archive-ro.com » RO » S » SOLIDARITATEA-SANITARA.RO

Total: 414

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Modificarea regulamentului de functionare al CNESAS - Comisia Naţională de Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  medicală farmacia cu circuit închis ambulatoriul integrat al spitalului Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare în contul de Alte venituri cod cont 26 36 05 50 deschis la Trezoreria Statului 19 La anexa nr 37 articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins Art 4 Pentru furnizorii care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu a Municipiului Bucureşti această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea după caz emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri Medicale la Domiciliu a Municipiului Bucureşti 20 La anexa nr 37 articolul 6 litera a 1 se modifică şi va avea următorul cuprins a 1 sediul punctul de lucru al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu care solicită evaluarea pentru efectuarea vizitei de evaluare are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare în cuantum de 1 000 lei pentru furnizorul din mediul urban respectiv 250 lei pentru furnizorul din mediul rural Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare în contul de Alte venituri cod cont 26 36 05 50 deschis la Trezoreria Statului 21 La anexa nr 38 articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins Art 4 Pentru farmaciile care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a farmaciilor sau Comisia de Evaluare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea după caz emise de comisiile judeţene de evaluare a farmaciilor şi Comisia de Evaluare a Farmaciilor a Municipiului Bucureşti 22 La anexa nr 38 articolul 6 litera a 1 se modifică şi va avea următorul cuprins a 1 farmacia comunitară organizată conform Legii nr 31 1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare punctul de lucru al societăţii comerciale care solicită evaluarea pentru efectuarea vizitei de evaluare au obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare în cuantum de 1 000 lei pentru farmacia din mediul urban respectiv 150 lei pentru farmacia din mediul rural oficina locală de distribuţie care solicită evaluarea pentru efectuarea vizitei de evaluare are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare în cuantum de 100 lei farmaciile cu circuit închis nu trebuie să facă dovada achitării acestei taxe de evaluare Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare în contul de Alte venituri cod cont 26 36 05 50 deschis la Trezoreria Statului 23 La anexa nr 39 articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins Art 4 Pentru cabinetele de medicină dentară care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor de medicină dentară sau Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a Municipiului Bucureşti această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea după caz emise de comisiile judeţene de evaluare a cabinetelor de medicină dentară şi Comisia de Evaluare a Cabinetelor de Medicină Dentară a Municipiului Bucureşti 24 La anexa nr 39 articolul 6 litera a 1 se modifică şi va avea următorul cuprins a 1 cabinetul de medicină dentară care solicită evaluarea pentru efectuarea vizitei de evaluare are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare în cuantum de 1 000 lei pentru cabinetul din mediul urban respectiv 250 lei pentru cabinetul din mediul rural Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare în contul de Alte venituri cod cont 26 36 05 50 deschis la Trezoreria Statului 25 La anexa nr 40 articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins Art 4 Pentru furnizorii de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi sunt deja evaluaţi prin comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice Radiologie şi Imagistică Medicală a Municipiului Bucureşti această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea după caz emise de comisiile judeţene de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală şi Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice Radiologie şi Imagistică Medicală a Municipiului Bucureşti 26 La anexa nr 40 articolul 6 litera a 1 se modifică şi va avea următorul cuprins a 1 furnizorul sediul punctul de lucru de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală care solicită evaluarea pentru efectuarea vizitei de evaluare are obligaţia să facă şi dovada plăţii taxei de evaluare în cuantum de 2 000 lei pentru furnizorul din mediul urban respectiv 500 lei pentru furnizorul din mediul rural furnizorii de investigaţii medicale paraclinice radiologie şi imagistică medicală din structura spitalului nu trebuie să facă dovada plăţii taxei de evaluare dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare în contul de Alte venituri cod cont 26 36 05 50 deschis la Trezoreria Statului 27 La anexa nr 41 articolul 4 se modifică şi va

