archive-ro.com » RO » S » SOLIDARITATEA-SANITARA.RO

Total: 414

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Legea nr. 130/1996 R privind contractul colectiv de muncă - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  si patrimoniala reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor inclusiv in municipiul Bucuresti reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25 din ramurile de activitate reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7 din efectivul salariatilor din economia nationala b la nivel de ramura au independenta organizatorica si patrimoniala reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10 din numarul salariatilor din ramura respectiva 2 Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti la cererea asociatiei patronale Hotararea este supusa numai recursului ART 16 Asociatiile patronale reprezentative la nivel national sunt reprezentative si la nivelul ramurilor si al grupurilor de unitati prin intermediul organizatiilor de tip federativ componente ART 17 1 La negocierea contractelor colective de munca la nivel national de ramura si de unitate participa organizatiile sindicale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii a la nivel national au statut legal de confederatie sindicala au independenta organizatorica si patrimoniala au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin jumatate din numarul total al judetelor inclusiv in municipiul Bucuresti au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25 din ramurile de activitate organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri cel putin egal cu 5 din efectivul salariatilor din economia nationala b la nivel de ramura au statut legal de federatie sindicala au independenta organizatorica si patrimoniala organizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri cel putin egal cu 7 din efectivul salariatilor din ramura respectiva c la nivel de unitate au statut legal de organizatie sindicala numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii 2 Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata la cererea acestora de catre instantele judecatoresti dupa cum urmeaza a la nivel national si de ramura de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti b la nivel de unitate de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii 3 Hotararea este supusa numai recursului ART 18 1 Organizatiile sindicale reprezentative la nivel national sunt reprezentative si la nivelul ramurilor si al grupurilor de unitati in care au organizatii componente de tip federativ Sunt de asemenea reprezentative si federatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute la art 17 alin 1 lit b 2 In mod corespunzator organizatiile sindicale reprezentative la nivelul ramurilor sunt reprezentative si la nivelul grupurilor de unitati in care au organizatii sindicale proprii 3 Organizatiile sindicale din unitate sunt reprezentative daca indeplinesc conditiile prevazute la art 17 alin 1 lit c precum si daca sunt afiliate la o organizatie sindicala reprezentativa ART 19 La nivelul ramurilor de activitate ale economiei nationale fiecare organizatie sindicala de tip confederativ precum si fiecare asociatie de unitati care sunt reprezentative la nivel national vor desemna o singura organizatie sindicala respectiv asociatie de unitati reprezentativa sa participe la negocierea si la incheierea contractelor colective de munca ART 20 Contractul colectiv de munca se poate incheia si in unitatile in care nu exista organizatii sindicale sau acestea nu indeplinesc conditiile de reprezentativitate prevazute la art 18 alin 2 In acest caz salariatii isi aleg reprezentantii la negociere prin vot secret La alegerea reprezentantilor salariatilor vor participa cel putin jumatate plus unu din numarul total al salariatilor Reprezentantii salariatilor sunt desemnati in raport cu numarul voturilor obtinute ART 21 Prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national partile stabilesc ramurile de activitate ale economiei nationale si criteriile potrivit carora unitatile fac parte din aceste ramuri pe baza avizului consultativ al Comisiei Nationale pentru Statistica ART 22 La negocierea si incheierea contractelor colective de munca in institutiile bugetare partile sunt reprezentate dupa cum urmeaza a de catre conducatorul institutiei bugetare sau de catre loctiitorul de drept al acestuia b de catre sindicatele reprezentative in sensul prezentei legi sau de catre reprezentantii salariatilor alesi conform prevederilor art 20 CAP 4 Incheierea contractelor colective de munca ART 23 1 Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 12 luni sau pe