prin Legea nr 500 2002 Sectiunea a 3 a art 42 alin 1 a Art 5 De documentatia necesara obtinerii finantarii de la Guvernul Romaniei se va ocupa S C TERMICA S A Targoviste Art 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Directia Economica S C TERMICA S A Targoviste consiliul de administratie al acestei societati si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 190 Tgv 31 08 2004 H O T R Â R E privind stabilirea limitei de competenta pentru contractarea creditelor necesare S C TERMICA S A Targoviste Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 31 08 2004 având în vedere raportul de specialitate al S C TERMICA S A Targoviste prin care se solicita initierea unui proiect de hotarare privind stabilirea limitei de competenta pentru contractarea creditelor necesare S C TERMICA S A Targoviste Hotararea Consiliului de Administratie al S C TERMICA S A privind stabilirea limitei de competenta pentru contractarea creditelor necesare S C TERMICA S A Targoviste rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste prevederile Legii nr 31 1990 a societatilor comerciale prevederile art 59 din O U G nr 45 privind finantele publice locale prevederile art 38 lit i din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se mandateaza Consiliul de Administratie al S C TERMICA S A Targoviste pentru contractarea de imprumuturi bancare curente pana la valoarea de 25 miliarde lei Pentru credite pe termen lung interne si externe de peste 25 miliarde lei pana la limita gradului de indatorare de 60 miliarde lei contractarea imprumuturilor se va face cu avizul Consiliului Local Municipal Targoviste Art 2 Imprumuturile contractate vor fi garantate prin veniturile proprii si activele S C TERMICA S A Targoviste Art 3 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de c tre Primar Dir Economic S C TERMICA S A Targoviste consiliul de administratie al acestei societati i Secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 191 Tgv 31 08 2004 HOTARARE privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R A G C Targoviste Consiliul Local mun Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 08 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al R A G C Targoviste privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R A G C Targoviste Avizul A N R S C nr 4478 11 11 2003 Acordul de imprumut BERD nr 569 1997 ratificat prin O G nr 37 1997 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L nr 7 2004 prin care se avizeaza cresterea de tarif conform avizului A N R S C nr 4478 11 11 2003 Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al R A G C Targoviste privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R A G C Targoviste Prevederile Legii nr 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Prevederile art 38 lit i din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala Art 1 Se aproba modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R A G C Targoviste incepand cu data de 01 09 2004 dupa cum urmeaza PRET TARIF PENTRU POPULATIE LEI M C PRET TARIF PENTRU REST UTILIZATORI LEI M C 1 apa potabila 16 326 15 067 2 canalizare 1 750 6 744 Art 2 Pretul apei potabile si tariful la canalizare pentru populatie contine TVA in cota de 19 conform prevederilor Legii nr 345 2002 privind taxa pe valoarea adaugata Pretul apei potabile si tariful la canalizare pentru restul utilizatorilor nu contine TVA Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica R A G C Targoviste si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 192 Tgv 31 08 2004 H O T R Â R E privind reorganizarea comisiei municipale de aparare impotriva dezastrelor Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin extraordinar ast zi 31 08 2004 având în vedere raportul de specialitate al d lui Enaru Gheorghe inspector Compartiment Protectie Civila prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei municipale impotriva dezastrelor având în vedere alegerea noului Consiliu Local i a celor doi viceprimari rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local prevederile Legii nr 106 1996 privind Protectia civila in Romania prevederile Legii 124 1995 privind Apararea impotriva dezastrelor prevederile H G nr 635 1995 privind culegerea de informatii si transmiterea deciziilor in cazul apararii impotriva dezastrelor prevederile H G nr 282 1994 privind asigurarea spatiilor de depozitare pentru materiale si tehnica necesare interventiei la dezastre prevederile H G nr 222 1997 privind organizarea si conducerea actiunilor de evacuare in cadrul Protectiei Civile prevederile art 38 pct 1 2 lit q i 3 din Legea nr 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se reorganizeaza comisia municipala de aparare impotriva dezastrelor in urmatoarea componenta 1 ing Iulian Furcoiu Primarul municipiului Targoviste presedinte 2 jr Avanu Vasile Secretarul municipiului Targoviste vicepresedinte 3 cpt Puscoi Georgian Bogdan inspector sef I P C M Targoviste vicepresedinte 4 arh Barbu Dumitru viceprimar membru 5 ec Tanase Silviu Gabriel viceprimar membru 6 ing Staicu Dorin director general R A G C Targoviste membru 7 ing Vasilescu Virgil director Directia Salubritate membru 8 ing Biculescu Nicolae director Directia Gradini Publice membru 9 ing Olaru Mihai director Directia de Contructii Edilitar Gospodaresti membru 10 lt col Ilie Gabriel Comandant Pompieri Targoviste membru 11 ing Andronescu Nicolae sef centru Electrica Targoviste 12 ing Popa Dorel sef centru Romtelecom Targoviste membru 13 ing Gheorghita Manuela sef centru A P M Dambovita 14 prof Serban Gheorghe ofiter rezerva chimist liceul I C V 15 dr veterinar Negoi Radu sef centru sanitar veterinar Targoviste membru 16 ing Coman Jan sef centru inspector Inspectoratul de Constructii membru 17 ing Tamarjan Marin sef statie S N C F R Targoviste membru 18 ing Ciompoaca Ninel sef centru DISTRGAZ Targoviste membru 19 ms Mitroi Dumitru director S C VLAD TEPES S A membru 20 ing Balasa Constantin director Directia Tehnica si Gestiune Urbana membru 21 arh Leca Lenia director executiv adjunct Directia Tehnica membru 22 ec Ion Maria director Directia economica membru 23 ec Porojan Horia director S C TRANSPORT PUBLICA S A membru 24 ing Tabacu Viorel S C TERMICA S A membru 25 ing Maican Dorin director D A P P P membru 26 comisar sef Balanoiu Ilie Comandamentul de Politie Targoviste membru 27 ing Toma Marian consilier Serviciul Serviciul Cadastru membru 28 prof Curculescu Marian inspector Inspectoratul scolar membru 29 dr Gotea Silviu director Serviciul Ambulanta membru 30 jr Sandulescu Alexandru Sef Serviciu Administratie Publica Locala membru 31 insp Enaru Gheorghe inspector sef adjunct I P C M Targoviste seful secretariatului tehnic Art 2 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de c tre Primar Birou Aparare Civila Serv Resurse Umane comisia reorganizat i secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 193 Tgv 31 08 2004 H O T R Â R E privind reorganizarea comisiei de analiz a solicit rilor persoanelor fizice în vederea stabilirii propunerilor de acordare a subven iilor conform O G nr 19 1994 Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin extraordinar ast zi 31 08 2004 având în vedere raportul de specialitate al secretarului municipilui Târgovi te prin care solicit reorganizarea comisiei de analiz a solicit rilor persoanelor fizice în vederea stabilirii propunerilor de acordare a subven iilor conform O G nr 19 1994 având în vedere alegerea noului Consiliu Local i a celor doi viceprimari prevederile O G nr 19 1994 prevederile art 38 pct 1 2 i 3 din Legea nr 215 2001 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local În temeiul art 46 alin 1 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba reorganizarea comisiei de analiz a solicit rilor persoanelor fizice în vederea stabilirii propunerilor de acordare a subven iilor conform O G nr 19 1994 în urm