archive-ro.com » RO » U » UPG-PLOIESTI.RO

Total: 105

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - CATEDRA Chimie
  chim Simona Luiza Radu e mail simradu yahoo com Asist dr ing Andreea Bondarev e mail andreeabondarev yahoo com Asist drd ing Steliana Cristea e mail scristea upg ploiesti ro Asist dr chim Ana Maria Manta e mail ammanta gmail com Prep drd chim Magdalena Budeanu e mail m19magda yahoo com Personal tehnico administrativ Tehnician Cocu a Bucur Tehnician Stelu a Chiric Tehnician Elena Cre u Tehnician Catrinel Dima Tehnician Vasilica Mariana Gheorghe Laborant George Stef ni Tehnician Amalia Trîmbi a u Tehnician Daniela Ungureanu Tehnician Mona Mirela Miraoiu CURSURI Disciplinele acoperite de cursuri sunt Chimie Anorganic Chimie Analitic Chimie Organic Chimie Fizic Chimie Coloidal Analiza Instrumental Electrochimie Tehnologie Chimic General Chimie General Fizico chimia Mediului Ape Urbane Chimie Bazele Tehnologiei Coroziune Poluan i în aer apa i sol Chimia mediului i indicatori de mediu Metode fizico chimice de analiza Managementul monizorizarea i legisla ia substan elor utilizate în procesele industriale Chimie ecologic i sanitar Determinarea structurii compu ilor organici Ingredien i aditivi i adjuvan i de uz alimentar Managementul recicl rii produselor secundare Controlul calit ii intermediarilor organici tensidelor i materialelor polimerice Sensori electrochimici ionselectivi i tehnici electroanalitice moderne Legisla ia interna ionala european i na ional privind substan ele chimice periculoase Catedra asigur prin cursuri corespunz toare preg tirea studen ilor de la facult ile Tehnologia Petrolului i Petrochimie Inginerie Mecanic i Electric Litere i tiin e Ingineria Petrolului i Gazelor tiin e Economice LABORATOARE Laborator sinteze organice Laborator spectroscopie Laborator cromatografie Laborator de termodinamic chimic Laborator de cinetic chimic Laborator de electrochimie Laborator de chimie fizic coloidal Laborator de sinteze anorganice Laborator de chimie analitic Laboratoare de analiz instrumental CERCETARE TIIN IFIC Cercet rile se desf oar în domeniile sinteza i caracterizarea combina iilor anorganice a combina iilor complexe i a compu ilor organici rolul i influen

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/facultati/tehnologia_petrolului_si_petrochimie/chimie.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive


 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - CATEDRA Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor
  la însu irea de c tre studen i a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de înv mânt ale specializ rilor existente în universitatea noastr coordonarea i îndrumarea activit ii de cercetare tiin ific a studen ilor s realizeze proiecte locale regionale na ionale i interna ionale care implic problematica tiin elor economice prin for e proprii sau cooperare cu al i parteneri interesa i asigur consultan a necesar în probleme economice la solicitarea celorlalte catedre din Universitate s asigure la cerere preg tirea de specialitate i perfec ionarea personalului didactic din înv mântul primar din jude ul Prahova i limitrofe acestuia s organizeze cursuri postuniversitare i de masterat în profil s motiveze cercetarea individual i colectiv a membrilor catedrei i asigurarea condi iilor pentru valorificarea prin diferite forme sesiuni tiin ifice simpozioane inclusiv Buletinul tiin ific UPG seria tiin e Economice CADRE DIDACTICE Prof univ dr Done Ioan Conf univ dr Bucur Ion Conf univ dr Eftimie Mariana Conf univ dr Calcan Gheorghe Conf univ dr Augustin Mitu Conf univ dr R dulescu Irina Lect univ dr Cristu Alice Lect univ dr Ene Corina Lect univ dr Apostolache Mihaela Lect univ dr St nescu Denisa Lect univ dr Nedelcu Adrian Lect univ dr Ioni Amalia Lect univ dr Mure an Jianu Daniel Lector univ dr Radulescu Dragos Lect univ drd Badiceanu Octavian Lect univ dr Buzoianu Daniela Lect univ dr Stancu Adrian Lect univ dr Szekely Catalina Lect univ dr Vieriu Eufemia Lect univ drd Ungureanu Adrian Lect univ drd Viulet Cristina Asist univ drd Apostolcahe Mihai Asist univ drd Volosevici Dana Asist univ Ivanescu Claudia Prep univ drd Andrei Jean Vasile Prep univ drd Brezoi Alina Prep univ drd Uta Daniela Personal tehnico administrativ Referent Nasurla Turchian CERCETAREA TIIN IFIC S a desf urat i se desf oar