durata unei lucrari determinate 2 In cazul prevazut la art 3 alin 2 partile pot hotari prelungirea aplicarii in continuare a contractului colectiv de munca in conditiile in care acesta a fost incheiat sau in alte conditii ce vor fi convenite ART 24 1 Clauzele cuprinse in contractele colective de munca negociate cu incalcarea prevederilor art 8 sunt lovite de nulitate 2 Nulitatea clauzelor contractuale se constata de catre instanta judecatoreasca competenta la cererea partii interesate 3 In cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta judecatoreasca partea interesata poate cere renegocierea drepturilor respective 4 Pana la renegocierea drepturilor clauzele a caror nulitate a fost constatata sunt inlocuite cu prevederile mai favorabile cuprinse in lege sau in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior dupa caz ART 25 1 Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa se semneaza de catre parti se depune si se inregistreaza la directia generala de munca si protectie sociala judeteana sau a municipiului Bucuresti dupa caz 2 Contractele colective de munca incheiate la nivelul grupurilor de unitati al ramurilor de activitate sau la nivel national se depun si se inregistreaza la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 3 Contractele colective de munca se aplica de la data inregistrarii Partile pot conveni ca data aplicarii clauzelor negociate sa fie ulterioara zilei de inregistrare a contractului ART 26 1 Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca a sunt incheiate cu incalcarea prevederilor art 13 b partile nu fac dovada indeplinirii cerintelor de reprezentativitate c nu sunt semnate de toti reprezentantii partilor la negociere 2 Contractele colective de munca vor fi inregistrate fara semnatura tuturor reprezentantilor partilor daca a unele asociatii patronale reprezentative sau organizatii sindicale reprezentative au fost invitate la negociere si nu s au prezentat b unele asociatii patronale reprezentative sau organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri au fost de acord cu clauzele negociate dar refuza semnarea contractelor situatie care sa rezulte din actele depuse de parti c reprezentantii partilor la negociere

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatia-muncii/149-legea-nr-1301996-r-privind-contractul-colectiv-de-munc (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Propunerile Centralei SANASIST la Regulamentul de sporuri - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  H G nr 281 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si a avizelor favorabile nr 1157 13 12 2004 al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si nr 14512 17 12 2004 al Ministerului Sanatatii cu privare la acordarea sporului pentru personalul de specialitate medico sanitar personalului auxilier sanitar personalului TESA de deservire si muncitorilor din centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica coordínate metodolohic de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei Anexa nr 2 E I 16 Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă pe categorii de personal şi locuri de muncă se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa nr 2 E I 16 Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă pe categorii de personal şi locuri de muncă se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord sindicatelor reprezentative din unitate şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa nr III pct A Spor de 25 din salariul de bază 1 personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare 2 personalul de specialitate medico sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie Anexa nr III pct A Spor de 25 din salariul de bază 1 personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare 2 personalul de specialitate medico sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie 3 salariatii din cadrul serviciilor birourilor sau compartimentelor care in exercitarea sarcinilor de serviciu au acces la date cofidentiale privind drepturile salariale si datele personale ale angajatilor Existenta acestui spor poate fi justificata prin prisma art 4 alin2 lit i din Codul Muncii care prevede obligativitatea angajatorului de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor si respectiv confidentialitatea salariului Aceste obligatii se realizeaza exclusiv prin serviciile de resurse umane si partial financiar contabilitate ele gestionand datele cu caracter personal ale salariatilor in sensul prevazaut de Ord 54 18 04 2002 in aplicarea L 677 2001 asigura salarizarea si inregistrarea acestora in evidentele unitatii ANEXA 3 la regulament Sporurile