toarea componen arh Dumitru BARBU viceprimar pre edinte ing Nicolae COROLIU consilier municipal membru ing Gabriel GROZAVU consilier municipal membru jr Cezar FRATILA consilier juridic membru ing Calin NICOARA consilier juridic membru ec Maria ION dir Direc ia Economic membru ing Maican Dorin D A P P P membru ing Aurelia NEGOI consilier Comp Fond Locativ secretar Art 2 Listele nominale cu persoanele indreptatite ramase definitive conform pct 6 din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuintei si vizate de Consiliul Local Municipal vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de catre Primar in calitate de ordonator principal de credite a subventiilor de la Bugetul de stat cu aceasta destinatie prin Consiliul Judetean Dambovita in mod centralizat Art 3 H C L nr 188 12 07 2000 se abrog Art 4 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de c tre Primar Direc ia Economic Direc ia Tehnic i de Gestiune Urban comisia reorganizat i secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 194 Tgv 31 08 2004 HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in comisia municipala pentru vanzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii conform Legii 550 2002 Consiliul Local mun Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31 08 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot08.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • ROMANIA
  nr 42 Bl I Sc B Ap 18 in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Referatul comisiei de specialitate nr 4 din cadrul Consiliului local municipal Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe un ajutor de inmormantare in valoare de 10 milioane numitului Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste Bd ul Carol nr 42 Bl I Sc B Ap 18 in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste Bd ul Carol nr 42 Bl I Sc B Ap 18 in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si s din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda un ajutor de inmormantare in valoare de 10 milioane numitului Stanescu Stelian domiciliat in Targoviste Bd ul Carol nr 42 Bl I Sc B Ap 18 in urma decesului fiicei sale Stanescu Raluca Ileana Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 D A S Art 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serviciul Contabilitate Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare Nr 220 Tgv 30 09 2004 H O T R Â R E privind includerea în proprietatea public a municipiului Târgovi te a s lilor de sport construite prin C N I i darea în administrare c tre Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino i Liceul Spiru Haret Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public i Privat prin care se propune adoptarea unei hot râri privind includerea în proprietatea public a municipiului Târgovi te a s lilor de sport construite prin C N I i darea în administrare c tre Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino i Liceul Spiru Haret rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile O G nr 25 2001 privind înfiin area Companiei Na ionale de Investi ii aprobat i modificat prin Legea nr 117 2002 prevederile H G nr 818 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului S li de Sport prin C N I S A prevederile Legii nr 213 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia prevederile H G nr 548 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alc tuiesc domeniul public al localit ilor dispozi iile art 38 lit c f n i x din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aprob includerea în proprietatea public a municipiului Târgovi te a s lilor de sport construite prin C N I i darea în administrare c tre Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino i Liceul Spiru Haret astfel Sala de sport Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino str George Cair nr 3 suprafa a construit 1 110 m p capacitate 50 locuri spre administrare Colegiului Na ional Constantin Cantacuzino cu drept de folosin pentru coala Grigore Alexandrescu Sala de sport Liceul Spiru Haret i Liceul Petru Cercel str Mihai Eminescu nr 26 suprafa a construit 1 110 m p capacitatea 50 locuri spre administrare Liceului Spiru Haret cu drept de folosin Liceul Petru Cercel Art 2 S lile de sport se dau în administrarea unit ilor de înv mânt men ionate pe baz de protocol de predare primire În protocol se vor stabili i condi iile de administrare Se împuternicesc pentru semnarea protocolului d l primar ing Iulian Furcoiu i d l secretar jr Vasile Avanu Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se oblig Primarul Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc ia Tehnic i Gestiune Urban i Secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare i semnare a protocolului Nr 221 Tgv 30 09 2004 H O T R Â R E privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovi te a unui imobil cl dire amplasat în incinta colii Smaranda Gheorghiu i casarea acestuia Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere adresa nr 1013 20 08 2004 a colii Smaranda Gheorghiu prin care se arat inutilitatea bunului în cauz cl dire magazie raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public i Privat prin care se propune adoptarea unei hot râri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovi te a unui imobil cl dire amplasat în incinta colii Smaranda Gheorghiu i casarea acestuia rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile O U G nr 30 2000 prevederile O G nr 112 2000 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit f din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aprob trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgovi te a unui imobil cl dire magazie amplasat în incinta colii Smaranda Gheorghiu i casarea acestuia Datele de identificare ale imobilului sunt suprafa construit 128 m p num r de inventar 1001060 valoarea de inventar reevaluat conform Ordinului nr 1487 2003 115 000 000 lei fi a bunului imobil indicativul C 5 Art 2 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei se va constitui prin Dispozi ia Primarului comisia de casare Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se oblig Primarul Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc ia Economic i Secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 222 Tgv 30 09 2004 H O T R Â R E privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea S C CONSIRD S A Târgovi te în proprietatea privat a municipiului Târgovi te a suprafe ei de 15 m p pe care se afl amplasat Postul TRAFO PT 29 6 0 4 KV Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public i Privat prin care se propune adoptarea unei hot râri privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea S C CONSIRD S A Târgovi te în proprietatea privat a municipiului Târgovi te a terenului în suprafa de 15 m p pe care se afl amplasat Postul TRAFO PT 29 6 0 4 KV Hot rârea nr 3 30 01 2004 a Consiliului de Administra ie al S C CONSIRD S A i Decizia din 3 09 2004 prin care se aprob transmiterea cu titlu gratuit a Postului TRAFO PT 29 6 0 4 KV i a terenului aferent în suprafa de 15 m p situat în incinta Bazei de produc ie din b dul Unirii nr 6 8 H C L nr 64 13 03 2004 privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovi te în ceea ce prive te transmiterea f r plat a unor bunuri din domeniul privat al statului i din patrimoniul S C CONSIRD S A în domeniul privat al municipiului Târgovi te i în administrarea Consiliului Local Municipal Târgovi te rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit f i art 123 pct 3 din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aprob preluarea cu titlu gratuit din proprietatea S C CONSIRD S A Târgovi te în proprietatea privat a municipiului Târgovi te a suprafe ei de 15 m p teren aferent Postului TRAFO PT 29 6 0 4 KV confor Planului de situa ie anexat Art 2 Preluarea în proprietatea privat a municipiului Târgovi te a Postului TRAFO