archive-ro.com » RO » U » UAB.RO

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Toma Goronea
  prezent rii lor în fa a Comisiei D M I Bucure ti Inventarul obiectivelor de patrimoniu cultural din perimetrul Zlatna Plan de urbanism general al comunelor Bucium i Întregalde 3 Lucr ri în domeniul conserv rii restaur rii realizate prin firma de conservare restaurare S C Bastion S R L al c rei administrator sunt Lucr ri de interven ie urgente la zidul de incint al bisericii fortificate din secolul XV XVI de la Cenade jude ul Alba contract O N M I Bucure ti Execu ie restaurare conservare biserica fortificat din secolul XV XVI de la Cenade jude ul Alba contract O N M I Bucure ti Refacerea fidel dup martor existent în situ a stâlpilor din calcar purt toride lan uri de la fa ada principal a Muzeului Brukenthal din Sibiu sponsorizare din partea firmei S C Bastion S R L Execu ia unei fântâni din piatr în manier gotic amplasat în interiorul Cet ii medievale de la Câlnic jude ul Alba sponsorizare din partea firmei S C Bastion S R L Studii i articole în domeniu conserv rii restaur rii Factorul climatic implicat în degradarea plasticii figurative i decorative a Cet ii Alba Iulia în Apulum XIX 1981 Biserica de la Galda de Jos jude ul Alba în Îndrum torul pastoral al Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia 1983 Problematica conserv rii restaur rii Bisericii monument istoric de la Valea M n stirii jude ul Alba SCIA 1984 Eviden a i dinamica patrimoniului cultural na ional din jude ul Alba în Îndrum torul pastoral al Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia 1984 Problematica conserv rii Cet ii Alba Iulia în Lucr rile seminarului na ional a zonei istorice urbane delimitare gestiune politici de revitalizare Alba iulia 1992 Toma Goronea Gheorghe Fle er Noi elemente în stabilirea etapelor de construc ie a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Zlatna în Apulum XXVI XXX 1990 1993 Toma Goronea Gheorghe Anghel Primul proiect al fortifica iei bastionare întocmit de ing Giovanni Morando Visconti în anul 1714 Elemente structurale i interven ii necesare în vederea restaur rii Palatului Apor în Annales Universitatis Apulensis series historica I 1997 Problematica conserv rii restaur rii fortifica iei bastionare de tip Vauban de la Alba Iulia în Annales Universitatis Apulensis series historica 4 5 2000 2001 Studiu analitic privind stabilirea i evaluarea condi iilor pentru restaurarea i conservarea portalului de acces principal la Palatul Brukental în Annales Universitatis Apulensis series historica 7 2003 O încercare de recuperare a unui model arhitectural Locuin a tradi ional din zona Ceru B c in i jude ul Alba în Annales Universitatis Apulensis series Historica 11 2007 în curs de apari ie Amplasamentul Liceului Mailath în documentele cartografice ale secolului al XVIII lea în Apulum LV 2008 în curs de apari ie Solu ii de conservare i restaurare a Casei Memoriale Avram Iancu i a muzeului de la Avram Iancu în Patrimonium Apulense VII 2007 în curs de apari ie Car i publicate Fortifica ia bastionar de tip Vauban de la Alba

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cadre%20didactice/tgoronea/toma_goronea_cv.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive


 • Cristian Ioan Popa
  cu grafit în past din Dacia preroman în ActaMP XXIII 1 2000 p 253 270 A Rustoiu C I Popa 17 Câteva probleme ale epocii Latène în lumina descoperirilor recente de la Lancr m or Sebe Glod jud Alba în Les Celtes et Thraco Daces de l Est du Bassin des Carpates Bistri a N s ud 2000 p 51 134 C I Popa R Totoianu 18 Primele atest ri documentare ale localit ilor de pe valea Cugirului Etimologii i controverse istoriografice în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 4 5 2000 2001 p 47 58 19 Discusion au sujet d une statuette inédite de R chita în Corviniana VI 2001 p 20 Materiale de la Mezoköveszd Ungaria p strate în colec ia Muzeului din Deva în Crisia XXVII 2001 Z Molnár C I Popa 21 Contribu ii la cunoa terea arhitecturii funerare în lemn din Valea Cugirului în Studii i Comunic ri de Etnologie XV 2001 p 161 184 22 Asupra ceramicii canelate din cea de a doua epoc a fierului de pe teritoriul României în Apulum XXXVIII 2001 C I Popa C Plantos 23 Un poignard de bronze de Cut dép Alba Considerations concernant les poignards orientaux du territoire de la Roumanie în Ephemeris Napocensis IX X 1999 2000 24 Materiale apar inând bronzului timpuriu i debutului bronzului mijlociu din colec iile Muzeului Ioan Raica Sebe în Sargetia XXVIII XX 1999 2001 25 R chita com S sciori jud Alba Punct Vârful Z pozii în Cronica cercet rilor arheologice din România Campania 2000 Suceava 2001 p 202 I Andri oiu C I Popa 26 Sibi eni sat înglobat com Vin u de Jos com Vin u de Jos jud Alba Punct Deasupra Satului în Cronica cercet rilor arheologice din România Campania 2000 Suceava 2001 p 226 I Andri oiu C I Popa 27 Bal a Galbina Pe tera Dosul Dobârlesei Dumbr i a Galbina Piatra Br ii Mada Plea a Mic Chiciorele în CCA Campania 2000 Suceava 2001 p 32 33 Adriana Pescaru N C Ri cu a V Ferencz R Pavel C I Popa 28 O satuet de tip Zuto Brdo Gârla Mare provenind de la Devesel jud Mehedin i în Carpica XX 2001 29 Noi date asupra locuirilor umane de la Sebe Podul Pripocului jud Alba în Patrimonium Apulense I 2001 p 33 54 30 Descoperiri postromane pe Valea Cugirului în Patrimonium Apulense I 2001 p 110 123 31 Monumente commemorative închinate luptei de la 1479 ridicate pe Câmpul Pâinii în Patrimonium Apulense I 2001 p 202 206 32 Ardeu com Bal a jud Hunedoara Punct Cet uie Cet eau în CCA Campania 2002 Covasna 2003 p 40 42 I V Ferencz M C st ian C Bodó C I Popa t Andrei R St ncescu 33 În leg tur cu câteva descoperiri Bodrogkeresztur în Patrimonium Apulense III 2003 34 Colec ia de antichit i a prof Ioan Balint Alba Iulia în Patrimonium Apulense III 2003 35 Din toponimia V i Cugirului toponime de interes istoric i

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cadre%20didactice/cristi_popa/cristi_popa_cv.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive