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17735-modificarea-regulamentului-de-functionare-al-cnesas-comisia-nationala-de-evaluare-in-sistemul-de-asigurari-de-sanatate (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Metodologie concurs rezidentiat - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  concurs Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru mai multe centre universitare atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs Art 14 După verificarea documentelor din dosare şi a condiţiilor de participare pentru fiecare candidat direcţiile de sănătate publică respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie alcătuiesc o singură listă cu candidaţii în ordinea alfabetică a numelor în cadrul domeniului care cuprinde următoarele rubrici Nr crt DSP Domeniul M D F Numele iniţiala tatălui prenumele Promoţia UMF absolvită Locul actual de muncă Centrul universitar în care solicită să susţină concursul Nr chitanţei de plată a taxei de concurs CNP Observaţii privind starea de sănătate Acordul pentru folosirea numelui pe internet funcţia unitatea LEGENDĂ DSP direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti se foloseşte indicativul auto de exemplu BZ pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău B pentru Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti Domeniu M pentru domeniul medicină D pentru domeniul medicină dentară F pentru domeniul farmacie Locul actual de muncă pentru cei neîncadraţi se trece FP în rubrica unitatea iar rubrica funcţia se lasă necompl Spete etată Observaţii privind starea de sănătate se completează numai cu Apt sau Inapt Acordul pentru folosirea numelui pe internet se va completa DA sau NU după caz NOTĂ Codul numeric personal CNP se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor Se interzice publicarea listelor care să conţină CNP Art 15 1 Direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi redactează în ordine alfabetică lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs pe domenii pe care o vor comunica Ministerului Sănătăţii în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor 2 Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare conform opţiunii candidaţilor respectiv conform arondării aprobate pentru posturi Până la data de 25 octombrie 2013 Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv urmând ca până la data de 31 octombrie 2013 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi 3 Listele cu candidaţii admişi în concurs pe centre universitare şi domenii se vor afişa pe site ul http www rezidentiat ms ro la data de 8 noiembrie 2013 4 Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat pe domeniile pentru care s au înscris de către fiecare universitate de medicină şi farmacie 5 La data de 12 noiembrie 2013 candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site ul http www rezidentiat ms ro 6 Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă CAPITOLUL IV Desfăşurarea concursului Art 16 1 Concursul se desfăşoară în ziua de duminică 17 noiembrie 2013 2 În dimineaţa zilei de concurs la ora 7 30 şeful de sală şi supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor 3 Începând cu ora 8 30 candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul cartea de identitate sau paşaportul documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs Art 17 1 Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică conform listelor finale afişate cu excepţia perechilor soţ soţie fraţi surori care au obligaţia sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs să semnaleze şefului de sală aceste situaţii pentru a putea fi aşezaţi separat Candidaţii aflaţi în sală pot declara sub semnătură situaţiile menţionate mai sus Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil dar numai la indicaţia şefului de sală 2 Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi 3 În prezenţa candidaţilor şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului Art 18 1 Începând cu ora 9 00 se împart candidaţilor grilele pentru răspuns şi câte o cariocă neagră pentru completarea grilei atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte cât şi pentru completarea datelor de identitate Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor rândul 1 primeşte grile tip A şi B conform următoarei scheme A B A B A B etc rândul 2 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme C D C D C D etc rândul 3 primeşte grile tip A şi B conform următoarei scheme B A B A B A etc rândul 4 primeşte grile tip C şi D conform următoarei scheme D C D C D C etc Începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus rândul 5 rândul 1 rândul 6 rândul 2 etc până când toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns 2 Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire caz în care grila respectivă este înlocuită Fiecare candidat completează apoi datele personale în spaţiul special de pe grilă cu litere majuscule 3 Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise confruntându le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă După această operaţiune actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă 4 Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări sunt aduşi la săli în jurul orei 9 30 Integritatea acestor saci este constatată de şeful de sală şi de 3 candidaţi din sala respectivă La ora 10 00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare Se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări ţinându se cont de tipul de grilă primit anterior Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs care este de 4 ore Şeful de sală notează la loc vizibil fie prin scriere pe tablă fie pe o hârtie care este afişată şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului 5 Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări fiind schimbate caietele cu greşeli de tipărire precum şi corespondenţa între caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior 6 Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului 7 Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări ora 10 00 nu mai au acces în sala de concurs 8 În timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale să discute cu ceilalţi candidaţi să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare Materialele documentare sunt depozitate într un colţ al sălii unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile închise pe toată durata probei de concurs 9 La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală sub semnătură grila de răspuns Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor cu excepţia celor care din indiferent ce motiv părăsesc sala în primele 3 ore de concurs 10 Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul verbal nominal Cei care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări sub semnătură şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului Şeful de sală scrie pe grila lor Retras din concurs Aceste grile sunt preluate constituind documente pe baza cărora în lista finală pentru candidatul care s a retras se face menţiunea Retras din concurs După părăsirea sălii niciunui candidat nu îi este permisă revenirea pe perioada desfăşurării probei pentru niciun motiv cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv 11 Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi sub semnătură şefului de sală Corectura acestor grile se face în mod electronic în sala de concurs în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă care vor fi nominalizaţi în procesul verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă şeful de sală în prezenţa a 3 candidaţi ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă memory stick Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală 12 Grilele de răspuns cu menţiunea Retras din concurs se ambalează separat 13 Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă menţiunea Anulat 14 Pe fiecare plic cu grile grile corectate grile cu menţiunea Retras din concurs şi grile Anulat se menţionează sala numărul de candidaţi numărul de grile corectate respectiv Retras din concurs Anulat 15 Şefii de sală completează un proces verbal privind numărul de candidaţi înscrişi candidaţi prezenţi grile de răspuns caiete cu întrebări şi unităţile de memorie externă memory stick returnate Procesele verbale sunt semnate de şefii de sală supraveghetori şi 3 candidaţi 16 Coletele şi procesele verbale sunt puse în saci care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor comisiei locale de concurs Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de concurs răspunzător de locaţia respectivă de concurs 17 Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de concurs Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale de concurs şi sunt puse sub pază CAPITOLUL V Clasificarea candidaţilor Art 19 Preşedintele comisiei locale de concurs împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenţi în ziua concursului începând cu ora 11 00 la sediul comisiei Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenţa membrilor comisiei locale de concurs şi sunt transmise în săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază 2 3 persoane pentru fiecare corp de clădire în plicuri sigilate Plicul este înmânat şefului de sală de către delegaţi la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către candidaţi a grilelor pentru corectat Art 20 1 Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de către universitatea de medicină şi farmacie organizatoare 2 Comisia locală de concurs analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe pagina de internet a universităţii de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite 3 În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitive punctajele comunicate în săli pot suferi modificări 4 Dacă în urma contestării întrebărilor comisia locală de concurs apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare aceste întrebări sunt anulate hotărârea luată urmând a fi consemnată într un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective pentru toţi candidaţii Art 21 1 Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitive se face de către o comisie de specialişti propuşi de comisia locală de concurs şi desemnaţi de rector Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în din sala respectivă niciun fel de material În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menţionată 2 Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs Art 22 Înainte de alcătuirea clasificărilor comisia desemnată la art 21 alin 1 procedează la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet semnalând într un proces verbal eventualele neconcordanţe Art 23 1 Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă Clasificarea se face pe domenii pe fiecare centru universitar în care a fost organizat concursul 2 Universităţile de medicină şi farmacie au obligaţia de a transmite Ministerului Sănătăţii în format electronic cu cel puţin 24 de ore înainte de afişare clasificările definitive în vederea emiterii ordinului ministrului sănătăţii de confirmare a rezultatelor CAPITOLUL VI Rezultate Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire Art 24 1 Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site ul http www rezidentiat ms ro 2 Clasificările data şi locul alegerii locurilor posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire pot fi accesate pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site ul http www rezidentiat ms ro Art 25 Alegerea locurilor posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi pe baza punctajului şi a clasificărilor la o dată stabilită de comun acord de universităţile de medicină şi farmacie în intervalul orar 9 00 21 00 Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar unde au susţinut concursul de rezidenţiat Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi va continua în ziua următoare în acelaşi interval orar iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie În urma alegerii locului postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale inclusiv în format electronic privind locurile posturile specialităţile şi centrele alese şi procesele verbale ale sesiunii de alegeri cu semnăturile candidaţilor în termen de 3 zile lucrătoare Art 26 1 Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs 2 Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidaţi acestea urmând a fi ocupate numai printr un alt concurs de rezidenţiat CAPITOLUL VII Exemplificări privind tipurile de întrebări şi modul de punctare Art 27 Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de comisiile locale de rezidenţiat şi sunt diferite de cele deja publicate Art 28 1 Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri astfel a 25 din total sunt întrebări tip complement simplu cu un singur răspuns corect posibil din 5 se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect întrebarea se anulează punctaj 0 b 75 din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2 4 răspunsuri corecte fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri întrebarea se anulează punctaj 0 2 În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu Exemplu de punctare A B C D E întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C În cazul în care candidatul marchează corect A şi C acesta primeşte 5 puncte astfel A B C D E X X 1 1 1 1 1 5 puncte În cazul în care candidatul marchează A şi B acesta primeşte 3 puncte astfel A B C D E X X 1 0 0 1 1 3 puncte 3 Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare 4 Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate de tip complement multiplu alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei într un sediu securizat Această probă are loc în ziua de sâmbătă 23 noiembrie 2013 în centrul universitar în care s a desfăşurat concursul Corectura se face în mod electronic în sala de concurs în prezenţa candidaţilor Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare 5 Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă CAPITOLUL VIII Probleme de organizare Art 29 Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii a publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs precum şi a metodologiei de desfăşurare a concursului b stabilirea numărului de locuri şi de posturi pe domenii şi centre de pregătire conform prevederilor legale c rezolvarea problemelor financiare propunerea taxei şi încasarea acesteia cheltuieli pentru chirii materiale plata personalului care a contribuit la concurs etc Art 30 Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii a închirierea sălilor pentru concurs prezentarea unui tabel cu locul numele şi capacitatea fiecărei săli avându se grijă să rămână în fiecare sală 1 3 locuri libere în funcţie de capacitatea sălii şi verificarea cu o săptămână înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivă căldură lumină aerisire scaune bune etc responsabil este preşedintele comisiei locale de concurs b asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni hârtie carioci de culori diferite hârtie de împachetat plicuri pentru grile sfoară unităţile de memorie externă