PT 29 6 0 4 KV i a suprafe ei de 15 m p teren aferent se va face printr un act de dona ie perfectat la un notar public Art 3 Se împuternicesc pentru semnarea contractului de dona ie d l primar ing Iulian Furcoiu i d l secretar jr Vasile Avanu Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se oblig Primarul Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc ia Tehnic i Gestiune Urban i Secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 223 Tgv 30 09 2004 H O T R Â R E privind atribuirea în folosin gratuit pe durata existen ei locuin ei a unui lot de teren în suprafa de 300 m p în str Fructelor nr 23A numitei Iordan Larisa Ramona conform Legii nr 15 2003 cu modific rile i complet rile ulterioare Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere cererea nr 13 564 14 07 2004 a numitei Iordan Larisa Ramona prin care solicit atribuirea unui lot de teren în vederea construirii unei locuin e conform Legii nr 15 2003 raportul comun de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc iei Tehnice i Gestiune Urban Direc ia Economic i Serviciul Juridic Contencios prin care se propune adoptarea unei hot râri privind atribuirea în folosin gratuit pe durata existen ei locuin ei a dou loturi de terenuri în Cartierul Prepeleac conform Legii nr 15 2003 cu modific rile i complet rile ulterioare rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile Legii nr 15 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin e proprietate personal modificat prin O U G nr 101 2003 Legea nr 175 2004 i H G nr 896 2003 Normele metodologice de aplicare a Legii nr 15 2003 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit f din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se atribuie în folosin gratuit pe durata existen ei locuin ei a unui teren proprietatea privat a municipiului Târgovi te în suprafa de 300 m p situat în str Fructelor nr 23A conform Planului de situa ie anexat numitei Iordan Larisa Ramona Art 2 În conformitate cu prevederile Legii nr 15 2003 modificat i completat beneficiarul are obliga ia ca în termen de un an de la data atribuirii terenului sa inceapa construc ia cu respectarea dispozi iilor Legii nr 50 1991 modificat i completat ulterior în caz contrar se retrage dreptul de folosin asupra terenului Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se oblig Primarul Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc ia Tehnic i Gestiune Urban Direc ia Economic Serviciul Contencios Juridic dna Iordan Larisa Ramona i Secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 224 Tgv 30 09 2004 H O T R Â R E privind atribuirea în folosin gratuit pe durata existen ei locuin ei a unui lot de teren în suprafa de 276 m p în str Fructelor nr 15 numitului Feraru Costel conform Legii nr 15 2003 cu modific rile i complet rile ulterioare Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere cererea nr 17 555 15 09 2004 a numitului Feraru Costel prin care solicit atribuirea unui lot de teren în vederea construirii unei locuin e conform Legii nr 15 2003 raportul comun de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc iei Tehnice i Gestiune Urban Direc ia Economic i Serviciul Juridic Contencios prin care se propune adoptarea unei hot râri privind atribuirea în folosin gratuit pe durata existen ei locuin ei a dou loturi de terenuri în Cartierul Prepeleac conform Legii nr 15 2003 cu modific rile i complet rile ulterioare rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile Legii nr 15 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin e proprietate personal modificat prin O U G nr 101 2003 Legea nr 175 2004 i H G nr 896 2003 Normele metodologice de aplicare a Legii nr 15 2003 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit f din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se atribuie în folosin gratuit pe durata existen ei locuin ei un teren proprietate privat a municipiului Târgovi te în suprafa de 276 m p situat în str Fructelor nr 15 conform Planului de situa ie anexat numitului Feraru Costel Art 2 În conformitate cu prevederile Legii nr 15 2003 modificat i completat beneficiarul are obliga ia ca în termen de un an de la data atribuirii terenului sa inceapa construc ia cu respectarea dispozi iilor Legii nr 50 1991 modificat i completat ulterior în caz contrar se retrage dreptul de folosin asupra terenului Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se oblig Primarul Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Direc ia Tehnic i Gestiune Urban Direc ia Economic Serviciul Contencios Juridic d l Feraru Costel i Secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 225 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind aprobarea procedurii de aplicare a O U G nr 37 2004 pentru serviciile de apa Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea procedurii de aplicare a O U G nr 37 2004 pentru serviciile de apa Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr 9 27 09 2004 Prevederile O U G nr 37 2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie Dispozitiile art 38 lit j din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba Procedura de aplicare a O U G nr 37 2004 si a Ordinului nr 502 27 08 2001 pentru serviciile de apa cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul R A G C Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 226 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind aprobarea Metodologiei de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr 502 27 08 2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala a prevederilor O U G nr 79 2001 privind intarirea disciplinei economico financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al R A G C Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Metodologiei de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr 502 27 08 2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala a prevederilor O U G nr 79 2001 privind intarirea disciplinei economico financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr 9 27 09 2004 Prevederile Ordinului nr 502 27 08 2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala a prevederilor O U G nr 79 2001 privind intarirea disciplinei economico financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Prevederile Legii nr 458 2002 privind calitatea apei Dispozitiile art 38 lit j din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba urmatoarea Metodologie de calcul al ponderii indicatorilor care reflecta nivelul calitatii serviciului public de gospodarie comunala in calculul coeficientului de corectie conform Ordinului nr 502 27 08 2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala a prevederilor O U G nr 79 2001 privind intarirea disciplinei economico financiare si alte dispozitii cu caracter financiar a Indicatorii care reflecta nivelul calitativ al serviciilor publice de apa si canal si intervin in calculul coeficientului de corectie K definit de O G nr 502 2001 se stabilesc in pondere egala coeficientul de corectie calculandu se cu formula Kc K x Cc x Ap x B Formula in care K indicator de corectie al consumului specific Cc indicator de corectie functie de nivelul contorizarii productiei de apa potabila Ap indicator de calitate al nivelului de continuitate a serviciului de apa potabila B indicator de calitate definit in functie de numarul de indicatori analizati lunar in conformitate cu programul de monitorizare stabilit de Directia de Sanatate Publica conform Legii calitatii apei nr 458 2002 Acesti indicatori sunt stabiliti in functie de specificul situatiei pe plan local in conformitate cu prevederile art 4 alin 2 din Ordinul 502 2001 b Calculul productivitatii muncii W 1 conform O G 79 2001 se calculeaza astfel W 1 Productia facturata in perioada de calcul x Kc Nr mediu de salariati in aceeasi perioada Art 2 Descrierea modului de calcul a indicatorilor de calitate care intervin in calcul