acordate in baza prevederilor de la paragraful Sporuri si alte drepturi specifice pct 1 lit a si h din Nota la Anexa nr II 2 la Legea cadru nr 330 2009 Locurile de munca categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite stres risc etc B Spor de pana la 15 din salariul de baza Se introduc suplimentar 2 puncte 19 personalul care lucreaza in unitati de asistenta sociala pentru protectia copilului si a persoanelor adulte 20 asistentii maternali profesionisti din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului Sporul pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite stres risc etc de pana la 15 din salariul de baza a fost acordat personalului incadrat in centrele complexele de servicii specializate pentru protectia copilului si a persoanelor adulte cu handicap in baza art 8 lit b din H G nr 281 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare si a avizelor favorabile nr 10058 04 02 1999 al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si nr 30452 02 03 1999 al Ministerului Finantelor Statutul si drepturile salariale pentru asistentii maternali profesionisti AMP asimilat cu asistentul social cu studii de nivel mediu sunt reglementate prin H G nr 679 2003 privind conditiile de obtinere a atestatului procedurile de atestare si statutul asistentului matenal profesionist si O U G nr 25 2003 pentru modificarea si completarea art 20 din O U G nr 26 1997 privind protectia copilului aflat in dificultate Aceste acte normative nu au fost abrogate ele sunt inca in vigoare la data de 01 01 2010 producandu si efectele in paralel cu Legea cadru nr 330 2009 asistentii maternali profesionisti care au copii in plasament beneficiaza de un spor de 15 pentru conditii deosebite ANEXA 3 litera B Spor de 15 din salariul de bază punctul 7 personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75 din programul normal de lucru ANEXA 3 litera B Spor de 15 din salariul de bază punctul 7 personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu utilizează in majoritatea timpului de lucru calculatorul Aprecierea procentului de 75 din programul normal de lucru este in mod practic imposibilă de stabilit in mod cert şi astfel s a creat o situaţie de discriminare între persoanele care utilizează calculatorul Efectuarea sarcinilor de serviciu cel puţin 75 din programul normal de lucru prin intermediul calculatorului ar transforma respectivele persoane indiferent de funcţia ocupata in operator calculator sau secretar dactilograf Propunerea pe care o facem are în vedere şi studiile care arată incidenţa deosebit de mare a unor afecţiuni exemplul cel mai elocvent îl constituie hipertiroidia la persoanele care utilizează calculatorul mai multe ore pe zi ANEXA 3 litera C Spor de 10 din salariul de bază Se introduce punctul 4 Salariaţii din spitalele judeţene Condiţiile de lucru şi complexitatea activităţilor justifică acordarea acestui spor ALTE MENTIUNI Referitor la asistentii maternali profesionisti care are statut si drepturi salariale reglementate prin H G nr 679 2003 privind conditiile de obtinere a atestatului procedurile de atestare si statutul asistentului matenal profesionist respectiv O U G nr 25 2003 pentru modificarea si completarea art 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 26 1997privind protectia copilului aflat in dificultate Drepturile stabilite conform actelor normative mentionate mai sus sunt urmatoarele a salariu de baza stabilit între limita minima şi limita maxima pentru asistentul social cu pregătire medie în funcţie de vechimea în munca b un spor de 15 calculat la salariul de baza pentru incordare psihică foarte ridicată şi condiţii de munca deosebite în care se desfăşoară activitatea c un spor de 15 calculat la salariul de baza pe perioada în care au în plasament sau încredinţare cel puţin 2 copii d

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/152-propunerile-centralei-sanasist-la-regulamentul-de-sporuri (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Propunerile Federatiei Solidaritatea Sanitara la regulamentul de sporuri - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli Anexa nr III pct A Spor de 25 din salariul de bază 1 personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare 2 personalul de specialitate medico sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie Anexa nr III pct A Spor de 25 din salariul de bază 1 personalul din unităţile de urgenţa neurovasculare 2 personalul de specialitate medico sanitar şi auxiliar sanitar din secţii şi compartimente cu paturi de neurologie şi neurochirurgie 3 salariatii din cadrul serviciilor birourilor sau compartimentelor care in exercitarea