archive-ro.com » RO » Z » ZOOTEHNIE.RO

Total: 80

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Facultatea de Zootehnie
  Doctorat Administrativa SCIENTIFIC PAPERS Lucrari stiintifice serie D Scientific papers D series Arhiva Archives Lucrari Stiintifice 2006 Scientific Papers 2006 Lucrari Stiintifice 2007 Scientific Papers 2007 Lucrari Stiintifice 2008 Scientific Papers 2008 Lucrari Stiintifice 2009 Scientific Papers 2009 Lucrari Stiintifice 2010 Scientific Papers 2010 Lucrari Stiintifice 2011 Scientific Papers 2011 Indexare Indexing Colectiv Editorial Editorial Board Contact Instructiuni Pentru Autori Authors Guidelines Recenzare Peer Reviewing COLABORATORI Interni Externi CONTACT Se încarc pagina Grupe Studenti Masterat Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biosecuritatea Produselor Alimentare Licen Zootehnie Tehnologia Prelucr rii Produselor Agricole Piscicultur i Acvacultur Cinegetic Plan de înv mânt Licenta Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Zootehnie Masterat Tehnologii Speciale in Industria Alimentara Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Biosecuritatea Produselor Alimentare Orare Licenta Anul I Anul II Anul III Anul IV Masterat Examene Licenta Zootehnie Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Examene Disertatie Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat Despre Noi FACULTATEA DE ZOOTEHNIE click aici pentru prezentare generala LICEN Domeniul ZOOTEHNIE Programe de studii ZOOTEHNIE PISCICULTUR I ACVACULTUR

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/ (2012-10-29)
  Open archived version from archive


 • Facultatea de Zootehnie
  Produselor Agricole Piscicultur i Acvacultur Cinegetic Plan de înv mânt Licenta Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Zootehnie Masterat Tehnologii Speciale in Industria Alimentara Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Biosecuritatea Produselor Alimentare Orare Licenta Anul I Anul II Anul III Anul IV Masterat Examene Licenta Zootehnie Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Examene Disertatie Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat Prezentare Infiintat în anul 1948 pe parcursul celor 60 de ani de func ionare facultatea a preg tit peste 5000 ingineri zootehnisti care prin activitatea lor atât la nivelul conducerii unor unit i zootehnice cât i în domeniul cercetarii tiin ifice au contribuit i contribuie la dezvoltarea economic i social a rii Puternic ancorat la realit ile fiec rei etape parcurse facultatea a pus în prim planul activit ii sale principiul calit ii impunând noi cerin e i standarde procesului de învatamânt astfel încât astazi Facultatea de Zootehnie este recunoscut atât în ar cât i în str inatate dispune de un bogat poten ial intelectual i de o bun infrastructur destinat activit ii didactice cercet rii stiintifice i asigur rii condi iilor sociale STRUCTURA FACULTATII 1 Studii universitare de licen 4 ani cursuri de zi Domeniul Zootehnie Programe de studii Zootehnie Piscicultur i Acvacultur click aici pentru prezentare Domeniul Ingineria produselor alimentare Programul de studii Tehnologia Prelucr rii Produselor Agricole Domeniul Silvicultur Programul de studii Cinegetic 2 Învatamânt postuniversitar Master cursuri de zi Domeniul Zootehnie Programul de studii Proiectarea i dezvoltarea fermelor zootehnice 1 1 2 ani Domeniul Ingineria produselor alimentare Programele de studii Tehnologii speciale în industria alimentar 1 1 2 ani Biosecuritatea produselor alimentare 2 ani 3 Doctorat Oportunit i de

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/despre-noi/prezentare (2012-10-29)
  Open archived version from archive