sunt detaliati in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aplicate de catre R A G C Targoviste incepand cu data de 01 10 2004 Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul R A G C Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 227 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R A G C Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Economice Serviciul Buget Contabilitate prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al R A G C Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004 Prevederile OUG 79 31 05 2001 privind intarirea disciplinei economico financiare si alte dispozitii cu caracter financiar Prevederile H C L nr 7 28 01 2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R A G C Targoviste pe anul 2004 Dispozitiile art 38 lit d si j din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al R A G C Targoviste cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Se aproba obiectivele si criteriile de performanta conform Bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al R A G C Targoviste cuprinse in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prevederile H C L nr 7 28 01 2004 care nu sunt modificate de prezenta hotarare se aplica in mod corespunzator Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul R A G C Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 228 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind aprobarea Programului de restructurare al R A G C Targoviste cu acordarea de plati compensatorii conform prevederilor O U G nr 34 2004 Consiliul Local al municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Programului de restructurare al R A G C Targoviste cu acordarea de plati compensatorii conform prevederilor O U G nr 34 2004 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr 9 27 09 2004 Prevederile O U G nr 34 2004 pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr 8 2003 privind stimularea procesului de restructurare reorganizare i privatizare a unor societ i na ionale companii na ionale i societ i comerciale cu capital majoritar de stat Dispozitiile art 38 lit j din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba Programul de restructurare al R A G C Targoviste cu acordarea de plati compensatorii pentru 65 salariati conform prevederilor O U G nr 34 2004 Programul de restructurare al R A G C Targoviste constituie anexa la prezenta hotarare Art 2 Se aproba noua organigrama a R A G C Targoviste in concordanta cu Programul de restructurare prevazut la anexa prevazuta la articolul 1 Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul R A G C Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare Nr 229 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind modificarea si completarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr 550 2002 Consiliul local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Secretarului municipiului privind completarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr 550 2002 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal prevederile art 5 din Legea nr 550 2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliiilor locale precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local prevederile H C L nr 243 19 11 2002 privind aprobarea listei spatiilor comerciale proprietate privata a statului si de prestari servicii aflate in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste cu modificarile si completarile ulterioare prevederile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 privind administratia publica locala In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind administratia publica locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba completarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce urmeaza a fi vandute conform Legii nr 550 2002 cu spatiul comercial si de prestari servicii din strada C tin Brancoveanu nr 2 Art 2 Dispozitiile H C L nr 243 19 11 2002 se vor aplica in mod corespunzator Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Biroul Fond Locativ Directia Economica comisia municipala pentru vanzarea spatiilor comerciale si de prestari servicii conform Legii nr 550 2002 si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 230 Tgv 30 09 2004 H O T R Â R E privind vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre actualii chiria i Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere solicitarea chiria ilor de in tori ai spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora privind cump rarea acestor spa ii raportul de specialitate privind vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre actualii chiria i anchetele sociale întocmite de Biroul Fond Locativ din cadrul D A P P P pentru fiecare chiria i spa iu cu destina ie de locuin în parte Adresa Comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr 10 2001 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile art 9 din Legea nr 112 1995 dispozi iile O G nr 81 2003 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit h din Legea nr 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aprob vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre un num r de 11 chiria i conform tabelului anexat care face parte integrant din prezenta hot râre Vanzarea se va face chiriasilor care la data de 25 11 1995 aveau incheiate contracte de inchiriere Art 2 Pretul de vanzare a spatiilor cu destinatie de locuinta va fi stabilit de un evaluator autorizat agreat de ambele parti Comisia de vanzare a acestor spatii va fi constituita prin Dispozitia Primarului Art 3 Pre ul vânz rii poate fi achitat de cump r tori integral sau în rate lunare esalonate pe o perioad de 5 ani f r termen de gra ie Cump r torii vor achita un avans de 30 din pre ul spa iului cu destina ie de locuin înainte de perfectarea contractului de vânzare cump rare iar pentru diferen a ce se va achita în rate se va percepe o dobând de 5 Art 4 Tinerii c s tori i în vârst de pân la 30 ani precum i persoanele trecute de 60 ani vor pl ti în avans 10 din pre ul de vânzare iar plata în rate lunare se e aloneaz pe o perioad de 10 ani Art 5 Situa ia juridic a terenului integral sau cot parte indivi z dupa caz aferente constructiei locuin ei se va stabili conform prevederilor art 36 pct 2 din Legea nr 18 1991 cu modific rile i complet rile ulterioare Art 6 Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie de locuinta in cazul vanzarii cu plata in rate se vor perfecta de catre D A P P P prin Serviciul Fond Locativ Art 7 Pentru perfectarea i semnarea actelor de vânzare cump rare ce se vor efectua de c tre un Notar Public în cazul vânz rii spa iilor cu destina ie de locuin cu plata integral a spatiului cu destinatie de locuinta a terenului cot parte indiviz i a celui aferent se împuternice te Secretarul municipiului Târgovi te Art 8 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de Primar Direc ia Economic Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Biroul Fond Locativ i Secretarul municipiului Târgovi te pentru executare i comunicare Nr 231 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind aprobarea Procesului verbal nr 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale conform Legii Locuintei nr 114 1996 Consiliul Local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere raportul de specialitate al Biroului Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului verbal nr 1 al Comisiei de Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi si a criteriilor si punctajului in vederea repartizarii locuintelor sociale conform Legii Locuintei nr 114 1996 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 42 si 43 din Legea nr 114 1996 si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia privind solutionarea cererilor si repartizarea locuintelor sociale Prevederile H C L nr 198 31 08 2004 privind reorganizarea comisiei de analiz i