sarcinilor de serviciu au acces la date cofidentiale privind drepturile salariale si datele personale ale angajatilor Existenta acestui spor poate fi justificata prin prisma art 4 alin2 lit i din Codul Muncii care prevede obligativitatea angajatorului de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor si respectiv confidentialitatea salariului Aceste obligatii se realizeaza exclusiv prin serviciile de resurse umane si partial financiar contabilitate ele gestionand datele cu caracter personal ale salariatilor in sensul prevazaut de Ord 54 18 04 2002 in aplicarea L 677 2001 asigura salarizarea si inregistrarea acestora in evidentele unitatii ANEXA 3 litera B Spor de 15 din salariul de bază punctul 7 personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75 din programul normal de lucru ANEXA 3 litera B Spor de 15 din salariul de bază punctul 7 personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu utilizează in majoritatea timpului de lucru calculatorul Aprecierea procentului de 75 din programul normal de lucru este in mod practic imposibilă de stabilit in mod cert şi astfel s a creat o situaţie de discriminare între persoanele care utilizează calculatorul Efectuarea sarcinilor de serviciu cel puţin 75 din programul normal de lucru prin intermediul calculatorului ar transforma respectivele persoane indiferent de funcţia ocupata in operator calculator sau secretar dactilograf Propunerea pe care o facem are în vedere şi studiile care arată incidenţa deosebit de mare a unor afecţiuni exemplul cel mai elocvent îl constituie hipertiroidia la persoanele care utilizează calculatorul mai multe ore pe zi ANEXA 3 litera C Spor de 10 din salariul de bază Se introduce punctul 4 Salariaţii din spitalele judeţene Condiţiile de lucru şi complexitatea activităţilor justifică acordarea acestui spor Propuneri de completare a Ordinului pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art 5 din Anexa nr I art 3 din Anexa nr II si art 9 si 10 din Anexa nr III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr 330 2009 Propunere cu caracter general Peste tot unde apare sintagma spor de până la se înlocuieşte cu formula spor de Formula trebuie să fie unitară pentru toţi salariaţii din sectorul sănătate şi asistenţă socială Introducerea ei în partea privitoare la salariaţii din sănătate a avut în vedere eliminarea oricărui echivoc şi a posibilităţii unor abuzuri în aplicarea regulamentului Pentru acelaşi motiv solicităm aplicarea ei şi în cadrul

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/153-propunerile-federatiei-solidaritatea-sanitara-la-regulamentul-de-sporuri (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ordonanta 18-2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Ministerul Sanatatii in centrele universitare cu facultati de medicina generala medicina dentara si farmacie acreditate in care s a efectuat pregatirea si se sustine in fata unei comisii de specialisti propuse de universitatile de medicina si farmacie acreditate cu avizul colegiilor profesionale si numite prin ordin al ministrului sanatatii 4 La examen se pot prezenta doar medicii medicii dentisti sau farmacistii care au efectuat integral programul de pregatire si au obtinut diploma eliberata de institutiile de invatamant superior cu facultati de medicina medicina dentara si farmacie 5 Prin exceptie de la prevederile alin 4 la examen se pot prezenta si rezidenti aflati in ultimele 6 luni dinaintea finalizarii integrale a pregatirii pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidentiat si numai cu aprobarea ministrului sanatatii cu obligatia finalizarii de catre acestia a programului de pregatire 6 Examenul poate fi sustinut in termen de maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire 7 Dupa promovarea examenului ministrul sanatatii confirma prin ordin titlul de medic specialist de medic dentist specialist sau de farmacist specialist dupa caz 8 Metodologia desfasurarii probelor examenului pentru obtinerea titlului de medic medic dentist si respectiv farmacist specialist se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei cercetarii si inovarii SECTIUNEA a 2 a Rezidentiatul pe locuri Art 16 1 Admiterea in rezidentiatul pe locuri se face prin concurs national organizat de Ministerul Sanatatii la nivelul institutiilor de invatamant superior medical cu facultati de medicina medicina dentara si farmacie acreditate in sesiune unica in trimestrul IV al fiecarui an 2 Concursul se organizeaza pe domeniile medicina medicina dentara si farmacie in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sanatatii 3 Medicii medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concursul