 • Cosmin Popa-Gorjanu
  Iulia June 2003 Alba Iulia Paper read Termenii de feudum i feudalis in terminologia medieval latin din Transilvania The terms feudum and feudalis in the medieval Transylvanian diplomatics The Symposium How do we write history New methodological approaches in the current historiography organized by the Association of the Young Historians November 2002 Alba Iulia Feudalismul românesc The Romanian Feudalism Central European University Budapest Hungary November 1998 Workshop on Medieval Nobility in East Central Europe Paper read Familiaritas and the Romanian knezes and nobles from Hateg district in the age of John Hunyadi 1438 1453 University 1 December 1918 Faculty of Sciences Alba Iulia Romania November 1997 The National Conference of History Student Research Circles Formarea nobilimii române ti din ara Ha egului sec XIV XV The Formation of Romanian Nobility from Ha eg Country 14th 15th centuries University 1 December 1918 Faculty of Sciences Alba Iulia Romania October 1996 The Conference Michael the Brave 400 years from his first presence in Alba Iulia Monografia Mihai Viteazul de Petre P Panaitescu o perspectiv istoriografic The monograph Michael the Brave by Petre P Panaitescu a historiographical assessment University Babe Bolyai Faculty of History and Philosophy Cluj Napoca Romania The National Conference of History Students May 1996 Un umanist de origine român Martin Haczius A humanist of Romanian origin Martin Haczius University 1 December 1918 Faculty of Sciences Alba Iulia Romania November 1995 The National Conference of History Student Research Circles Rîu or erel i Ru i trei mo ii din ara Ha egului în evul mediu Three medieval possessions from Ha eg Country Rîu or erel and Ru i University 1 December 1918 Faculty of Sciences Alba Iulia Romania November 1994 The National Conference of History Student Research Circles O diplom de înnobilare din ara Ha egului de la 1676 A charter for ennoblement from Ha eg s country from 1676 University Babe Bolyai Faculty of History and Philosophy Cluj Napoca Romania May 1994 The National Conference of History Students Un sat românesc între 1750 1766 Mice ti comitatul Alba de Jos A Romanian Village between 1750 1766 Mice ti county Lower Alba PUBLICATIONS Crestoma ie de Istorie Medie a României Alba Iulia Seria Didactica 2009 STUDIES AND ARTICLES O diplom de înnobilare din ara Ha egului de la 1676 A charter for ennoblement from Hateg s Country from 1676 in Buletinul Cercurilor Stiintifice Studentesti 2 1996 From kenezii to nobiles Valachi the evolution of the Romanian elite from the Banat fourteenth fifteenth century in The Annual of Medieval Studies at CEU 6 2000 p 109 128 Martin Haczius un c rturar de origine român Martin Haczius an intellectual of Romanian descent in Medievalia Transilvanica nr 1 2 2000 p 75 89 Privilegiul nobililor români din Lugoj din anul 1444 i formarea nobilimii române ti în Banat The charter of the Romanian nobles from Lugoj from 1444 and the formation of the Romanian nobility in Annales Universitatis Apulensis Series Historica nr 6 2002 Scrisorile private i r spândirea scrisului în mediul nobililimii

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cadre%20didactice/pgc1/cveng.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive

 • Untitled Document
  în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 2002 6 p 213 218 5 Romanian British Relations between 1936 1938 în 4th International Conference of PhD Students Humanities 2003 Miskolc p 11 16 6 Rela ii economice româno britanice între anii 1936 1938 în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 2004 8 p 193 202 7 B t lia Angliei reflectat în presa legionar septembrie 1940 ianuarie 1941 în Apulum 2005 XLII p 391 402 8 Rela iile britanico sovietice reflectate în presa româneasc în a doua jum tate a anului 1941 în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 2005 9 p 185 192 9 Emigra ia român din Marea Britanie în decursul anului 1941 în Apulum 2006 XLIII 2 p 383 391 10 Rela iile economice româno britanice în timpul statului na ional legionar în Reconstituiri istorice Idei cuvinte reprezent ri Omagiu profesorului Iacob Mârza Alba Iulia Editura Aeternitas 2006 p 339 345 11 Situa ia cet enilor britanici în timpul statului na ional legionar din România în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 2007 11 I p 351 387 12 Percep ii istoriografice anglo saxone fa de Europa Central R s ritean între anii 1918 i 1920 în Anul 1918 în Transilvania i Europa Central Estic Contribu ii bibliografice i istoriografice coord Valer Moga i Sorin Arhire Academia Român Centrul de Studii Transilvane Cluj Napoca 2007 p 21 31 13 Politica extern a Mi c rii Legionare în timpul statului na ional legionar din România Atitudinea fa de Anglia în Apulum 2008 XLV p 283 291 14 The Foreign Policy of the Legionary Movement during the National Legionary Regime in Romania Attitudes towards Britain în Transylvanian Review 2008 XVII no 3 p 120 128 15 B t lia pentru Atlantic reflectat în presa româneasc ianuarie iunie 1941 în Terra Sebus 2009 I p

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cadre%20didactice/sarhire/sarhirecv.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive

 • Călin Anghel
  în patrimoniu mobil istoria culturii sec XVI XIX atestat de Ministerul Culturii i Cultelor Colaborare la granturi de cercetare 2002 2006 Biserica medieval din Sântimbru Activitatea tiin ific C r i 1 Evolu ia urbanistic a ora ului Sebe Bibliotheca Musei Sabesiensis II Editura Altip Alba Iulia 2011 2 Biserica Medieval din Sântimbru coautor Editura Aeternitas Alba Iulia 2004 Studii i articole Considera ii privind geneza ora ului medieval Sebe i evolu ia sa în timpul crizei agrare medievale în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 4 5 2000 2001 p 59 66 Centrul istoric al ora ului Sebe Arhitectura civil laic în Patrimonium Apulense I 2001 p 189 199 Problematica restaur rii i reabilit rii fortifica iei ora ului Sebe în Annales Universitatis Apulensis Series Historica 6 2002 p 261 266 Considera ii privind arhitectura Casei Zápolya din Sebe în Annales Universitatis Apulensis Series Historica nr 7 2003 p 199 210 Proiectul unui monument funerar dedicat Mitropolitului Alexandru Sterca ulu iu 1911 colaborare cu Z I Dr ghi în Biserica Român Unit cu Roma Greco Catolic istorie i spiritualitate Blaj 2003 p 397 417 S p tura arheologic de la Sântimbru campania 2003 colaborare cu M Ciut i I Burnichioiu în Patrimonium Apulense III 2003 p 136 138 Din istoriografia sa ilor ardeleni Ferdinand Baumann 1840 1911 Preliminarii în Annales Universitatis Apulensis Series Historica nr 8 2004 p 125 130 Din activitatea muzeistic a lui Enea Zefleanu Proiectul de reorganizare a Sec iei arheologice a Muzeului Unirii colaborare cu Z I Dr ghi Patrimonium Apulense IV 2004 p 418 425 S p tura arheologic de la Sântimbru campania 2003 colaborare cu M Ciut în Patrimonium Apulense IV 2004 p 221 224 Colec ia de ceasuri a Muzeului Municipal Ion Raica Sebe colaborare cu Z I Dr ghi în Apulum XLII

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cadre%20didactice/canghel/c_anghel_cv.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive

 • Untitled Document
  Valoare 2010 lei Total Valoare 2011 lei Total Valoare lei 1 Cheltuieli de personal 31 479 44 229 833 56 135 049 396 362 2 Cheltuieli indirecte 935 64 6 190 36 2 782 9 908 3 Mobilităţi 24 653 20 39 346 80 15 000 79 000 4 Cheltuieli de logistică 21 419 78 208 784 22 77 250 307 454 5 Total 78 488 06 484 154 94 230 081 792 724 Raport de activitate pe anul 2009 I Stadiul atins în derularea proiectului în raport cu obiectivele prevăzute iniţial Proiectul de cercetare consacrat istoriei ideii de toleranţă religioasă în Transilvania a propus ca principale obiective pentru anul în curs organizarea cercetării documentare documentarea în vederea abordării primei etape a cercetării continuarea documentării şi încheierea primei etape a cercetării Concepute ca teme introductive ale proiectului obiectivele menţionate au avut menirea de a crea condiţiile pentru conturarea bibliografiei esenţiale a subiectului şi depistarea principalelor direcţii de investigaţie în biblioteci şi arhive din ţară sau străinătate Astfel organizarea cercetării documentare realizată în faza intermediară a urmărit constituirea bazei materiale necesare activităţii membrilor echipei şi stabilirea direcţiilor esenţiale de dezvoltare a proiectului Tot în această fază a început şi cercetarea propriu zisă cu un prim stagiu de documentare bibliografică externă efectuat la Geneva Documentarea a continuat în cea de a doua fază când au fost efectuate două stagii de cercetare la Budapesta unul fiind destinat depistării principalelor fonduri arhivistice indispensabile derulării proiectului iar cel de al doilea continuării pregătirii disertaţiei doctorale a unuia dintre membrii echipei O altă direcţie de investigaţie iniţiată la Budapesta a avut în vedere literatura istorică privitoare la ideea de toleranţă Cu predilecţie acestei direcţii i a fost consacrată ultima deplasare din faza finală efectuată la Biblioteca Naţională din Viena O menţiune distinctă se cuvine făcută cu privire la dezbaterea asupra subiectului de cercetare care a avut loc cu prilejul unei întruniri lărgite a echipei de cercetare din 15 16 octombrie a c Discuţia s a desfăşurat sub forma unei mese rotunde incluse în programul simpozionului cu tema Schimbarea de paradigmă din istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII lea Au fost dezbătute problemele legate de abordarea primei etape a proiectului fiind formulate interesante puncte de vedere din partea participanţilor la simpozion iar unele dintre ele se regăsesc în volumul tipărit cuprinzând comunicările prezentate În acelaşi cadru au fost prezentate rezultatele stagiilor de documentare externă efectuate la Geneva şi Budapesta Un alt stagiu de documentare prevăzut pentru arhivele şi bibliotecile din Roma nu mai putut fi efectuat în cursul acestui an Au fost însă parcurşi deja paşi importanţi în identificarea surselor aferente subiectului în arhivele din Alba Iulia Arhiva Arhiepiscopiei Romano Catolice şi Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale şi Cluj Arhiva Centrală a Bisericii Unitariene instituţii cu care au fost şi iniţiate discuţiile pentru încheierea unor acorduri de colaborare II Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv În conformitate cu titlul etapei în curs a proiectului Constituirea şi evoluţia sistemului confesional transilvănean sec XVI XVIII Semnificaţiile ideii de toleranţă primul rezultat oferit a constat din stabilirea stadiului cercetării subiectului în istoriografiile transilvănene germană maghiară şi românească prin analiza efectuată de Daniel Dumitran Lucrările mai vechi elaborate de istorici precum Mályusz Elemér I Tóth Zoltán Georg Adolph Schuller pe baza arhivelor externe de la Budapesta şi Viena au accentuat perspectiva oficială asupra toleranţei cea a dezbaterilor din cadrul forurilor centrale şi analiza actelor fundamentale Ulterior studiile semnate de Ludwig Binder şi István Juhász în contextul momentului aniversativ al bicentenarului Edictului de toleranţă respectiv mai recent de Angelika Schaser Pompiliu Teodor şi Krista Zach au ilustrat o perspectivă de abordare convergentă stadiului european al investigaţiei cu accent pe receptarea Edictului iosefin de către confesiunile transilvănene inclusiv cu referire în unele cazuri la surse arhivistice transilvănene pe problematica iosefinismului provincial pe relaţia dintre conceptul terezian al toleranţei şi cel iosefin ori pe raportul dintre toleranţa religioasă şi construirea stereotipurilor într o regiune multiculturală Cercetări mai ample au fost iniţiate de Istvan Fazakas punerea problemei în cadrul unei teze de doctorat consacrate politicii religioase şi şcolare a absolutismului luminat în Transilvania şi Ioan Horga efectele Edictului de toleranţă în dieceza greco catolică de Oradea Concluziile preliminare oferite de evaluarea acestor lucrări constau în tratarea în mare măsură circumstanţială sau generală a temei lipsind pe de altă parte preocuparea pentru o investigaţie documentară de anvergură Apropierea dintre istoriile incipiente paralele reflectând perspectiva confesiunilor transilvănene şi raportarea fundamentală la contextul favorizant al reformismului iosefin a reprezentat o posibilitate discutată la simpozionul menţionat mai sus în cadrul secţiunii consacrate chestiunii toleranţei O altă posibilitate sugerată a fost cea a distingerii semnificaţiilor conceptului de toleranţă în spaţiul transilvănean cu eventuală referire la literatura polemică pe marginea temei redactată în epocă Abordări desigur incipiente au fost ilustrate şi de alţi participanţi la simpozion precum József Marton Toleranţa şi intoleranţa religioasă în Transilvania după Reforma religioasă şi Ana Maria Roman Negoi şi Cristinel Roman Negoi Conceptul de toleranţă la Iosif al II lea Reperele analizei Depăşirea acestui stadiu a fost propusă de Gudor Botond printr un studiu consacrat formelor toleranţei şi intoleranţei confesionale din Transilvania secolelor XVI XVII care conţine în acelaşi timp o evaluare a interpretărilor istoriografice şi o problematizare extrem de utilă derulării proiectului de faţă Studiul a încercat o surprindere a laturii politice etice şi socio religioase a evoluţiei ideii de toleranţă până la finele secolului al XVII lea abordând geneza termenului din perspectiva istoriei tumultuoase a Reformei transilvănene Născută în secolul XVI lea pentru a realiza acel status quo socio politic şi în principal religios necesar definirii unei identităţi politice distincte între Islam şi Contrareformă toleranţa religioasă s a construit lent din nevoia pacificării facţiunilor religioase protestante în construire de identitate şi a catolicismului transilvănean Momentul culminant al Dietei de la Turda din 1568 decretarea toleranţei religioase rămâne tributară binomului intoleranţă toleranţă prin care pacificarea unor curente religioase nobiliare a permis dezvoltarea unei identităţi statale distincte în umbra Islamului Aceasta fără însă a renunţa la