repartizare a locuin elor sociale conform Legii nr 114 1996 Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba Procesul verbal nr 1 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale pentru prelungirea contractelor de inchiriere ale actualilor chiriasi anexat prezentei hotarari Art 2 Se aproba criteriile si punctajul in vederea repartizarii locuintelor sociale cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 232 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota parte indiviza aferente lor de la parterul blocului G 9 din strada Calea Bucuresti Targoviste Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 30 09 2004 având în vedere Raportul de specialitate al Directia Tehnica si Gestiune Urbana prin care propune adoptarea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota parte indiviza aferente lor de la parterul blocului G 9 din strada Calea Bucuresti Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 15 din Legea nr 213 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia Prevederile O G nr 19 1994 privind stimularea investitiilor pentru reali z area unor lucrari publice si contructii de locuinte Dispozitiile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie a spatiilor comerciale si a terenurilor cota parte indiviza aferente lor de la parterul blocului G 9 din strada Calea Bucuresti Targoviste avand urmatoarele date tehnice a Suprafata construita spatii comerciale tronson A 242 5 m p tronson B 432 46 m p b Suprafata utila spatii comerciale tronson A doua spatii comerciale a cate 108 m p tronson B doua spatii comerciale a cate 151 12 m p si unul de 83 m p c Stadiu fizic actual structura de rezistenta executata coloanele de instalatii se vor finanta conform O G nr 19 1994 facand parte din lucrarile comune Art 2 Planul de situatie face parte integranta din prezenta hotarare In termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei prin Dispozitia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei Art 3 Stabilirea valorii exacte a spatiului si a terenului se va face printr un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat Art 4 Pretul minim de vanzare al spatiului si al terenului va fi cuprins in caietul de sarcini pe baza evaluarii facute de catre expert Art 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 233 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Legii nr 213 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia Dispozitiile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a urmatoarelor amplasamente pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse de patiserie 1 str Constantin Brancoveanu adiacent parcarii 2 Brazi langa chio c de ziare ARTPRESS 2 str Maior Breziseanu langa chio c de ziare ARTPRESS 3 soseaua Gaiesti 2 amplasamente alaturate adiacent ultimei cladiri proprietate privata 4 str Radu cel Mare adiacent bl 17 A Sc A 5 str Tudor Vladimirescu pe trotuarul de la intrarea principala in Spitalul Judetean 6 b dul Unirii bl 69 alaturat de bateria de chioscuri existenta Art 2 Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini Aspectul constructiei si materialele din care va fi realizata aceasta se vor stabili cu avizul viceprimarului de resort Art 4 In termen de 15 zile prin Dispozi ia Primarului se va constitui comisia de organizare i desf urare a licita iei Art 5 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Directia Tehnica si de Gestiune Urbana comisia ce va fi constituita i Secretarul mun Târgovi te pentru comunicare Nr 234 Tgv 30 09 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m p situate in Targoviste B dul Independentei intre Magazinul Muntenia si blocul nr 7 pentru vanzarea de carte Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30 09 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al D A P P P prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m p situate in Targoviste B dul Independentei intre Magazinul Muntenia si blocul nr 7 pentru vanzarea de carte Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 15 din Legea nr 213 1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia Dispozitiile art 38 lit g si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m p situate in Targoviste B dul Independentei intre Magazinul Muntenia si blocul nr 7 pentru vanzarea de carte conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare Art 2 Aspectul celor 6 constructii si materialele din care vor fi realizate se stabilesc cu avizul viceprimarului de resort Art 3 Pe spatiul liber dintre constructii se vor amenaja doua alei pietonale pavate precum si zona verde Spatiul va fi agrementat cu mobilier urban constand in corpuri de iluminat jardiniere banci Art 4 Pretul inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini Art 5 In termen de 15 zile prin Dispozi ia Primarului se va constitui comisia de organizare i desf urare a licita iei Art 6 Prezenta hotarâre va

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot09.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • ROMANIA
  S T E Art 1 Se accepta donatia terenului in suprafata de 948 68 m p in strada Cernauti din partea numitilor Luxandra Georgeta Franc Elisabeta Oprescu Marcela si Oprescu Georgeta Milea in vederea crearii unui drum public de acces Art 2 Contractul de donatie va fi autentificat la Notariatul Public Pentru semnarea contractului de donatie se imputernicesc d l Primar ing Iulian Furcoiu si d l Secretar jr Vasile Avanu Art 3 Bunul care face obiectul donatiei va fi inclus in domeniul public al municipiului Targoviste si inregistrat in evidentele contabile ale Primariei Municipiului Targoviste Art 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare Nr 262 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste in suprafata de 33 m p situat in strada Boerescu Zaharia bloc R 2 pe o perioada de 10 ani Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D A P P P prin care propune scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste in suprafata de 33 m p situat in strada Boerescu Zaharia bloc R 2 pe o perioada de 10 ani rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste prevederile Legii 219 1998 privind regimul concesiunilor Legea 50 1991 privind autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor modificata de Legea 453 2001 Dispozitiile art 38 lit g si h din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Targoviste in suprafata de 33 m p situat in strada Boerescu Zaharia bloc R 2 conform planului de situatie anexat Art 2 Terenul ce va fi concesionat va fi folosit exclusiv pentru amenajarea unei alei de acces a unei scari si a unei rampe pentru persoane cu handicap Durata concesionarii va fi de 10 ani cu plata redeventei in 5 ani Art 3 Pretul minim de concesionare va fi stabilit prin caietul de sarcini in urma unui raport de evaluare intocmit de un expert autorizat Art 4 In termen de 15 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari prin Dispozitia Primarului va fi constituita comisia de organizare si de desfasurare a licitatiei Art 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica D A P P P Directia Tehnica si de Gestiune Urbana Biroul Cadastru Imobiliar Agricol Banca de Date Registrul Agricol si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 263 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire a spatiilor si terenurilor din Piata 1 Mai Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care propune scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire a spatiilor si terenurilor din Piata 1 Mai Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit g si t si art 125 alin 2 din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire a spatiilor si terenurilor din Piata 1 Mai Art 2 Spatiile si terenurile ale caror amplasamente nu se modifica odata cu modernizarea Pietei 1 Mai se vor scoate la licitatie in prima etapa conform planului de situatie anexat cu exceptia