organizat pentru rezidentiatul pe locuri si aleg loc in specialitate sunt confirmati prin ordin al ministrului sanatatii devenind rezidenti in specialitatea respectiva cu pregatire in centrul universitar ales Art 17 1 Rezidentiatul pe locuri se organizeaza pentru un numar de locuri in acord cu necesitatile din teritoriu 2 Medicii medicii dentisti si farmacistii confirmati in rezidentiat incheie un contract individual de munca pe perioada determinata egala cu durata rezidentiatului in specialitatea aleasa cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat SECTIUNEA a 3 a Rezidentiatul pe post Art 18 1 Rezidentiatul pe post se organizeaza in trimestrul IV al fiecarui an in functie de numarul de posturi solicitate de unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii precum si de ministerele cu retea sanitara proprie in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale medico dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala 2 Rezidentiatul pe post se poate organiza numai pentru unitati sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurarii asistentei medicale Pentru resedinta de judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu 75 sau mai putin din numarul de personal normat pe locuri de munca in unitatea sanitara respectiva stabilit pentru medici medici dentisti sau farmacisti Pentru celelalte unitati din judet se nominalizeaza numai specialitatile si unitatile sanitare care functioneaza cu 75 sau mai putin din numarul de personal normat pe locurile de munca din localitatea respectiva stabilit pentru medici medici dentisti sau farmacisti 3 Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post se aproba anual prin ordin al ministrului sanatatii 4 Pentru spitalele clinice cu sectii clinice universitare institute sau centre medicale clinice precum si pentru spitalele regionale nu se organizeaza rezidentiat pe post 5 Prin exceptie de la prevederile alin 2 si 4 se poate organiza rezidentiat pe post pentru specialitatile deficitare care sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii 6 Rezidentii care ocupa prin concurs posturile pentru care se organizeaza rezidentiat in conditiile prevazute la alin 1 3 incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica care a publicat postul respectiv in conditiile prevazute de legislatia in vigoare 7 Medicii medicii dentisti si farmacistii care promoveaza concursul de rezidentiat pe post incheie un contract individual de munca cu unitatea sanitara publica care a publicat postul respectiv inainte de inceperea pregatirii in rezidentiat Prin acest contract se prevede obligatia de a lucra la unitatea sanitara publica cu care a incheiat contractul individual de munca un numar de ani egal cu durata corespunzatoare pregatirii in rezidentiat 8 Obligatia prevazuta la alin 7 se stabileste prin act aditional la contractul individual de munca in temeiul prevederilor art 193 alin 2 din Legea nr 53 2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare Nerespectarea de catre salariat a obligatiei asumate il obliga pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregatirii in rezidentiat precum si la restituirea primei de instalare proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca 9 Prevederile alin 7 nu se aplica in cazul in care prin reorganizare este desfiintata unitatea sanitara in care se afla postul in care este confirmat ca rezident 10 Prevederile alin 7 se aplica si in cazul restructurarii unitatilor sanitare prin reducerea numarului de posturi CAPITOLUL II A doua specialitate Art 19 1 Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregatire pentru obtinerea celei de a doua specialitati in regim cu taxa prin urmatoarele modalitati a prin sustinerea unui nou concurs de rezidentiat cu respectarea prevederilor legale b prin inscrierea la programul de pregatire in a doua specialitate pentru oricare dintre specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale medico dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala conform facultatii absolvite 2 Cuantumul taxei se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei cercetarii si inovarii la propunerea Centrului National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti si se aplica in mod corespunzator ambelor modalitati de obtinere a celei de a doua specialitati prevazute la alin 1 3 Dispozitiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat prevazut la art 10 alin 2 se aplica in mod corespunzator ambelor modalitati de obtinere a celei de a doua specialitati prevazute la alin 1 Art 20 1