 • Facultatea de Zootehnie
  Facultatea de Medicina Veterinara existenta desprinsa din cadrul Universitatii din Bucuresti si Facultatea de Piscicultura nou creata cu sediul la Constanta Conform Decretului 175 1948 Facultatea de Zootehnie avea sarcina sa pregateasca specialisti cu studii superioare în domeniul cresterii ameliorarii si exploatarii animalelor domestice absolventii primind dupa sustinerea examenului de stat titlul de Inginer zootehnist Înfiintata în anul 1948 Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat pâna în anul 1952 timp de patru ani universitari în cadrul Institutului de Zootehnie si Medicina Veterinara În toamna anului 1952 Institutul de Zootehnie si Medicina Veterinara a fuzionat cu Institutul Agronomic din Bucuresti într o singura unitate de învatamânt superior agricol cu denumirea de Institutul Agronomic Nicolae Balcescu astazi Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Facultatea de Zootehnie si cea de Medicina Veterinara intrând în componenta acestui Institut Facultatea de Piscicultura a trecut în componenta Institutului de Constructii Navale si Piscicultura de la Galati Ca facultate de sine statatoare în cadrul Institutului Agronomic Nicolae Balcescu Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a functionat 5 ani universitari av â nd cursuri de zi iar din anul universitar 1952 53 si cursuri fara frecventa În toamna anului 1957 Facultatea de Zootehnie s a unit cu Facultatea de Agronomie cele doua foste facultati functionând ca sectii în cadrul unei facultati unice cu denumirea de Facultatea de Agricultura si Zootehnie În anul 1962 Sectia de Zootehnie îsi înceteaza activitatea pregatirea cadrelor superioare necesare sectorului zootehnic urmând a se face numai prin Facultatea de Medicina Veterinara al carei profil si continut a fost substantial restructurat disciplinelor specifice pregatirii zootehnice fiindu le repartizate prin planul de învatamânt 50 din volumul total de ore Dupa sase ani timp în care pregatirea cadrelor pentru cresterea animalelor s a realizat în cadrul profilului larg al Facultatii de Medicina Veterinara s a constatat ca într o duratã de 5 ani de studii nu pot fi asigurate în totalitate cunostintele necesare atât cele de profil veterinar cât si cele de profil zootehnic Ca urmare în anul 1968 Facultatea de Zootehnie a fost reînfiintata definindu se totodata si continutul profilului zootehnie La reînfiintare în anul universitar 1968 69 Facultatea de Zootehnie si a început activitatea cu studenti în primii trei ani de studii organizându se concurs de admitere pentru anul I si constituindu se anii de studii II si III din absolventi ai anilor I si II ai Facultatii de Medicina Veterinara În cei 60 de ani de existenta Facultatea de Zootehnie din Bucuresti a dat economiei nationale respectiv agriculturii mii de specialisti prin cursuri de zi si prin cursuri fara frecventa Absolventii Facultatii de Zootehnie din Bucuresti s au evidentiat prin profesionalismul lor în organele de decizie centrale sau locale în unitatile de productie de stat sau particulare în învatamântul universitar si cel preuniversitar în cercetarea stiintifica etc ei demonstrând din plin utilitatea specialistului zootehnist în cadrul progresului general al agriculturii În prezent Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti îsi desfasoara activitatea în spiritul reformei curriculare

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/despre-noi/istoric (2012-10-29)
  Open archived version from archive

 • Facultatea de Zootehnie
  si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat Departamentul Tehnologii de produc ie i procesare Director de departament Prof dr CUSTUR IOAN Titularul disciplinelor Cre terea palmipedelor Tehnologia cre terii p s rilor Prof dr VAN ILIE Titularul disciplinelor Tehnologia cre terii p s rilor Proiectarea i dezvoltarea fermelor avicole Prof dr DIACONESCU TEFAN Titularul disciplinelor Piscicultur Unelte de pescuit i tehnica pescuitului Acvacultur special Prof dr C LIN ION Titularul disciplinei Tehnologia cre terii ovinelor i caprinelor Prof dr LUNGU SORIN T itularul disciplinei Tehnologia cre terii suinelor proiectarea i dezvoltarea fermelor de suine Cre terea intensiv a vânatului Prof dr M RGINEAN GHEORGHE EMIL Titularul disciplinelor Tehnologia cre terii bovinelor Tehnologia cre terii cabalinelor Ra ionalizarea i protec ia muncii Prof dr PASAT GHEORGHE DAN Titularul disciplinelor Utilaje în industria alimentar Tehnici de modelare i conducere a proceselor în industria alimentar Prof dr POPESCU MICLO ANU ELENA Titularul disciplinelor Cunicultur animale de blan i vânat Proiectarea i dezvoltarea fermelor alternative Chinologie i animale de laborator Conf dr DINI GEORGETA Titularul disciplinelor Apicultur Sericicultur Conf dr B CIL VASILE Titularul disciplinelor Tehnologia cre terii suinelor Legisla ia U E în domeniul zootehniei Conf dr CRÎNGANU IULIANA Titularul disciplinelor Zootehnie i nutri ia animalelor Conf dr NICOLAE CARMEN GEORGETA Titularul disciplinelor Ihtiologie Piscicultur Conf dr R DUCU ION Titularul disciplinelor Filiera laptelui Proiectarea i dezvoltarea fermelor de ovine Exploatarea p durilor Conf dr ROIBU CONSUELA Titularul disciplinelor Tehnologia produselor de origine animal Managementul calit ii produselor alimentare Controlul calit ii produselor alimentare Igiena întreprinderilor agroalimentare Conf dr TUDORACHE MINODORA Titularul disciplinelor Tehnici de conservare agroalimentare Merceologia produselor alimentare Ambalaje i design în industria alimentar Conf dr VIDU LIVIA Titularul disciplinelor