celor identificate sub numerele 31 36 37 si 38 Pentru terenurile pe care sunt amplasate constructii provizorii si al caror amplasamente pot fi modificate odata cu modernizarea obiectivului de investitii licitatia se va organiza pana la finalizarea investitiei Art 3 Pretul minim de inchiriere va fi stabilit in Caietul de sarcini Art 4 In termen de 15 zile prin Dispozi ia Primarului se va constitui comisia de organizare i desf urare a licita iei Art 5 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Directia Tehnica si Gestiune Urbana Administratia Pietelor comisia ce va fi constituita i Secretarul Mun Târgovi te pentru comunicare Nr 264 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind aprobarea vanzarii a unui numar de 10 zece apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi Consiliul Local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora Prevederile Legii 85 1992 si ale Legii 76 1994 pentru modificarea si completarea Legii 85 1992 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L 59 30 03 2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba vanzarea unui numar de 10 zece apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Art 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Biroul Fond Locativ persoanele ce urmeaza sa cumpere locuintele si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 265 Tgv 27 10 2004 H O T R Â R E privind vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre actualii chiria i Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 27 10 2004 având în vedere solicitarea chiria ilor de in tori ai spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora privind cump rarea acestor spa ii raportul de specialitate privind vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre actualii chiria i anchetele sociale întocmite de Biroul Fond Locativ din cadrul D A P P P pentru fiecare chiria i spa iu cu destina ie de locuin în parte Adresa Comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr 10 2001 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile art 9 din Legea nr 112 1995 dispozi iile O G nr 81 2003 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit h din Legea nr 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aprob vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre un num r de 5 chiria i conform tabelului anexat care face parte integrant din prezenta hot râre Vanzarea se va face chiriasilor care la data de 25 11 1995 aveau incheiate contracte de inchiriere Art 2 Pretul de vanzare a spatiilor cu destinatie de locuinta va fi stabilit de un evaluator autorizat agreat de ambele parti Comisia de vanzare a acestor spatii va fi constituita prin Dispozitia Primarului Art 3 Pre ul vânz rii poate fi achitat de cump r tori integral sau în rate lunare esalonate pe o perioad de 5 ani f r termen de gra ie Cump r torii vor achita un avans de 30 din pre ul spa iului cu destina ie de locuin înainte de perfectarea contractului de vânzare cump rare iar pentru diferen a ce se va achita în rate se va percepe o dobând de 5 Art 4 Tinerii c s tori i în vârst de pân la 30 ani precum i persoanele trecute de 60 ani vor pl ti în avans 10 din pre ul de vânzare iar plata în rate lunare se e aloneaz pe o perioad de 10 ani Art 5 Situa ia juridic a terenului integral sau cot parte indivi z dupa caz aferente constructiei locuin ei se va stabili conform prevederilor art 36 pct 2 din Legea nr 18 1991 cu modific rile i complet rile ulterioare Art 6 Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie de locuinta in cazul vanzarii cu plata in rate se vor perfecta de catre D A P P P prin Serviciul Fond Locativ Art 7 Pentru perfectarea i semnarea actelor de vânzare cump rare ce se vor efectua de c tre un Notar Public în cazul vânz rii spa iilor cu destina ie de locuin cu plata integral a spatiului cu destinatie de locuinta a terenului cot parte indiviz i a celui aferent se împuternice te Secretarul municipiului Târgovi te Art 8 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de Primar Direc ia Economic Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Biroul Fond Locativ i Secretarul municipiului Târgovi te pentru executare i comunicare Nr 266 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 000 000 lei catre Asociatia Baschet Club Targoviste pentru participarea echipei de baschet masculin la Campionatul National de Baschet Masculin Seniori Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Adresa nr 20070 21 10 2004 a Asociatiei Baschet Club Targoviste Referatul d nei presedinte al comisiei nr 1 ec Diculescu Maria prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 000 000 lei catre Asociatia Baschet Club Targoviste pentru participarea echipei de baschet masculin la Campionatul National de Baschet Masculin Seniori Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 100 000 000 lei catre Asociatia Baschet Club Targoviste pentru participarea echipei de baschet masculin la Campionatul National de Baschet Masculin Seniori Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Banii vor fi cheltuiti exclusiv pentru cazarea masa si transportul echipei de baschet feminin in deplasarile ce vor fi efectuate Art 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 267 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 000 000 lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste pentru participarea echipei de baschet feminin in cupele europene Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Adresa nr 20070 21 10 2004 a Clubului Sportiv LIVAS Targoviste Referatul d nei presedinte al comisiei nr 1 ec Diculescu Maria prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 100 000 000 lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste pentru participarea echipei de baschet feminin in cupele europene Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 100 000 000 lei catre Clubul Sportiv LIVAS Targoviste pentru participarea echipei de baschet feminin in cupele europene Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Banii vor fi cheltuiti exclusiv pentru cazarea masa si transportul echipei de baschet feminin in deplasarile ce vor fi efectuate Art 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 268 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 60 000 000 lei catre Basket Club M C M Targoviste pentru sustinerea echipelor de copii si juniori participante la campionatele nationale de baschet in sezonul 2004 2005 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Adresa nr 19983 20 10 2004 a Basket Club M C M Targoviste Referatul d lui presedinte al comisiei nr 4 dr Dobanda Ion prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 60 000 000 lei catre Basket Club M C M Targoviste pentru sustinerea echipelor de copii si juniori participante la campionatele nationale de baschet in sezonul 2004 2005 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 60 000 000 lei catre Basket Club M C M Targoviste pentru sustinerea echipelor de copii si juniori participante la campionatele nationale de baschet in sezonul 2004 2005 Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Banii vor fi cheltuiti exclusiv pentru cazarea masa si transportul echipelor in deplasarile ce vor fi efectuate Art 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 269 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Pavel George Octavian component al Clubului de Tenis Metalul UPET Targoviste pentru achizitionarea echipamentului sportiv si deplasarilor la turneele din calendarul competitional al Federatiei Romane de Tenis Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Adresa nr 20104 22 10 2004 a d lui Pavel George Octavian Referatul d lui presedinte al comisiei nr 4 dr Dobanda Ion prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Pavel George Octavian component al Clubului de Tenis Metalul UPET Targoviste pentru achizitionarea echipamentului