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cercetare/toleranta/index.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive

 • Untitled Document
  vor prezenta analize detaliate ale surselor primare unde este necesar dar se vor concentra asupra evaluării evenimentelor istorice evitând astfel superficialitatea și repetiția Pentru a facilita efectuarea comparațiilor toate proiectele individuale IP se concentrează asupra unei set de momente de evaluare B și a unor perioade formative F în măsura în care acestea sunt relevante Momentele de evaluare sunt perioade cronologice selectate din istoria Europei care oferă tuturor ori majorității regiunilor din cadrul CRP un fond istoric comun în timp ce perioadele formative pot reflecta perioade sau momente speciale în dezvoltarea unei regiuni individuale în care devine vizibilă o cotitură ori schimbare structurală pe parcursul căreia se pot remarca intensificarea unor dezvoltări schimbări majore etc cărora li se poate atribui o importanță specială pentru dez integrarea unei regiuni Metodologia aplicată include sinteza de istorie comparată prosopografia analiza regională geografie analiza izvoarelor material documentar și narativ publicat și inedit iconografia abordarea în durata lungă Studiile Medievale moderne și într un grad mai înalt și Studiile Premoderne au dobândit un caracter interdisciplinar Cercetarea istorică interdisciplinară implică atât rezultate cantitative cât și calitative În acest caz se poate închipui cuantificarea datelor demografice economice socio culturale de exemplu statistici ale vorbitorilor unor limbi sau dialecte grupuri sau subgrupuri religioase etc Aceste date vor fi confruntate cu datele calitative ale analizei istorice descriptive Elementele analitice principale utilizate în acest proiect necesită o abordare interdisciplinară folosind metode și rezultate din istoria artei studii de limbă și literatură economie arheologie etc alături de geografie și științe sociale Gradul în care aceste discipline sunt implicate depinde de necesitățile subiectului și de existența izvoarelor relevante Proiectul este planificat ca un proiect de trei ani care debutează cu un workshop inițial în care cercetători selectați și coordonatorii precum și cercetătorii implicați în executarea proiectului vor discuta aparatul conceptual și opțiunile metodologice La capătul proiectului în cadrul unei conferințe finale se vor prezenta concluziile invitând specialiști externi pentru a învăța și comenta rezultatele analizei longitudinale Un volum al conferinței va corela toate analizele va prezenta o sinteză și va formula recomandările pentru noi cercetări și aplicarea concluziilor proiectului Pe parcursul celor trei ani de derulare vor avea loc întâlniri frecvente în medie o dată la opt luni sub forma unor workshop uri de colaborare care vor garanta progresul și coeziunea proiectelor Membrii IP4 ca partener în cadrul CRP participă la elaborarea aparatului conceptual și ipotezelor teoretice care vor fi utilizate în cadrul cercetărilor proiectului și execută investigațiile referitoare la evoluția Transilvaniei medievale pre moderne și moderne prin examinarea a patru dintre secvențele cronologice propuse pentru analizele comparative Cercetătorii din România vor examina secvențele F1 B1 B2 B3 aplicând cele cinci criterii analitice generale stabilite în cadrul CRP precum și aparatul conceptual elaborat în cadrul workshp urilor din lunile 1 3 6 și ale întâlnirilor de raportare a board ului CRP din lunile 12 20 28 Pe parcursul lunilor 1 6 vor fi clarificate aspectele metodologice în cadrul CRP înainte de lansarea activităților de cercetare și pentru selectarea și cooptarea participanților în

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cercetare/cure/index.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive

 • Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identităţi culturale
  natural place in the communicating mean system of European culture The proposed project aims to achieve a repertory of Old Romanian Book in the Habsburg Empire during 1691 1830 The key concept of the project Old Romanian Book takes into consideration books printed in Romanian no matter the place and books printed by Romanian authors regardless of the language and place of publication during 1691 1830 The project s main objective is knowing the image the content and the role of the Old Romanian Book within a historical area that includes most of Central and Eastern Central Europe Romania Austria Hungary Bulgaria Slovakia Ukraine Poland Italy the former Yugoslav area Czech Republic based on an exhaustive investigation in the mentioned chronological limits The final product of the research aims to achieve the Repertory of Old Romanian Book unique on nationwide trough the used investigation and presentation methodology The work in a bilingual format English and Romanian is intended to be a complex tool meant to edify the European scientific community on the Early Romanian Culture in terms of the tangible product defining it the book Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului este cunoaşterea imaginii conţinutului şi rolului cărţii româneşti vechi într un areal istoric care cuprinde cea mai mare parte a Europei centrale şi centro estice România Austria Ungaria Bulgaria Slovacia Ucraina Polonia Italia fostul spaţiu iugoslav Cehia pe baza unei investigaţii exhaustive intre limitele cronologice 1691 1830 Obiectivele specifice urmărite sunt următoarele a cunoaşterea pentru prima dată a tuturor titlurilor de carte românească veche pe baza investigaţiilor în bibliotecile şi arhivele din tara şi din străinătate şi reunirea acestora într un repertoriu unic la nivel national b cunoaşterea tuturor centrelor tipografice unde s au dat la lumină aceste cărţi a editorilor tipografilor ilustratorilor şi difuzorilor care au contribuit la edificarea vechii culturi româneşti c compararea tuturor unităţilor identificate cu producţiile similare ale altor culturi din Imperiul Habsburgic dintre 1691 1830 cu relevarea similitudinilor şi a diferenţelor în scopul recoltării de argumente pentru analiza teoretică a cuprinsului temei de proiect direcţionată pe ideea europeană d familiarizarea mediului ştiinţific european cu rezultatele cele mai importante ale acestei cercetări prin participarea activă la conferinţe tematice în ţară şi în spaţiul comunitar e publicarea rezultatelor obţinute în reviste de specialitate din străinătate în vederea creşterii vizibilităţii cercetării româneşti în domeniul ştiinţelor umaniste f realizarea şi publicarea repertoriului cărţii româneşti vechi 1691 1830 precedat de un studiu de specialitate concentrat pe analiza următoarelor aspecte contextul istoric politic cultural şi influenţele acestuia asupra mediului editorial inventarierea şi evoluţia genurilor de carte ilustrarea cantitativă a producţiei de carte în parametrii statistici Lucrarea va fi redactată în formă bilingvă engleză şi română cu specificităţi aparte de capitole fiind astfel un instrument complex de edificare a comunităţii ştiinţifice europene asupra culturii româneşti vechi prin prisma produsului concret care o defineşte cartea Echipa de cercetare a proiectului Nume prenume Funcţia în cadrul proiectului Încadrare conform HG 475 2007 Instituţia Eva Mârza Director de Proiect Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba

  Original URL path: http://istorie.uab.ro/cercetare/recuperarea/recuperarea_index.html (2012-12-13)
  Open archived version from archive •