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17666-metodologie-concurs-rezidentiat (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Taxa participare concurs rezidentiat, sesiunea 17nov2013 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat însuşită sub semnătură de rector 4 Ministerul Sănătăţii va încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie prevăzute la alin 2 contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare suportate din taxa de înscriere la concurs Art 3 Direcţia generală resurse umane şi certificare şi Direcţia generală buget finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS din Ministerul Sănătăţii respectiv universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti Craiova Cluj Napoca Iaşi Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin Art 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I Ministrul sănătăţii Gheorghe Eugen Nicolăescu Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 1 octombrie 2013 Ataşamente OMS 1128 din 2013 docx 0 Kb Acces Email Intra in cont Autentificare Ţine mă minte Intrare Aţi uitat parola Aţi uitat utilizatorul Sub Meniu Acasa Proiecte Studii Sanatate Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17657-taxa-participare-concurs-rezidentiat-sesiunea-17nov2013 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • TARIFELE pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Studii Sanatate Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Sansa Ta ro Formare și informare pentru piața muncii Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive șomerilor

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17640-tarifele-pe-cap-de-locuitor-necesare-stabilirii-sumelor-pentru-serviciile-publice-de-ambulanta-pentru-anul-2013 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • OP CONAS nr. 199 din 22 august 2013 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Sansa Ta ro Formare și informare pentru piața muncii Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive șomerilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17548-op-conas-nr-199-din-22-august-2013 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • OMS nr. 962 din 6 august 2013 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Sansa Ta ro Formare și informare pentru piața muncii Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive șomerilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17547-oms-nr-962-din-6-august-2013 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Noutati legislative - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Sanatate Juridic Legislatia Muncii Legislatie Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Sansa Ta ro Formare și informare pentru piața muncii Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive șomerilor persoanelor

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative?start=10 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012-2014 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  alt medicament cu aceleasi substante active dar mai scump caz in care diferenta de pret este suportata de asigurat din surse proprii In ceea ce priveste eliberarea de prescriptii medicale pentru persoanele decedate mentionam ca raportul Curtii de Conturi vizeaza perioada anilor 2012 2014 cand inca nu se introdusese cardul national de sanatate in prezent posibilitatea emiterii unor asemenea prescriptii a fost diminuata considerabil deoarece la scurt timp dupa raportarea decesului titularului catre serviciile de evidenta a persoanelor cardul devine inactiv Totodata trebuie precizat ca exista doua situatii distincte de prescriere si eliberare de retete pentru persoanele decedate prescrierea si eliberarea dupa data decesului pacientului care constituie o neregula dar si prescrierea si eliberarea de retete inaintea datei decesului beneficiarului pentru o perioada de timp care se intinde si dupa data decesului caz in care nu se poate vorbi despre o neregula sau o intentie de fraudare In privinta diferentei dintre numarul pacientilor beneficiari de dializa si cel inscris in Registrul Renal Roman mentionam ca aceasta diferenta apare deoarece exista in unele cazuri un decalaj de ordinul saptamanilor intre momentul inceperii tratamentului si inscrierea in registru Insuficienta renala cronica este o afectiune grava cu risc vital imediat care nu poate

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/stiri-din-domeniul-sanatatii/20514-curtea-de-conturi-a-stabilit-controlul-sumelor-pentru-programul-national-de-diabet-din-perioada-anilor-2012-2014?tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-05-02)
  Open archived version from archive •