sportiv si deplasarilor la turneele din calendarul competitional al Federatiei Romane de Tenis Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Pavel George Octavian component al Clubului de Tenis Metalul UPET Targoviste pentru achizitionarea echipamentului sportiv si deplasarilor la turneele din calendarul competitional al Federatiei Romane de Tenis Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 270 Tgv 27 10 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei catre Fundatia Culturala La noi acasa pentru organizarea celei de a V a editii a Festivalului Internationala de Poezie Mihai Eminescu Voievodul Poeziei Romanesti ce se va desfasura in zilele de 7 9 noiembrie 2004 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27 10 2004 avand in vedere Adresa nr 19119 07 10 2004 a Fundatiei Culturale La noi acasa Referatul d lui presedinte al comisiei nr 4 dr Dobanda Ion prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei catre Fundatia Culturala La noi acasa pentru organizarea celei de a V a editii a Festivalului Internationala de Poezie Mihai Eminescu Voievodul Poeziei Romanesti ce se va desfasura in zilele de 7 9 noiembrie 2004 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 30 milioane lei catre Fundatia Culturala La noi acasa pentru organizarea celei de a V a editii a Festivalului Internationala de Poezie Mihai Eminescu Voievodul Poeziei Romanesti ce se va desfasura in zilele de 7 9 noiembrie 2004 Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 271 Tgv 27 10 2004 H O

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot10.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive

 • 1
  folosinta gratuita a postului TRAFO din incinta Grupului Scolar N Cioranescu catre S C Electrica Muntenia Nord Sucursala Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere Adresele nr 433 15 04 2004 si 1276 27 09 2004 ale Grupului Scolar N Cioranescu Raportul de specialitate al D A P P P prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita a postului TRAFO din incinta Grupului Scolar N Cioranescu catre S C Electrica Muntenia Nord Sucursala Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile O U G nr 30 2000 Prevederile art 17 din Legea nr 213 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Dispozi iile art 38 lit f si art 126 din Legea 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba darea in folosinta gratuita catre F D F E E MUNTENIA NORD S D F E E TARGOVISTE pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a urmatoarelor bunuri Caldire post TRAFO Grup Scolar Nicolae Cioranescu situata in Municipiul Targoviste strada Lt Stancu Ion nr 35 in suprafata construita SC 12 m p conform fisei cadastrale anexate prezentei hotarari Postul de transformare compus din echipamente medie tensiune si tabloul de joasa tensiune Racordurile LES 20 KV 2 bucati Transformator 20 0 4 250 KVA Art 2 Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a terenului proprietate publica a Municipiului Targoviste aferent mijlocelor fixe mentionate la articolul 1 in suprafata de 12 m p precum si accesul neconditionat la instalatii in favoarea sucursalei de distributie Art 3 Pentru bunurile ce fac obiectul prezentei hotarari se va incheia un contract de comodat Se imputernicesc pentru semnarea contractului de comodat d l primar al Municipiului Targoviste ing Iulian Furcoiu si d l secretar al Municipiului Targoviste jr Vasile Avanu Art 4 S C Electrica S A se angajeaza sa atribuie cu prioritate si fara plata surplusul de putere existent pentru folosinta serviciilor publice ale Consiliului Local Municipal Targoviste Art 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia economica D A P P P si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 288 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind aprobarea vanzarii a unui numar de 9 noua apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi Consiliul Local municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora Prevederile Legii 85 1992 si ale Legii 76 1994 pentru modificarea si completarea Legii 85 1992 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile H C L 59 30 03 2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ Dispozitiile art 38 lit f din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba vanzarea unui numar de 9 noua apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare Art 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare Art 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar Directia Economica Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 289 Tgv 17 11 2004 H O T R Â R E privind vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre actualii chiria i Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin a ordinar ast zi 17 11 2004 având în vedere solicitarea chiria ilor de in tori ai spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora privind cump rarea acestor spa ii raportul de specialitate privind vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre actualii chiria i anchetele sociale întocmite de Biroul Fond Locativ din cadrul D A P P P pentru fiecare chiria i spa iu cu destina ie de locuin în parte Adresa Comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr 10 2001 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te prevederile art 9 din Legea nr 112 1995 dispozi iile O G nr 81 2003 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovi te dispozi iile art 38 lit h din Legea nr 215 2001 În temeiul art 46 alin 2 din Legea nr 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aprob vânzarea spa iilor cu destina ie de locuin situate în casele na ionalizate i nerevendicate de fo tii proprietari sau mo tenitorii acestora c tre un num r de 2 chiria i conform tabelului anexat care face parte integrant din prezenta hot râre Vanzarea se va face chiriasilor care la data de 25 11 1995 aveau incheiate contracte de inchiriere Art 2 Pretul de vanzare a spatiilor cu destinatie de locuinta va fi stabilit de un evaluator autorizat agreat de ambele parti Comisia de vanzare a acestor spatii este cea constituita prin Dispozitia Primarului nr 5801 15 11 2004 Art 3 Pre ul vânz rii poate fi achitat de cump r tori integral sau în rate lunare esalonate pe o perioad de 5 ani f r termen de gra ie Cump r torii vor achita un avans de 30 din pre ul spa iului cu destina ie de locuin înainte de perfectarea contractului de vânzare cump rare Art 4 Tinerii c s tori i în vârst de pân la 30 ani precum i persoanele trecute de 60 ani vor pl ti în avans 10 din pre ul de vânzare iar plata în rate lunare se e aloneaz pe o perioad de 10 ani Art 5 Pentru diferenta de pret ce se va achita in rate lunare se va percepe o dabanda reprezentand jumatate din dobanda de referinta stabilita anual de Banca Nationala a Romaniei Prevederile art 3 si 4 din H C L nr 231 30 09 2004 si nr 266 27 10 2004 privind dobanda se aplica in mod corespunzator Art 6 Situa ia juridic a terenului integral sau cot parte indivi z dupa caz aferente constructiei locuin ei se va stabili conform prevederilor art 36 pct 2 din Legea nr 18 1991 cu modific rile i complet rile ulterioare Art 7 Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie de locuinta in cazul vanzarii cu plata in rate se vor perfecta de catre D A P P P prin Serviciul Fond Locativ Art 8 Pentru perfectarea i semnarea actelor de vânzare cump rare ce se vor efectua de c tre un Notar Public în cazul vânz rii spa iilor cu destina ie de locuin cu plata integral a spatiului cu destinatie de locuinta a terenului cot parte indiviz i a celui aferent se împuternice te Secretarul municipiului Târgovi te Art 9 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de Primar Direc ia Economic Direc ia de Administrare a Patrimoniului Public i Privat Biroul Fond Locativ i Secretarul municipiului Târgovi te pentru executare i comunicare Nr 290 