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/facultati_si_departamente_didactice/stiinte_economice/economie_si_administrarea_afacerilor.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive

 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - CATEDRA Management, Contabilitate şi Finanţe
  i B nci i Contabilitate i informatic de gestiune ofer condi ii pentru a satisface cerin ele referitoare la însu irea de c tre studen i a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de inv mant ale specializ rilor existente în universitatea noastr coordonarea i îndrumarea activit ii de cercetare tiin ific a studen ilor s realizeze proiecte locale regionale na ionale i interna ionale care implic problematica tiin elor economice prin for e proprii sau cooperare cu al i parteneri interesa i asigur consultan a necesar în probleme economice la solicitarea celorlalte catedre din Universitate s asigure la cerere preg tirea de specialitate i perfec ionarea personalului didactic din înv mântul primar din jude ul Prahova i limitrofe acestuia s organizeze cursuri postuniversitare i de masterat în profil s motiveze cercetarea individual i colectiv a membrilor catedrei i asigurarea condi iilor pentru valorificarea prin diferite forme sesiuni tiin ifice simpozioane inclusiv Buletinul tiin ific UPG seria tiin e Economice CADRE DIDACTICE Lect univ dr Alexandru Gheorghe Prof univ dr Popescu Catalin Conf univ dr Ivan Mihail Vicen iu Conf univ dr Burada Corneliu Conf univ dr Matei Mirela Lect univ dr Albu Mihaela Lect univ dr Gheorghe Ileana Lector univ dr Oprea Gogot Gabriela Lect univ dr Salceanu Alexandru Lect univ dr Straoanu Boni Mihaela Lect univ dr Iov Daniela Rodica Lector univ dr Popa Simona Lect univ dr Tegledi Monica Lect univ drd Zefinescu Carmen Lect univ dr Haralambie George Alin Lect univ dr Teodorescu Cristian Lect univ drd Tatu Maria Lect univ drd Fumea Vasile Sef lucr dr Oprea Ciopi Mihaela As univ drd Otelea Mihaela Prep univ Voica Marian C t lin Personal tehnico administrativ Referent Stan Violeta CERCETAREA TIIN IFIC S a desf urat i se desf oar în cadrul proiectelor individuale i colective valorificate

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/facultati/stiinte_economice/finante_contabilitate_si_analiza_economica.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive

 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - CATEDRA Modelare, Analiză Economică şi Statistică
  înfiin at la data de 6 06 2011 prin Ordin al Rectorului UPG Ploie ti Departamentul a preluat disciplinele de specialitate de la Catedra de Matematic i Informatic de Gestiune la care s au adaugat discipline i titulari de la Catedra de Finan e Contabilitate i Analiz Economic Biroul Departamentului Prof dr Zaharia Marian Director Departament interimar Telefon 0244 573171 E mail Conf dr Iacovoiu Viorela Telefon 0244 573171 E mail Lect dr Popescu Georgiana Telefon 0244 573171 E mail sirenia mac yahoo com Lect dr N chil C t lin Telefon 0244 573171 E mail katonec yahoo com Cadre Didactice Prof univ dr Zaharia Marian Conf dr ing Du m nescu Dorel Conf dr En chescu Daniela denachescu mail upg ploiesti ro Conf univ dr Iacovoiu Viorela Conf univ dr Laz r Cornel Conf dr Laz r Mirela lazar mce yahoo com Conf dr P tra cu Aurelia patrascuaura yahoo com Conf univ dr Vîlcu Gabriel Lector univ dr Gaber Cornelia corneliagaber yahoo com Lector univ dr Enescu George Lector univ dr Isbasoiu Dan Lect dr N chil Catalin katonec yahoo com Lector dr Popescu Georgiana sirenia mac yahoo com Lector dr T n sescu Ana atanasescuro yahoo com

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/facultati/stiinte_economice/matematica_economica_si_informatica_de_gestiune.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive

 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - Declaraţii de avere şi interese 2009
  Petrochimie Decan Prof dr ing Paul Ro ca Prodecan Prof dr ing Ion Onutu Secretar tiin ific Conf dr ing Daniela Popovici Facultatea de Litere i tiin e Decan Conf dr mat Cristian Marinoiu Prodecan Prof dr ing Vasile Dumitrescu Prodecan Conf dr Anca Mihaela Dobrinescu Secretar tiin ific Lector dr R zvan S ftoiu Facultatea de tiin e Economice Decan Prof dr mat Ion Iarca Prodecan Conf dr ec Cornel Laz r Prodecan Conf dr ing ec C t lin Popescu Prodecan Conf dr Mariana Eftimie Secretar tiin ific Conf dr ing Dorel Du m nescu efi de Catedre Prof dr ing Laz r Avram Foraj Extrac ie Prof dr ing Cristian Bucur Electronic Electrotehnic Conf univ dr Ioan Done Economie i Administrarea Afacerilor Prof univ dr Gabriela Duda Filologie Lector univ drd Mirela Dulgheru Educa ie Fizic i Sport Prof dr ing Ion Eparu Discipline Mecanice Generale Lect dr fiz Mihai Hotinceanu Fizic Conf univ dr Mihail Vicentiu Ivan Finan e Contabilitate i Analiz Economic Prof dr ing Ion Malureanu Geologie Geofizic Prof dr ing Vasile Matei Ingineria Prelucr rii Petrolului i Petrochimie Lector mat Gabriela Moise Informatic Prof dr ing Ion Nae Tehnologia Construc iei de Utilaj

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/prezentare_universitate/declaratii_de_avere_si_interese/declaratii_de_avere_si_interese_2009.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive

 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - Alegeri 2012
  program managerial Cerere Curriculum Vitae Program Managerial Prof dr ing Drago Mihael Ciuparu Cerere Curriculum Vitae Program Managerial Consiliile facult ilor Alegeri SENAT Inginerie Mecanic i Electric Candida ii pentru Senat Ingineria Petrolului i Gazelor Candida ii pentru Senat Tehnologia Petrolului i Petrochimie Candida ii pentru Senat Litere iStiin e Candida ii pentru Senat Stiin e Economice Candida ii pentru Senat Alegeri Departamente Inginerie Mecanic i Electric Departamentul Inginerie Mecanic Data alegerilor 17 01 2012 Ora 13 30 Sala Ap 9 1 Prof dr ing Ion Nae CV Plan Managerial 2 Prof dr ing Marius Petrescu CV Plan Managerial 3 Prof dr ing Pup zescu Alexandru CV Plan Managerial Departamentul Automatic Calculatoare i Electronic Data alegerilor 17 01 2012 Ora 13 30 Sala B III1 1 Prof dr ing Nicolae Paraschiv CV Plan Managerial Ingineria Petrolului i Gazelor Departamentul Forajul Sondelor Extrac ia i Transportul Hidrocarburilor Data alegerilor 19 01 2012 Ora 11 30 Sala E II 9 1 Prof dr ing Laz r Avram CV Plan Managerial 2 Conf dr ing Tudora Cristescu CV Plan Managerial Departamentul Geologie Petrolier i Inginerie de Z c mânt Data alegerilor 19 01 2012 Ora 13 30 Sala B I4 1 Conf dr ing Maria Stoicescu CV Plan Managerial Tehnologia Petrolului i Petrochimie Departamentul Ingineria Prelucr rii Petrolului i Protec ia Me diului Data alegerilor 19 01 2012 Ora 11 30 Sala UNESCO 1 Prof dr ing Florin Oprea CV Plan Managerial 2 Prof dr ing Dorin St nic Ezeanu CV Plan Managerial Departamentul Chimie Data alegerilor 19 01 2012 Ora 14 00 Sala UNESCO 1 Prof dr chim Octav Pântea CV Plan Managerial Litere iStiin e Departamentul Filologie Data alegerilor 19 01 2012 Ora 13 00 Sala IP4 1 Lector dr R zvan S ftoiu CV Plan Managerial 2 Conf dr Irina

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/noutati/117/alegeri_2012.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive

 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - ANUNT - Adeverinte absolventi ... detalii
  ANUNT Adeverinte absolventi detalii UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIESTI Adeverintele absolventilor din promotia 2011 expirate in luna iulie a c sunt valabile pân la data de 28 09 2012 Inchide

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/noutati/159/anunt___adeverinte_absolventi__detalii.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive

 • Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti - Scoatere la concurs un post de consilier juridic
  Scoatere la concurs un post de consilier juridic Anun Scoatere la concurs un post de consilier juridic Inchide fereastra

  Original URL path: http://www.upg-ploiesti.ro/noutati/137/scoatere_la_concurs_un_post_de_consilier_juridic.html (2013-08-06)
  Open archived version from archive •