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/155-ordonanta-18-2009-privind-organizarea-si-finantarea-rezidentiatului (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • OUG 168/2008 privind descentralizarea în sistemul sanitar (cu completarea din 26 august 2009) - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  legii pentru functia de instructor de educatie 2 Salariul de baza si celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar sunt cele stabilite in conformitate cu anexa nr IV 11b Asistenta sociala Unitati de asistenta sociala si unitati de asistenta medico sociala la Ordonanta Guvernului nr 10 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 24 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr II si III la Legea nr 154 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale aprobata cu modificari prin Legea nr 177 2008 cu modificarile si completarile ulterioare si de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiasi act normativ 3 Salarizarea categoriilor profesionale prevazute la art 8 se suporta din bugetul local potrivit legii Art 11 1 Numarul de posturi pentru fiecare dintre categoriile profesionale prevazute la art 8 se aproba prin act normativ la propunerea Ministerului Sanatatii Publice 2 Serviciul public de asistenta sociala de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale sau dupa caz compartimentul desemnat cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului elaboreaza semestrial un raport privind serviciile si activitatile de asistenta medicala comunitara derulate si il prezinta consiliului local sau dupa caz consiliului judetean precum si unitatilor din subordinea Ministerului Sanatatii Publice CAPITOLUL III Asistenta medicala si de medicina dentara acordata in unitatile de invatamant Art 12 1 Asistenta medicala si de medicina dentara acordata prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant se asigura in cabinetele medicale si de medicina dentara din gradinite si scoli 2 Imobilele in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicale si de medicina dentara din gradinite si scoli precum si aparatura medicala din cadrul acestora se preiau de catre autoritatile administratiei publice locale in conditiile legii 3 Acolo unde nu exista cabinete medicale si de medicina dentara in gradinite si scoli asistenta medicala prevazuta la alin 1 se poate realiza prin medicii de familie si medicii dentisti din localitatile respective sau din localitatile apropiate Art 13 1 Asistenta medicala si de medicina dentara din cabinetele medicale prevazute la art 12 se asigura de urmatoarele categorii profesionale medici si medici dentisti cu drept de libera practica si asistenti medicali 2 Categoriile profesionale prevazute la alin 1 sunt incadrate cu contract individual de munca in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare 3 Medicii de familie medicii dentisti si asistentii medicali care asigura asistenta medicala si de medicina dentara in unitatile de invatamant conform art 12 alin 3 pot fi incadrati cu contract individual de munca pe timp partial incheiat cu reprezentantul autoritatii locale unde isi desfasoara activitatea Art 14 1 Prevederile art 9 se aplica in mod corespunzator si medicilor si asistentilor care isi desfasoara activitatea in cadrul cabinetelor medicale si de medicina dentara din unitatile de invatamant 2 Pentru activitatea desfasurata pe baza contractului individual de munca medicii si asistentii medicali au dreptul la un salariu lunar stabilit in conformitate cu prevederile anexei nr II la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 115 2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 125 2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si celelalte drepturi acordate potrivit prevederilor aceluiasi act normativ CAPITOLUL IV Asistenta medico sociala Art 15 Asistenta medico sociala se realizeaza prin unitati de asistenta medico sociala in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 70 2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 99 2004 cu modificarile si completarile ulterioare CAPITOLUL V Asistenta medicala acordata in unele unitati sanitare cu paturi Art 16 Se transfera catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti managementul asistentei medicale acordate in unele unitati sanitare cu paturi din urmatoarele categorii a centrele de sanatate b spitalele municipale c spitalele orasenesti d spitalele comunale e alte unitati sanitare cu paturi cu exceptia celor de urgenta Art 17 1 Pentru unitatile sanitare prevazute la art 16 Ministerul Sanatatii Publice organizeaza faze pilot in vederea testarii si evaluarii impactului solutiilor propuse pentru descentralizarea managementului centrelor de sanatate