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind desemnarea unei persoane in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 17 11 2004 având în vedere Adresa nr 21488 11 11 2004 a Spitalului Municipal Manastirea Dealu Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Procesul verbal incheiat in urma exercitarii dreptului de vot secret al consilierilor municipali privind componenta Consiliului de Administratie al Spitalului municipal Manastirea Dealu Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Legea nr 270 2003 a spitalelor Prevederile art 38 lit j din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari in componenta Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Targoviste este desemnat sa faca parte d l dr Dobanda Ion in locul doamnei Cristea Ioana Art 2 Celelalte prevederi ale H C L nr 80 31 03 2004 se aplica in mod corespunzator Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal Manastirea Dealu Targoviste directorul Spitalului si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 291 Tgv 17 11 2004 H O T R Â R E privind reorganizarea comisiei de analiz i repartizare a locuin elor sociale conform Legii nr 114 1996 Consiliul Local Municipal Târgovi te întrunit în edin ordinar ast zi 17 11 2004 având în vedere raportul de specialitate al secretarului municipilui Târgovi te prin care solicit reorganizarea comisiei de analiz i repartizare a locuin elor sociale conform Legii nr 114 1996 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local prevederile Legii nr 114 1996 Legea locuin ei cu modific rile i complet rile ulterioare prevederile H C L nr 198 31 08 2004 privind reorganizarea comisiei de analiz i repartizare a locuin elor sociale conform Legii nr 114 1996 prevederile art 38 pct 1 i 2 lit s din Legea nr 215 2001 În temeiul art 46 alin 1 din Legea 215 2001 privind Administra ia Public Local H O T R T E Art 1 Se aproba reorganizarea comisiei de analiz i repartizare a locuin elor sociale conform Legii nr 114 1996 în urm toarea componen arh Dumitru BARBU viceprimar pre edinte ec Silviu Gabriel TANASE viceprimar membru jr Gabriel BORIGA consilier municipal membru ing Ion TUTUIANU consilier municipal membru ing Nicolae RADULESCU consilier municipal membru ing Alexandru ALEXANDRESCU consilier municipal membru ing Dorin MAICAN D A P P P membru jr Elena EPURESCU ef Serv Contencios Juridic membru insp Mariana BREAZA consilier Comp Fond Locativ secretar Art 2 Analiza i repartizarea locuin elor sociale se va face pe baza criteriilor ce urmeaz a fi stabilite de comisia reconstituit i aprobate de Consiliul Local Art 3 H C L nr 198 31 08 2004 se abrog Art 4 Prezenta hot râre va fi adus la îndeplinire de c tre Primar D A P P P Comp Fond Locativ comisia reorganizat i secretarul municipiului Târgovi te pentru comunicare Nr 292 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind P U D studiat pentru Locuinta P 1 si service auto in Municipiul Targoviste Str Silviu Stanculescu nr 13 beneficiar Matei I Valeriu Catalin Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune adoptarea unei hotarari privind P U D studiat pentru Locuinta P 1 si service auto in Municipiul Targoviste Str Silviu Stanculescu nr 13 beneficiar Matei I Valeriu Catalin Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Dispozitiile art 38 lit f si k din Legea 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T R T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Locuinta P 1 si service auto in Municipiul Targoviste Str Silviu Stanculescu nr 13 beneficiar Matei I Valeriu Catalin Art 2 Prezenta hotarâre va fi adus la indeplinire de Primar Directia Tehnica si de Gestiune Urbana i Secretarul mun Târgovi te pentru comunicare Nr 293 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind P U D studiat pentru magazin HIPERMARKET KAUFLAND Targoviste Str Lt Stancu Ion beneficiar S C KAUFLAND ROMANIA S C S Bucuresti Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P U D studiat pentru magazin HIPERMARKET KAUFLAND Targoviste Str Lt Stancu Ion beneficiar S C KAUFLAND ROMANIA S C S Bucuresti Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru magazin HIPERMARKET KAUFLAND Targoviste Str Lt Stancu Ion beneficiar S C KAUFLAND ROMANIA S C S Bucuresti Art 2 Pentru fluidizarea circulatiei strada Lt Stancu Ion va fi supralargita cu inca o banda de circulatie cu latimea de 3 50 metri In lungul strazii Lt Stancu Ion in dreptul platformei parcare a Hipermarketului se va amenaja un spatiu de parcare separata adiacent benzilor de circulatie cu o capacitate de 50 de locuri Suprafata de teren necesara supralargirii strazii Lt Stancu Ion precum si a amenajarii celor 50 de locuri de parcare va fi cedata din terenul aflat in proprietatea beneficiarului Art 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 294 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind P U D studiat pentru Hala depozitare in Municipiul Targoviste Str Laminorului nr 19 beneficiar S C AGEDRA COM S R L Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P U D studiat pentru Hala depozitare in Municipiul Targoviste Str Laminorului nr 19 beneficiar S C AGEDRA COM S R L Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile art 38 lit f si k din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 1 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba P U D studiat pentru Hala depozitare in Municipiul Targoviste Str Laminorului nr 19 beneficiar S C AGEDRA COM S R L Art 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 295 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui premiu in valoare de 30 milioane lei numitului Adrian Luca campion national la box seniori si a 20 milioane lei Clubului Sportiv Otelul Targoviste pentru sustinerea activitatii de promovare a boxului amator in Municipiul Targoviste Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere referatul d lui primar Iulian Furcoiu prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui premiu in valoare de 30 milioane lei numitului Adrian Luca campion national la box seniori si a 20 milioane lei Clubului Sportiv Otelul Targoviste pentru sustinerea activitatii de promovare a boxului amator in Municipiul Targoviste Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste Prevederile art 38 lit d si p din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se aproba un premiu in valoare de 30 milioane lei numitului Adrian Luca campion national la box seniori si a 20 milioane lei Clubului Sportiv Otelul Targoviste pentru sustinerea activitatii de promovare a boxului amator in Municipiul Targoviste Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220 Art 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare Nr 296 Tgv 17 11 2004 H O T A R A R E privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6 646 000 lei numitei Stefan Constanta domiciliata in Targoviste strada Grivitei Bl 3 Sc A Ap 3 pentru achitarea unor datorii Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 17 11 2004 avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6 646 000 lei numitei Stefan Constanta domiciliata in Targoviste strada Grivitei Bl 3 Sc A Ap 3 pentru achitarea unor datorii Referatul de ancheta sociala privind pe numita Stefan Constanta domiciliata in Targoviste strada Grivitei Bl 3 Sc A Ap 3 pentru achitarea unor datorii Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr 116 2002 Prevederile art 38 lit d si s din Legea nr 215 2001 In temeiul art 46 alin 3 din Legea nr 215 2001 privind Administratia Publica Locala H O T A R A S T E Art 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 6 646 000 lei numitei Stefan Constanta domiciliata in Targoviste strada Grivitei Bl 3 Sc A Ap 3 pentru achitarea unor datorii Art 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 D A S Art 3 Prezenta hotarare

  Original URL path: http://www.primariatargoviste.ro/hot11.html (2012-07-07)
  Open archived version from archive •