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/despre-noi/cadre-didactice/tehnologii-de-productie-si-procesare (2012-10-29)
  Open archived version from archive

 • Facultatea de Zootehnie
  Anul IV Masterat Examene Licenta Zootehnie Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Examene Disertatie Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat tiin e formative în cre terea animalelor i industria alimentar Director de departament Prof dr DR GOTOIU DUMITRU Titularul disciplinelor Nutri ie uman Nutri ia i alimenta ia animalelor Tehnologii moderne de asigurare a stabilit ii i inocuit ii produselor alimentare Prof dr DIACONESCU CRISTIANA Titlularul disciplinelor Biochimie Chimie analitic Prof dr DR GOTOIU TOMI A Titularul disciplinelor Genetic Prof dr GROSU HORIA Titularul disciplinelor Ameliorarea animalelor Tehnic experimental Tehnici de modelare i conducere a fermelor zootehnice Prof dr PAN OCTAVIAN CORNEL Titularul disciplinelor Anatomie histologie embriologie Biotehnologii în nutri ia animalelor Nutre uri combinate Nutri ia i alimenta ia animalelor acvatice Prof dr T P LOAG PAUL RODIAN Titul arul disciplinelor Biologia i patologia reproduc iei Reproduc ia animalelor acvatice Prof dr DR G NESCU CONDREA Profesor universitar consultant din anul 1993 Prof dr DUMITRESCU IOAN Profesor universitar consultant din anul 1993 Prof dr POPESCU VIFOR TEFAN MIHAI Profesor universitar consultant din anul 2000 Prof dr STOICA MARIA ANGELA Profesor universitar consultant din anul 2009 Prof dr STOICA IOAN Profesor universitar consultant din anul 2006 Conf dr MARIN MONICA PAULA Titularul disciplinelor Fiziologie animal Aditivi alimentari Biotehnologii alimentare Reciclarea reziduurilor în zootehnie Conf dr POPA R ZVAN ALEXANDRU Titularul disciplinelor Introducere în zootehnie Controlul statistic al calit ii Programe de ameliorare Conf dr POPESCU ALEXANDRU Titularul disciplinelor Biologie celular Politici comunitare privind agricultura durabil Legisla ia vânatului i pescuitului Expertiz i consultan agricol Conf dr SZILAGYI FRANTZ Titularul disciplinei Educa ie fizic i sport Conf dr OV REL EUGENIA Titularul disciplinei Educa ie fizic

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/despre-noi/cadre-didactice/Stiinte-formative-in-cresterea-animalelor-si-industria-alimentara (2012-10-29)
  Open archived version from archive

 • Facultatea de Zootehnie
  Scientific Papers 2011 Indexare Indexing Colectiv Editorial Editorial Board Contact Instructiuni Pentru Autori Authors Guidelines Recenzare Peer Reviewing COLABORATORI Interni Externi CONTACT Se încarc pagina Grupe Studenti Masterat Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biosecuritatea Produselor Alimentare Licen Zootehnie Tehnologia Prelucr rii Produselor Agricole Piscicultur i Acvacultur Cinegetic Plan de înv mânt Licenta Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Zootehnie Masterat Tehnologii Speciale in Industria Alimentara Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Biosecuritatea Produselor Alimentare Orare Licenta Anul I Anul II Anul III Anul IV Masterat Examene Licenta Zootehnie Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Examene Disertatie Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat Baza Materiala Pentru preg tirea profesional a studen ilor Facultatea de Zootehnie asigur o baz material corespunz toare reprezentat de amfiteatre dotate cu aparatur multimedia i s li pentru lucr ri de laborator i cercetare dotate cu aparatura necesar efectu rii aplica iilor practice i înv rii tehnicilor i metodelor tiin ifice de analiz Nivelul de dotare al laboratoarelor didactice i de cercetare îndepline te cerin ele cantitative i calitative corespunz toare exigen elor minime i este corelat cu fi ele disciplinelor din programa de înv mânt S lile de predare au în dotare echipamente tehnice de înv are predare i comunicare care faciliteaz activitatea cadrului didactic i receptivitatea studen ilor Laboratoarele didactice ale disciplinelor dispun de aparatura i mijloacele didactico tiin ifice care permit desf urarea activit ilor aplicative corespunz tor exigen elor actuale la nivelul unui înv mânt modern inclusiv pentru disciplinele care necesit utilizarea calculatorului La nivelul facult ii exist soft uri cu licen utilizate în scop didactic Spa iile de cercetare sunt constituite

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/despre-noi/baza-materiala (2012-10-29)
  Open archived version from archive

 • Facultatea de Zootehnie
  2011 Scientific Papers 2011 Indexare Indexing Colectiv Editorial Editorial Board Contact Instructiuni Pentru Autori Authors Guidelines Recenzare Peer Reviewing COLABORATORI Interni Externi CONTACT Se încarc pagina Grupe Studenti Masterat Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biosecuritatea Produselor Alimentare Licen Zootehnie Tehnologia Prelucr rii Produselor Agricole Piscicultur i Acvacultur Cinegetic Plan de înv mânt Licenta Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Zootehnie Masterat Tehnologii Speciale in Industria Alimentara Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Biosecuritatea Produselor Alimentare Orare Licenta Anul I Anul II Anul III Anul IV Masterat Examene Licenta Zootehnie Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Examene Disertatie Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat Numar de locuri FACULTATEA DE ZOOTEHNIE click aici pentru prezentare generala ADMITERE DOMENII LICENTA 2012 Specializ ri 1 Zootehnie Zootehnie Piscicultura si acvacultura 52 locuri cu tax 2 Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucr rii produselor agricole 8 locuri cu taxa 3 Silvicultura Cinegetic 4 locuri buget 7 locuri cu tax Durata studiilor 4 ani Forma de înv mânt cursuri de zi Sesiunea pentru admitere septembrie 2012

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/admitere/licenta-2012/numar-de-locuri (2012-10-29)
  Open archived version from archive

 • Facultatea de Zootehnie
  2008 Scientific Papers 2008 Lucrari Stiintifice 2009 Scientific Papers 2009 Lucrari Stiintifice 2010 Scientific Papers 2010 Lucrari Stiintifice 2011 Scientific Papers 2011 Indexare Indexing Colectiv Editorial Editorial Board Contact Instructiuni Pentru Autori Authors Guidelines Recenzare Peer Reviewing COLABORATORI Interni Externi CONTACT Se încarc pagina Grupe Studenti Masterat Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biosecuritatea Produselor Alimentare Licen Zootehnie Tehnologia Prelucr rii Produselor Agricole Piscicultur i Acvacultur Cinegetic Plan de înv mânt Licenta Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Zootehnie Masterat Tehnologii Speciale in Industria Alimentara Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Biosecuritatea Produselor Alimentare Orare Licenta Anul I Anul II Anul III Anul IV Masterat Examene Licenta Zootehnie Tehnologia prelucrarii produselor agricole Piscicultura si acvacultura Cinegetica Examene Disertatie Proiectare si dezvoltarea fermelor zootehnice Tehnologii speciale in industrie alimentara Biblioteca Secretariat Activitati Extracuriculare Grafic An Universitar Licen i Master Proiect De Cercetare Scoala Doctorala Conduc tori de doctorat Acte inscriere Actele necesare înscrierii pentru Admitere 2012 diploma de bacalaureat în original sau adeverin de absolvire în original pentru promo ia 2012 în adeverin a de absolvire se vor preciza media general a examenului de bacalaureat i notele ob inute la probele ob inute foaia matricola certificatul

  Original URL path: http://www.zootehnie.ro/admitere/licenta-2012/acte-inscriere (2012-10-29)
  Open archived version from archive •