spitalelor municipale spitalelor orasenesti spitalelor comunale precum si a managementului unor unitati sanitare cu paturi din municipiul Bucuresti 2 Lista unitatilor sanitare publice cu paturi prevazute la alin 1 precum si criteriile prin care se transfera managementul asistentei medicale se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Sanatatii Publice si a Ministerului Internelor si Reformei Administrative in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta 3 Fazele pilot prevazute la alin 1 incep in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului privind aprobarea listei unitatilor sanitare publice cu paturi al caror management se transfera 4 Perioada desfasurarii fazelor pilot prevazute la alin 1 este de 12 luni 5 Evaluarea capacitatii administrative a unitatii administrativ teritoriale necesara realizarii competentelor transferate se face conform normelor metodologice de aplicare a prezentului capitol Art 18 1 In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale au urmatoarele atributii a asigurarea managementului asistentei medicale prin structuri cu atributii specifice in acest domeniu b aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice reorganizarea restructurarea schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul sau de competenta cu avizul conform al Ministerului Sanatatii Publice c controlul modului de utilizare de catre spitale a fondurilor alocate 2 Managementul asistentei medicale prevazut la alin 1 lit a se realizeaza prin a evaluarea indicatorilor privind activitatea desfasurata in unitatile sanitare publice cu paturi si in alte structuri aflate in domeniul sau de competenta stabiliti prin ordin al ministrului sanatatii publice b controlul de

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/154-oug-1682008-privind-descentralizarea-in-sistemul-sanitar-cu-completarea-din-26-august-2009 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Ordinul 208/2003 cu privire la normativele de personal - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  1 post psihici de neurochirurgie de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologie b spitale cu peste 400 de număr de 1 1 paturi posturi unitate c chirurgie maxilo facială şi număr de 40 60 chirurgie funcţională O R L paturi 1 post d laboratoare de sănătate număr de 75 000 75 000 mintală locuitori post 3 Profesori de cultură fizică nr posturi 1 tură medicală fiziokinetoterapeut sala de kinetoterapeut kinetoterapie 5 4 Fizician a medicină nucleară nr posturi 1 radioizotopi unitate de lucru b terapii cu energii înalte nr posturi 1 unitate de lucru c betatron nr posturi 1 unitate de lucru 5 Farmacist 6 farmacie cu circuit închis număr de 110 170 40 60 paturi 1 post C Personal auxiliar sanitar Nr Tipul de activitate medicală Criteriul de Personal crt normare auxiliar I Infirmiere a spitale judeţene şi spitale de număr de paturi 1 post 22 28 monospecialitate pe tură b secţii şi compartimente de număr de paturi 1 post 8 12 neurochirurgie chirurgie cardiacă şi pe tură a vaselor mari chirurgie vasculară chirurgie plastică şi reparatorie c secţii şi compartimente de anestezie număr de paturi 1 post 3 5 şi terapie intensivă arşi pe tură cardiologie intervenţională d secţii şi compartimente de recuperare număr de paturi 1 post 6 10 pediatrică neurologică pe tură neuropsihomotorie şi neurovasculară e săli de operaţie număr de posturi sală 1 pe tură II Spălătorese Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor semimecanic număr de paturi 1 post 50 60 mecanic număr de paturi 1 post 60 80 III Îngrijitori a pentru curăţenie număr de mp 1 post 225 b farmacii număr de 1 tură posturi farmacie IV Brancardieri 7 număr de paturi 1 post 40 50 pe tură V Garderobier număr de posturi garderobă spitale până la 500 de paturi 1 tură spitale peste 500 de paturi 2 tură VI Fotograf număr de posturi 1 unitate 1 Cu excepţia spitalelor judeţene din centrele universitare şi a spitalelor judeţene de urgenţă 2 La posturi fixe generale se includ următoarele activităţi şi locuri de muncă laboratorul de radiologie şi imagistică medicală laboratorul clinic explorări funcţionale sălile de operaţie sterilizarea dietetica statistica medicală structuri de primire urgenţe unitate de primire urgenţe compartiment de primire urgenţe modul de urgenţă camera de gardă cabinete medicale interdisciplinare etc 3 În unităţile sanitare cu mai puţin de 150 de paturi se normează câte un post de medic pe unitate şi câte un post de asistent medical pe unitate 4 În unităţile sanitare cu mai puţin de 80 de paturi se normează un post de alt personal superior sanitar şi un post de asistent medical pe unitate 5 Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp 6 În spitalele cu mai puţin de 110 paturi se normează un post de farmacist şi un post de asistent medical în profil farmacie pe unitate 7 Se normează pe unitate iar utilizarea se face în raport de necesităţi ANEXA Nr 3 NORMATIVE DE PERSONAL pentru spitalele municipale şi orăşeneşti A Medici şi personal sanitar mediu Nr Tipul de activitate Criteriul de Medici Personal crt medicală normare sanitar mediu 1 2 3 4 5 1 Asistenţă la paturi număr de 16 20 12 18 paturi 1 post pe tură 2 Asistenţă la paturi pentru număr de 12 16 11 17 specialităţile chirurgicale paturi 1 post pe tură 3 Posturi fixe generale 1 spitale până la 400 de număr de 40 60 30 40 paturi paturi 1 post pe tură spitale peste 400 de paturi număr de 60 80 14 22 paturi 1 post pe tură 4 Secţii şi compartimente de număr de 8 12 6 10 neurochirurgie chirurgie paturi 1 post pe tură cardiacă şi a vaselor mari chirurgie vasculară chirurgie plastică şi reparatorie arşi cardiologie intervenţională 5 Secţii şi compartimente de număr de 4 6 3 5 anestezie şi terapie intensivă paturi 1 post pe tură şi neonatologie 6 Secţii şi compartimente de număr de 14 18 10 14 recuperare neurologică paturi 1 post pe tură neuropsihomotorie şi neurovasculară 7 Laboratoare de anatomie număr de 150 250 150 200 patologică 2 paturi 1 post 8 Aparatură de laborator de număr de 1 aparat 1 aparat înaltă performanţă tomograf posturi aparat angiograf PET RMN 9 Unităţi sanitare fără personalitate juridică care funcţionează în structura spitalelor şi acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie a dispensare TBC nr locuitori 50 000 25 000 post b laboratoare de sănătate nr locuitori 60 000 60 000 mintală post c cabinet de stomatologie nr posturi 1 tură 1 tură urgenţă cabinet B Alt personal Nr Tipul de activitate Criteriul de Alt Personal crt medicală normare personal sanitar superior mediu 1 2 3 4 5 1 Chimist biolog biochimist număr de 80 120 30 50 farmacist paturi 1 post 2 Psiholog logoped sociolog a spitale de pediatrie nr posturi 2 1 unitate b secţii şi compartimente de număr de bolnavi psihici de paturi 1 post 80 120 neurochirurgie de neuropsihiatrie infantilă şi de oncologie c spitale cu peste 400 de număr de 1 1 paturi posturi unitate d chirurgie maxilo facială şi număr de 50 70 chirurgie funcţională O R L paturi 1 post e laboratoare de sănătate număr de 100 000 100 000 mintală locuitori post 3 Profesori de cultură fizică nr posturi 1 tură medicală fiziokinetoterapeut sala de kinetoterapeut kinetoterapie 3 4 Fizician a medicină nucleară nr posturi 1 radioizotopi unitate de lucru b terapii cu energii înalte nr posturi 1 unitate de lucru c betatron nr posturi 1 unitate de lucru 5 Farmacist 4 farmacie cu circuit închis număr de 110 170 40 60 paturi 1 post C Personal auxiliar sanitar Nr Tipul de activitate Criteriul de Personal crt medicală normare auxiliar I Infirmiere a spitale municipale şi orăşeneşti număr de paturi 1 post 25 27 pe tură b secţii şi compartimente de număr de paturi 1 post 10 16 neurochirurgie chirurgie cardiacă şi pe tură a vaselor mari chirurgie vasculară chirurgie plastică şi reparatorie c secţii şi compartimente de anestezie şi număr de paturi 1 post

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/156-ordinul-2082003-cu-privire-la-normativele-de-personal (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati al Ministerului Sanatatii si unitatilor in subordine pe anul 2012; Parafat si semnat - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  in cont Meniu Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Autentificare Ţine mă minte Intrare Aţi uitat parola Aţi uitat utilizatorul Sub Meniu Acasa Proiecte Studii Sanatate Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/contracte-colective/15992-contractul-colectiv-de-munca-la-nivel-de-grup-de-unitati-al-ministerului-sanatatii-si-unitatilor-in-subordine-pe-anul-2012-parafat (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Contractul colectiv de munca la nivel de grup de unitati al Ministerului Sanatatii si unitatilor in subordine pe anul 2011 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Drepturile salariale ale personalului bugetar Calitatea procesuala activa a sindicatului Acces Email Intra in cont Meniu Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Autentificare Ţine mă minte Intrare Aţi uitat parola Aţi uitat utilizatorul Sub Meniu Acasa Proiecte Studii Sanatate Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/contracte-colective/586-contractul-colectiv-de-munca-la-nivel-de-grup-al-ministerului-sanatatii-pe-anul-2011 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •